مقررات صادرات و واردات 1394

کتاب مقررات صادرات و واردات ایران کتابی که هر سال اوایل سال چاپ می شود و شامل شماره تعرفه های گمرکی، حقوق ورودی، تعرفه های ترجیحی، کالاهای مشمول استاندارد و کنوانسیون ها و سایر ملحقات مرتبط با تجارت خارجی می باشد.

این کتاب به طور عام و بین مردم با نام کتاب تعرفه شناخته می شود.

شما می توانید فایلهای کتاب جدید (سال 94) شماره تعرفه های گمرکی را به صورت فایل پی دی اف در لینکهای زیر قرار داده شده است را دانلود نمایید. همچنین برای پرسش در خصوص تعرفه ها و یا سایر موضوعات گمرکی می توانید به این آدرس مراجعه و بدون ثبت نام سوال خود را مطرح کنید. در این بخش به سوالات پاسخ داده نمی شود.

جداول آنلاین نیز در حال بروز رسانی هستند.

 

ردیفشرح قسمت یا فصل 
قسمت اولحیوانات زنده، محصولات حیوانی
فصل 1حیوانات زنده
فصل 2گوشت و احشاء خوراکی
فصل 3ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
فصل 4شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
فصل 5 سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده
قسمت دوممحصولات نباتی

دانلود 

فصل 6 نباتات زنده و محصولات گلکاری
فصل 7سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی
فصل 8میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
فصل 9قهوه، چای، ماته و ادویه
فصل 10غلاف 
فصل 11محصولات صنعت آرد‌سازي؛ مالت؛ نشاسته و فكول؛ اينولين؛ گلوتن گندم
فصل 12دانه و ميوه‌هاي روغن‌دار؛ دانه و بذر و ميوه‌هاي گوناگون؛ نباتات صنعتي يا دارويي؛ كاه و نواله
فصل 13انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی
فصل 14مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد
قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ; فرآورده های حاصل از تفکیک آنها ; چربی های خوراکی آماده ; موم های حیوانی یا نباتی

دانلود 

فصل 15چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی
قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی ; نوشابه ها ; آبگون های الکلی و سرکه ها ; توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

دانلود 

فصل 16فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
فصل 17قند و شکر و شیرینی
فصل 18کاکائو و فرآورده های آن
فصل 19فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی
فصل 20فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات
فصل 21فرآورده های خوراکی گوناگون
فصل 22نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه
فصل 23آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده برای حیوانات
فصل 24توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
قسمت پنجم محصولات معدنی

دانلود 

فصل 25نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان
فصل 26سنگ فلز، جوش و خاکستر
فصل 27سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی
قسمت ششممحصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

دانلود 

فصل 28محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها
فصل 29محصولات شیمیایی آلی
فصل 30محصولات دارویی
فصل 31کودها
فصل 32عصاره‌های دباغی يا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مواد رنگ‌ كننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی ها؛ بتانه‌ها؛ مركب‌ها
فصل 33روغن‌های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی يا پاكیزگی آماده و فرآورده‌های آرایشی
فصل 34صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا نکننده، مو مهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری و ترکیبات دندانسازی براساس گچ
فصل 35مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها
فصل 36باروت و مواد منفجره؛ اشیاء ف ن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال
فصل 37محصولات عکاسی و سینماتوگرافی
فصل 38محصولات گوناگون صنایع شیمیایی
قسمت هفتممواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

دانلود 

فصل 39مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
فصل 40کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو
قسمت هشتمپوست خام ، چرم ، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد; اشیاء زین و برگ سازی ; لوازم سفر، کیف دستی و محفظه های همانند ; اشیا ساخته شده از روده (باستثنای اشیاء ساخته شده از احشاء کرم ابریشم)

دانلود 

فصل 41پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم
قصل 42اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده
فصل 43پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها
قسمت نهمچوب و اشیاء چوبی ; زغال چوب ; چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ; مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی

دانلود 

فصل 44چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب
فصل 45چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه
فصل 46مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
قسمت دهمخمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ; کاغذ یا مقوا برای بازیافت ( آخال و ضایعات ) ؛ کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها

دانلود 

فصل 47خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)
فصل 48کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا
فصل 49کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها
قسمت یازدهممواد نسجی و مصنوعات از این مواد

دانلود 

فصل 50ابریشم
فصل 51پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم
فصل 52پنبه
فصل 53سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه های تار و پودباف از نخ کاغذی
فصل 54رشته های مصنوعی (Man-Made Filaments) نوار ( Strip ) و غیره از مواد نسجی مصنوعی
فصل 55الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-Made Staple)
فصل 56اوات، نمد و پارچه های نبافته؛ نخ های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها
فصل 57فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی
فصل 58پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های نسجی منگوله بافت ( Tufted ) دانتل ها ( Lace ) مصنوعات دیوار کوبی ( Tapestries) مصنوعات علاقه بندی Trimmings مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی ( Embroidery)
فصل 59پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی
فصل 60پارچه های کشباف یا قلاب باف
فصل 61لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف
فصل 62لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب باف
فصل 63سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره های نسجی
قسمت دوازدهمکفش کلاه ، چتر پافتابی ، عصا ، عصای صندلی شو ، شلاق و تازیانه ، تعلیمی و اجزاء آنها ; پر آماده و اشیاء ساخته شده از پر ; گلهای مصنوعی ; اشیاء از موی انسان

دانلود 

فصل 64کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء
فصل 65کلاه و اجزاء کلاه
فصل 66چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق، تازیانه و اجزاء آنها
فصل 67پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ گلهای مصنوعی؛ اشیاء ساخته شده از موی انسان
قسمت سیزدهممصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ،پنبه نسوز ، میکا یا از مواد همانند ; محصولات سرامیک ؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

دانلود 

فصل 68مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ( Asbestos) میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه
فصل 69محصولات سرامیکی
فصل 70شیشه و مصنوعات شیشه ای
قسمت چهاردهممروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها ; فلزات گرانبها ، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها ، و اشیاء ساخته شده از این مواد ;زیور آلات بدلی (فانتزی) ; سکه

دانلود 

فصل 71مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی، سکه
قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها

دانلود 

فصل 72چدن، آهن و فولاد
فصل 73مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد
فصل 74مس و مصنوعات از مس
فصل 75نیکل و مصنوعات از نیکل
فصل 76آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
فصل 77(برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده است)
فصل 78سرب و مصنوعات از سرب
فصل 79روی و مصنوعات از روی
فصل 80قلع و مصنوعات از قلع
فصل 81سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد
فصل 82 ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی
فصل 83مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی
قسمت شانزدهمماشین آلات و وسایل مکانیکی ; ادوات برقی ; اجزاء و قطعات آنها ; دستگاه های ضبط و پخش صوت ، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون ، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه ها

دانلود 

فصل 84رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها
فصل 85ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی
قسمت هفدهموسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آببی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

دانلود 

فصل 86لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع
فصل 87وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل 88وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها
فصل 89کشتی ها، قایق ها و شناورها
قسمت هجدهمآلات و دستگاههای اپتیک ، عکاسی ، سینما توگرافی ، سنجش ، کنترل ، دقت سنجی ، آلات و دستگاه های طبی - جراحی اشیاء صنعت ساعت سازی ; آلات موسیقی ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

دانلود 

فصل 90آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آلات و دستگاه های طبی جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل 91اشیاء صنعت ساعت سازی
فصل 92 آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات
قسمت نوزدهماسلحه و مهمات ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

دانلود 

فصل 93 اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستمکالاها و مصنوعات گوناگون

دانلود 

فصل 94مبل ؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته
فصل 95بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها
فصل 96 مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکماشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

دانلود 

فصل 97اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
فصل 98قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات
فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394

دانلود 

فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394

دانلود 

143 فکر می‌کنند “مقررات صادرات و واردات 1394

 1. محمد

  با سلام
  در صورت امکان تعرفه و مراحل واردات اسید آمینه پرولین از کشور چین را ایمیل فرمایید.
  با تشکر

 2. محسن

  سلام. خسته نباشید. میخواستم بدونم هزینه ترخیص باکس پلاستیکی که درش فلزی هست کیلییی چقدره. ارزش کالا کیلویی 4 دلاره. ممنون

 3. آل احمد

  سلام و عرض ادب
  چه تعرفه هایی مجوز صادرات نیاز داره و چه مجوز از کدام دستگاه .اگه لیستی دارین ممنون میشم

 4. هادی

  سلام وقت بخیر
  میخواستم تعرفه یراق آلات کابینت که بصورت پلاستیکی هس رو بدونم . تو کدام فصل و چه تعرفه ای می باشد.

 5. محسن رضوی

  سلام میخواستم یه جعبه ستدیو باکس برای عکاسی تبلیغاتی بیارم !! از جنس پلاستیک !

  یک عدد ! از خرید اینترنتی از کویت به ایران وسیط ارامکس شیپمنت .

  آیا شامل جریمه/مالیات/ ! میشه ؟

 6. علیرضا بنائی فر

  با سلام
  آیا برای عدس با کد تعرفه 07134000 ارز مبادله ای تعلق می گیرد؟

  با تشکر

 7. سید علی مهدی رضوی

  ادویه جات از قبیل زرچوبه فلفل سیاه و قرمز و سیاه زنجبیل سیر هم قلم همه هم پودر همه محصولات میخاستم درصد تعرفه و همچنین ایا ارزش افزوده دارد ؟

 8. بهروز وکیلی

  باسلام در مورد اینکه تعرفه واردات باطری خودرو اعلام کرده اند ردیف 8 می باشد توضیح دهید

 9. سمیر

  سلام
  ممنون میشوم چنانچه اطلاعاتی در باره واردات انواع قهوه و دستگاه های قهوه از هلند دارید، از تعرفه آن و همچنین روند کار و گرفتن مجوز چگونه است، در اختیار بنده بگذارید. نیازمند فایل فارسی و انگلیسی به طور همزمان هستم. ممنون میشوم چنانچه فایلی دارید در اختیار بنده بگذارید و راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر

 10. مهدی

  باسلام و احترام
  من بازرس هستم و یک دستگاه بازرسی نیاز دارم برای اندازگیری کامپونت مواد
  استعلام قیمت انجام دادم قیمت گمرک رو میخوام محاسبه کنم ولی در هیچ دسته بندی تعرفه گمرکی رو پیدا نکردم لطفاً راهنماییم کنید
  مرسی

 11. پویا

  سلام ببخشید کسی از تعرفه گمرکی عصای نابینایان خبر داره ؟ دو تعرفه ای هست دو تا تعرفه داره ممنون میشم کسی راهنماییم بکنه

  1. امیر

   با عرض سلام و احترام
   لطفاً تعرفه گمرکی سینک ظرف شویی استیل و موادی (منظور از موادی اینکه از موارد پلاستیک فشرده درست شده است )

  2. rezvan

   سلام و عرض ادب
   اطلاعات در زمینه واردات و صادرات روغن زیتون خام و تصفیه شده را از جنابعالی خواستارم
   با تشکر

 12. عباس وردی نژاد

  ایا صادرات ضایعات لوله های کرم نیکل وبطور کلی ضایعات فلزی آزاد می باشد اگر هست حقوق سود ان چقدر است

 13. کیوان

  سلام

  در صورت امکان تعرفه گمرکی مته حفاری را اعلام نمایید برای حفاری نفت و گاز

  ممنون

 14. روزبه

  با سلام
  تعرفه واردات برای رنگهای صنعتی و موادی محافظ ساختمان در برابر آتش چقدر است؟ ممنون میشم اگر کسی راهنمایی کند.

 15. امیر

  با سلام
  لطفا تعرفه لوازم کنترلی تجخیزات برقی ( اتوماسیون و تجخیزات PLC) را در صورت امکان اعلام بفرمایید.

  با تشکر

 16. ساسان

  سلام .

  فصول 3 و 63 و 81 و فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394 و فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394 قابل دانلود نیستند .
  لطفا اصلاح کنید .
  در ضمن اگه میتونید یه فایل جامع درست کنید عالییییی میشد .
  مرسی

 17. رضا

  با سلام و احترام.
  لطفا بفرمایید آیا قانون تشویق صادرات و تولید هنوز معتبر می باشدیا خیر؟ با تشکر

   1. علیرضا آهنگ

    صادرات قیر طبیعی نیاز به مجوز از بورس داره وحواله برداشت ضمنا ازمایشگاه برای تعیین نوع و ماهیت کالا و پای مرغ مجوز کشاورزی (دامپزشکی) میخواهد

 18. سیدرضا بطحایی

  سلام لطفا تعرفه دمنده ها معروف به بلوور یا فن رو اعلام فرماییدو آیا وارداتش استاندارد اجباری داره؟ لطفا مرجعش رو مشخص کنید. متشکرم

 19. سیدرضا بطحایی

  تعرفه دمنده { fan یا blower } خام چنده ؟ لطفا توضیح دهید. آیا وارداتش استاندارد اجباری داره.
  قبلا تشکر میکنم. لطفا مرجع را هم مشخص فرمایید.

 20. علی از خوی

  با سلام.تعرفه واردات قطعات خودرو و یا گوشی برای جانباز 60 درصد چطور حساب میشه لطفا راهنمایی کنیید با تشکر؟

 21. لیلا

  باسلام،
  میخواستم بدونم تعرفه پارچه پرده زبرا در سال 94 رو از کجا میتونم پیدا کنم…تو وبسایت گمرک ایران تعرفه های جدید رو نزاشتند…
  با سپاس و احترام

  لیلا

  1. حسین عطار

   طبق اخرین بخشنامه پارچه ترکیه به قیمت 4.4 دلار برای هر متر با تعرفه 32% محاسبه میگردد

 22. ناصر

  سلام.
  واردات قالب صنعتی برای تولید قفلهای درب حیاط ( قفل های معمولی ) چه تعرفه ای دارد؟

 23. بیژن ابنو زاده

  با سلام در سال 93 جعبه های برقی پلاستیکی را با تعرفه 39262099 اظهار میکردیم در سال 94 به چه تعرفه ای باید اظهار نماییم.

 24. آروان

  سلم تعرفه کمگرکی مواد اولیه غذایی مانند ال کارنیتین و ال لارژنین و … در کدوم قسمت درج شده ، مواد اولیه آرایشی بهداشتی هم کلا نیست!!!
  باتشکر

 25. سونیا ایزدی

  با سلام
  آیا تعرفه واردات چوب جنگلی صفر شده است اگه جواب مثبت است در چه تاریخی به گمرک اعلام میشود که اجرایی شود
  با تشکر

 26. علی

  سلام
  ایا واردات اجزای خودرو پس از مونتاژ و تکمیل در داخل کشور مشمول هزینه های تبصره 13 ( خودرو فرسوده ) در فرایند شماره گذاری می گردد؟
  بطور مشخص واردات شاسی موتوردارد تحت تعرفه 87060040 می باشد.
  باتشکر

 27. شیرزادی

  سلام و ادب
  شرایط صادرات ادویه را می خواستم آیا بصورت پالتی حساب میشه؟ یا بصورت نتاژی صورت میگیرد و در ثانی تعرفه ی صادرات ادویه چی هست.
  اگر لطف کنید جواب بدید ممنونتان خواهم بود.
  خیلی نیاز به راهنماییتون دارم

 28. امير

  سلام متشکر میشم به بنده بفرمایید تعرفه کامیون های حمل بار مخصوصا از اروپا چه قدر میباشد؟و اینکه شخصا هم میتونیم نسبت به واردات اقدام کنیم ؟ممنون از جوابتون

  1. مهد پایرار

   در جواب اینکه شخصا میتونین واردات کنین باید بگم بله میتونین. شرایط و قوانین واردات رو از قبیل خرید کالا. حمل کالا.ترخیص کالا. و فروش کالا بدونین میتونین انجام بدی. اما در مورد تعرفه کامیون های حمل بار اگه منظورتون کرایه حمل باشه از هر کشور نسبت به مسافت و نوع کالا و خصوصا وزن کالا کرایه حمل محاسبه و طبق توافق طرفین کالا حمل و کرایه اخذ میکردد.MP.TARKHIS@YAHOO.COM

 29. کیان

  سلام، واردات مواد شیمیائی که تولید داخل کمتر از مصرف کشور هست آیا مشمول جریمه میشه؟ بطور مشخص دی آمونیوم فسفات و کربنات منگنز . چطور میتونم هزینه عوارض گمرکی و هزینه های جانبی مرتبط با ترخیص 20 تن از هر کدوم از این دو رو برای ترخیص در بندر عباس ( از مبدآ چین ) بگیرم. ممنونم

 30. یزدانی

  سلام وخسته نباشید یه سوال در مورد صادرات پودر ماهی به ترکیه میشه راهنمایی کنین ممنونم

  1. علیرضا آهنگ

   با سلام ورود میوه های خشک مربوط به فصا 8 کتاب قاون ومقررات صادرات وواردات میباشد که بسته به نوع میوه طبقه بندی شده و ورود محصولات مشمول این فصل به صورت خشک کرده، کنسرو شده، محفوظ شده،
   پخته شده، یخ زده و امثالهم موک ول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی،
   آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 است.

 31. نياز

  با سلام
  یک مک بوک اپل برای من پست شده می خواستم بدونم آیا بهش گمرک تعلق میگیره؟ واگر تعلق میگیره چقدر میشه؟
  با تشکر

 32. saman

  سلام
  چگونه می توانم کتاب قانون مقررات صادارت و واردات سال های قبل (از سال 1370-1389) را پیدا کنم. در واقع من دنبال حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده گروه کالاهای مختلف در این سال ها هستم.
  با تشکر

 33. عابدی

  سلام
  میخواستم بپرسم امکان داره سایتی رو معرفی کنید برای داشتن اطلاعات تولیدکننده های روغن در امریکا. ما از سایت trade map استفاده کردیم.اما اطلاعات زیادی در رابطه با روغن های خوراکی امریکا نداشت

  ممنون

 34. نعمتی

  باسلام . در رابطه با واردات قوه ازترکیه نیازمندمجوزمیباشدوچه مراحل ومدارکی نیازه وبه کجابایدمراجعه کنم لطفا مراراهنمایی کنید .سپاسگذارم

 35. فرشاد بندر پور

  با سلام ایا میشود حیوانی مثل الاغ صادرات داشت و تعرفه ان چگونه میباشد

 36. صداقت

  با سلام
  لطفا من را در مورد اطلاعات گمرکات و حسابداری انها و هزینه های گمرکی قابل قبول جهت دارایی راهنمایی فرمایید که از کجا و چه مطالبی را مطالعه کنم
  با تشکر

 37. محمد

  با سلام.سوالی دارم در خصوص اینکه بنده قصد واردات موبایل و فلش و تبلت را دارم و پروفرما تهیه کردم.اقدام اولیه باید به کجا مراجعه کنم؟ایا ثبت سفارش کنم یا اینکه اول دنبال مجوز برم.اصلا ما از کجا باید پرس و جو کنیم که این کالا ها چه مجوزی می خوان و کدام ارگان مجوز صدور میکنه؟
  لطفا راهنمایی کنید بعد از گرفتن پروفرما چه کارهایی به ترتیب باید انجام بدم؟
  این 3 محصول فکر کنم ارگان های مجوز دهندهشون فرق می کنه
  با تشکر از شما

 38. پوریا

  سلام٫ چگونه می توانم اطلاعات جامعی از واردات و ممنوعیت های تجهیزات IT و مخابراتی مطلع شوم؟

  با تشکر٫

  1. محمد

   کابلهای وسوئچ های مخابراتی مستلزم دریافت استاندارد و مجوزمیباشد از تعرفه ان از 20الی36 درصد میباشد
   البته اگه دوست داشته باشید کلیه این مجوزات وترخیص رو میتونم براتون انجام بدمدر کمترین زمان وقیمت
   Preza1364@yahoo.com

  2. علیرضا آهنگ

   درباره ممنوعیتها به یادداشتهای توضیحی مربوط به همان فصل کتاب قانون ومقررات صادرات و واردات مراجعه نمایید یا هر مجوزی که نیاز داشته باشه

 39. تورج

  میخواستم بدونم تعرفه واردات خط تولید نایلکس چقدر است و ایا محدودیتی در وارداتش هست یا نه.

 40. سیاوش

  سلام،

  تعرفه لوازم جانبی تلفن همراه مانند قاب گوشی و شارژر در کدام فصل میباشد.

  با تشکر فراوان

 41. محمد

  با سلام
  می خواستم بدونم ایا واردات شاخه گل ارکیده مجاز است یا نه؟
  بعضی می گن بله بعضی میگن نه ما نفهمیدیم حرف کی رو گوش کنیم
  اصلا چه مرجعی باید پاسخ گوی این گونه سوالات ما باشد
  لطفا راهنمایی کنید
  با تشکر

 42. بهروز

  با سلام
  تعرفه و عوارض گمرکی شمع خودرو چند درصد میباشد و در کدام فصل مشخص شده است.؟

 43. رضا

  با سلام
  آیا چسب چوب در کد تعرفه 35069100 قرار می گیرد ؟
  رزین های بر پایه مونومر وینیل استات که چسب چوب یکی از آن هاست

 44. مرتضی امیدی

  سلام. میخاستم ببینم تعرفه لنت صفحه کلاج بصورت سوار شده و سوار نشده چی میشه

 45. رام

  با سلام تعرفه واردات ماهیتابه و قابلمه سرامیکی ک داخل ان پوشش سرامیک بوده واسکلت ان المینیوم است چند درصد است؟چاقوهای سرامیکی چطور؟

 46. Ehsan

  سلام و خسته نباشید

  لینک فصل 65 اشکال داره و میره به فصل 64. یعنی امکان دسترسی به فصل 65 وجود نداره. اگر ممکنه اصلاح کنید.

 47. حمیدرضا

  سلام
  من میخام زعفران صادر کنم میشه راهنمایی کنید صادراتش ازاد هست یا نه؟
  تا چه اندازه ای میشه صادر کرد محدودیت داره یا نه؟
  ممنون از لطفتون

 48. سيامك نجفى

  با سلام و خسته نباشيد
  ميشه بفرماييد تعرفه پيچ خودكار فولادى چند درصده و آيا قانون جديدى براى وارداتش وضع شده يا نه ؟
  ممنون

  1. علیرضا آهنگ

   صادرات هم تعرفه دارد چون تعرفه کد 8 رقمی سیستم هماهنگ شده برای همه کالاها بجز انسان زنده میباشد ولی اگر منظور شما حقوق ورودی است صادرات یه کالا هم می توتند با عوارض گمرکی همراه باشد

 49. جمال

  سلام

  میخواستم بدونم تعرفه کامیون های باری چند درصده و کده تعرفه اش چنده چون هرچی تو قسمت تعرفه کامیون گشتم ارای کامیون باری چیزی پیدا نکردم.

 50. علی

  سلام

  تعرفه صادرات عسل طبیعی چند درصد هست؟100 درصد؟یا اشتباه متوجه شدم.
  آیا باید به صورت بسته بندی باشد یا در حلب های 20 کیلویی قابل صادر کردن است؟
  ممنون

  1. عسگر باقرپور

   با سلام
   باید بسته بندی به صورت حلب باشد اگر به صورت بسیه بندی کوچک باشد تعرفه ان بیشتر میشه

  2. محمد رضا سلیمی

   سلام صادرات عسل در بسته بندی و فله هیچ گونه مشکلی نداردتعرفه صادرات ان هم04090000

 51. محمد

  با سلام
  تعرفه گمرکی مرسولات پستی خارجه چگونه است؟ کجا می تونم از قوانینش مطلع بشم؟ آیا هزینه پست هم به ارزش کالا افزوده می شود؟

 52. مهدی

  ضمن عرض سلام
  تعرفه های گمرکی سال 93 جهت واردات لوازم جانبی موبایل (کارد و کیف)را میخواستم.
  با تشکر

 53. احمد

  سلام
  تورو خدا جواب بدید نیاز شدید به جواب این سوال دارم.
  تعرفه ی واردات خودروی 2000 سی سی توربو با قدرت 260 اسب بخار چند درصده؟

  1. امیر

   با سلام
   باید به عرض شما برسونم که تعرفه واردات ماشین تا زیر 2000 سی سی معادل 45 درصد ارزش گمرکی می باشد.
   در صورت نیاز در ارتباط با ترخیص کالا میتونید با من تماس بگیرید

 54. mohammad

  با سلام
  تعرفه واردات دیتاپروژکتور چقدر است؟
  تعرفه واردات لوازم جانبی کامپیوتر چقدر است؟

  1. امیر

   با سلام
   دوست عزیز لوازم جانبی کامپیوتر شامل کالاهای زیادی می باشد
   بایددقیقا مشخص کنید چه کالایی؟؟
   برای دریافت اطلاعات بیشتر به تعرفه 8471 تا 8473 مراجه کنید

   گروه ترخیص کاری تهران نوین تجارت

   1. IBfon.org نویسنده

    با سلام. از ارسال شماره تلفن و یا تبلیغ خودداری کنید. اسم شرکت شما حذف نشد.
    در صورت تمایل می توانید از بخش تالار استفاده کنید. البته با شرایطی که گفته شده است.
    http://ibfon.org/forums/

 55. امیر

  با سلام

  تعرفه واردات روغن زیتون رو اگه ممکن هست بفرمائید، در این لیست نتونستم پیدا کنم.

  با تشکر

  1. امیر

   سلام امیر خان ، از اینکه هم نام هستیم خوشبختم
   تعرفع گمرکی روغن زیتون آماده خوردن معادل 75 درصد ارزش گمرکی می باشد

   گروه ترخیص کاری تهران نوین تجارت

  1. امیر

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   تعرفه یراق الات معدل 30درصد می باشد

   گروه ترخیص کاری تهران نوین تجارت

  1. امیر

   با سلام
   به فصل نودم وتعرفعه 9018 مراجعه کنید

   گروه ترخیص کاری تهران نوین تجارت

 56. شیما

  سلام
  من میخواستم بدونم میتونم هزینه های گمرک سالهای 1371 تا 1391 را از جایی تهیه کنم؟
  ممنون

  1. IBfon.org نویسنده

   تنها می توانید این کتابها را از سازمان توسعه تجارت و یا موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تهیه کنید. البته بعید می دانیم بفروشند. اما نسخه این کتابها را باید داشته باشند و می توانید بعضی موارد را چک کنید.

 57. ثادقزاده

  با سلام ایا صادرات ورق اهن قطر 10میل ازاد است در صورت ازاد بودن تعرفه گمرکی ان چقدر است
  با تشکر

  1. امیر

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   صادرات ورق اهن ازاد می باشد فقط بابت نوع و درصد الیاژ ان عوارض خروج دریافت می شود
   لطفا به تعرفع 7208 مراجعه کنید
   در صورت نیاز در ارتباط با ترخیص کالا میتونید با من تماس بگیرید

 58. فهیمه

  با سلام من پژوهشی در مورد رویه ورود موقت برای پردازش دارم . آیا در این قانون میتونم مطلبی در این مورد پیدا کنم ؟ ممنون

 59. پروانه

  با سلام. ارزش کالا برچه اساس تعیین می شود؟ هزینه ای که شما برای آن پرداخته اید یا ارزشی که گمرک برآن می گذارد؟ سپاس

   1. امیر

    با سلام
    ارزش کالا بر اساس ارزشی که در سیستم ارزش گذاری گمرک ایران تعریف شده است تعیین می گردد ، یعنی هر کالایی در سیستم سایت گمرک دارای ارزش مشخص می باشد و کرایه حمل و بیمه که بابت ان پرداخت نموده اید به این ارزش اضافه شده و از ان عوارض گمرکی اخذ می شود

    گروه ترخیص کاری تهران نوین تجارت

 60. عماد.کا

  سلام، ببخشید من تعرفه های گمرکی واردات خودروی سواری رو از سال 1374 تا 1390 می خواستم، باید چطور بدست بیارم.ممنون

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام/ فقط می بایستی کتابهای آن سالها را پیدا کنید. خیلی سخت است. مگر اینکه به انتشارات وزارت بازرگانی و یا سازمان توسعه تجارت مراجعه کنید.

 61. ابوالفضل کارگرفرد

  آیا مرجعی وجود دارد که به ما بگوید هر کالایی درصورت لزوم به چه مجوزی نیاز دارد

  1. IBfon.org نویسنده

   در همان کتاب مقررات صادرات و واردات در یادداشتهای توضیحی به مجوزهای لازم اشاره شده است. علاوه برآن می بایستی ضمائم را نیز نگاه کنید.

 62. سعیدی

  سلام
  آیا خرید اینترنتی کتاب تعرفه های گمرکی 93 هم امکان پذیره؟ اگه بله، لطفا آدرس سایت را ارسال کنید.سپاس

  1. IBfon.org نویسنده

   میدان ولیعصر، جنب بازارچه کیش، ساختمان سازمان بازرگانی تهران
   میدان انقلاب، کتابفروشی مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی

  1. Alireza

   با سلام.
   میخواستم ببینم واردات شکلات پاستیل ادامس و از این قبیل خوراکی ها به مناطق ازاد ویا گمرکات جمهوری اسلامی ایران مشمول مجوز بهداشت،استاندارد و… هست یا خیر؟
   بسیار سپازگزارم از پاسخ سریع شما

  2. مصطفی میرجعفری

   با سلام و خسته نباشید.
   1) طبق اطلاعات سابت گمرک تعرفه میوه خشک و زعفران صفر می باشد.
   میخواستم بدونم در مورد هر دو محصول درست متوجه شدیم یا خیر؟
   2) هزینه تشریفات گمرک در مورد این 2 محصول چه مقدار می باشد؟
   با تشکر.

  3. جزیره

   قصد ورود 6قایق 5متری الومینیومی جهت جابجایی مسافر در رودخانه کارون خرمشهراز کشور سوید را داریم از کجا باید شروع کنیم وچه مراحلی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *