وضعیت بازار مسکن اجاره ای در بهار سال 94


کد خبر : 17609 | زمان مخابره : 94/06/12 - 1:12 بعد از ظهر | بدون نظر

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سـه ماهـه اول سـال 1394 بـه عـدد 168.7رسید که نسبت به سهماهه قبل معادل 1.9درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.9درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهـی بـه خردادمـاه 1394 نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه خردادماه 1393 معادل 14/5 درصد افزایش داشته است .

[—ATOC—]
[—TAG:H2—]

1 – شاخص بهای مسکن اجاری در استانهای مختلف کشور :

شاخص بهای مسکن اجاری در سهماهه اول سال 1394 نسبت بـه سـه ماهـه قبـل، در کلیـه استانهای کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افـزایش متعلـق بـه اسـتان آذربایجـان غربـی معـادل 4.5 درصد بود و استانهای یزد با 4.1 درصد و هرمزگان با 3.9 درصد در رده هـای بعـدی قـرار گرفتنـد. کمترین میزان افزایش مربوط به استان کرمانشاه معادل 0.5 درصد بود و استانهای خراسـان شـمالی با 0.6 درصد و سمنان با 0.8 درصد در ردههای بعدی قرار گرفتند. ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل 1.7 درصد افزایش یافت.

2 – شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ :

( شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد میباشد. )

شاخص بهای مسکن اجـاری در شهرهای بزرگ در سهماهه اول سال 1394به عدد 168.4رسید که نسبت به سه ماهه قبل 1.9درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.0درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهـی بـه خردادمـاه 1394 نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه خردادماه 1393 معادل 14.5 درصد افزایش داشته است.

3 – شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط:

( شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربت حیدریـه،جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کـازرون، کاشـان، گنبـدکاووس، مراغـه، ملایر، مهاباد و یاسوج میباشد) :

4- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک:

(شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بـم، بهبهان، بهشـهر، تاکسـتان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگـان، ماکو، میناب و لاهیجان میباشد) :

در سه ماهه اول سال 1394به عدد 182.0رسید که نسبت به سهماهه چهارم سال 1393معادل 2.1درصد و نسبت به سهماهه مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهـی بـه خردادمـاه 1394 نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه خردادماه 1393 معادل 18.1 درصد افزایش نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *