قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران بهار 94


کد خبر : 17520 | زمان مخابره : 94/05/23 - 9:30 بعد از ظهر | بدون نظر

حداقل، حداکثر و متوسط 1 قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسـبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهـــرداری شهر تهران: بهار سال 94

سهم معاملات از شهر تهران

درصد تغییر نسبت به

بهار 93

درصد تغییر نسبت به

زمستان 93

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی (هزار ریال( شرح
تعداد معاملات قیمت تعداد معاملات قیمت متوسط حداکثر حداقل
0/1 -41/2 0/0 -35/8 -0/1 44,084 250,000 10,000 کل شهر
4/9 -53/1 1/5 -41/2 -3/6 78,650 250,000 45,846 منطقه 1
8/2 -25/4 2/1 -36/7 0/8 75,309 243,871 42,111 منطقه 2
3/1 -45/7 1/3 -40/6 -2/0 89,044 167,853 55,829 منطقه 3
5/7 -52/7 2/8 -27/1 0/9 55,861 140,769 26,667 منطقه 4
6/1 -35/1 0/9 -27/5 0/5 49,150 87,428 28,000 منطقه 5
4/4 -3/6 1/3 -12/9 -0/3 71,823 128,502 40,214 منطقه 6
4/3 -66/7 0/8 -49/0 -2/1 57,262 133,333 25,713 منطقه 7
6/5 -61/9 0/0 -54/5 1/1 45,837 88,930 26,235 منطقه 8
2/3 -33/3 -3/9 75/0 0/9 26,039 44,898 20,495 منطقه 9
5/2 -39/6 -0/8 -46/7 -1/8 29,278 56,082 20,202 منطقه 10
3/9 -35/1 -6/5 -4/0 0/6 28,383 69,697 17,507 منطقه 11
5/6 -5/6 -4/3 -26/1 0/9 24,788 62,500 15,287 منطقه 12
3/9 -31/4 -2/2 -14/3 0/8 42,267 88,194 18,958 منطقه 13
4/1 -53/7 -1/7 -32/4 1/1 34,180 64,667 15,000 منطقه 14
7/5 -33/3 -3/6 -37/0 0/7 21,848 49,000 16,279 منطقه 15
2/9 -28/0 -6/1 -21/7 1/2 25,273 56,213 18,398 منطقه 16
2/1 -50/0 -1/9 -31/6 0/3 18,145 38,889 12,012 منطقه 17
5/1 55/0 -6/4 14/8 0/6 17,869 56,939 11,667 منطقه 18
2/5 7/1 -4/5 -62/5 0/8 18,413 45,500 10,667 منطقه 19
7/9 -22/6 -5/8 -37/7 1/1 14,103 43,421 10,000 منطقه 20
1/0 -73/9 -5/3 20/0 0/9 23,436 55,357 17,989 منطقه 21
2/8 -69/6 -6/7 -67/3 1/5 34,028 106,667 19,333 منطقه 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *