حسابهای ملی ایران به قیمت های جاری


کد خبر : 17585 | زمان مخابره : 94/06/5 - 7:59 بعد از ظهر | بدون نظر

حساب های ملی ( به قیمت های جاری)                                                           میلیارد ریال

ارزش افزوده در بخشهای مختلف

تولید

ناخالص داخلی

بدون نفت

تولید

ناخالص داخلی

به قیمت پایه (2)

(ارقام داخل پرانتز)

سهم درصد

خدمات ساختمان صنعت و معدن صنایع و معادن (3) کشاورزی نفت

3,142,750

(50.3)

491,697

(7.9)

737,111

(11.8)

1,338,222

(21.4)

367,196

(5.9)

1,564,360

(25.0)

4,681,406

(75.0)

6,245,766

(100.0)

1390

3,798,693

(53.6)

691,705

(9.8)

966,980

(13.6)

1,768,256

(24.9)

558,474

(7.9)

1,164,713

(16.4)

5,926,676

(83.6)

7,091,389

(100.0)

1391

4,930,060

(52.8)

863,908

(9.2)

1,185,031

(12.7)

2,165,097

(23.2)

843,647

(9.0)

1,589,633

(17.0)

7,753,437

(83.0)

9,343,070

(100.0)

1392

5,811,277

(53.8)

942,209

(8.7)

1,385,594

(12.8)

2,482,070

(23)

1,009,141

(9.3)

1,649,479

(15.3)

9,157,998

(84.7)

10,807,477

(100.0)

1393
                 
                 

 ماخذ: اداره حساب های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1- ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم سالانه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

2- اختلاف بین تولید ناخالص داخلی و جمع ارزش افزوده بخش ها مربوط به کارمزد احتسابی است.

3- اختلاف در جمع مربوط به ارزش افزوده در زیربخش آب و برق و گاز می باشد.

بررسی :

1- آمار نشان می دهد سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 90 به 15 درصد در سال 93 کاهش یافته است و همچنان خدمات سهم تقریبی 50 درصدی را در تولید ناخالص داخلی حفظ کرده است و رشد داشته است تا در سال 93 به 53.8% رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *