فصل چهل و پنجم – چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه


کد خبر : 4961 | زمان مخابره : 92/03/2 - 9:50 بعد از ظهر | بدون نظر

فصل چهل و پنجم: چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4501چوب پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده؛ آخال چوب پنبه؛ چوب پنبه خرد شده، دانه دانه شده یا ساییده.Natural cork, raw or simply
prepared; waste cork; crushed,
granulated or ground cork.
45011000- چوب پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده46- Natural cork, raw or simply prepared
45019000- سایر26- Other
45020000چوب پنبه طبیعی، قشر خارجی گرفته شده یا به طور ساده چهار تراش شده، یا به شکل بلوک، صفحه،ورق یا نوار مربع مستطیل (ازجمله مربع)، (همچنین چوب پنبه های نیمه تمام با لبه های تیز شده برای در بطری یا در ظروف).4Natural cork, debacked or roughly
squared, or in rectangular (including
square) blocks, plates, sheets or strip
(including sharp-edged blanks for
corks or stoppers).
4503اشیاء ساخته شده از چوب پنبه طبیعی.Articles of natural cork.
45031000- در بطری یا در ظروف26- Corks and stoppers
45039000- سایر66- Other
4504چوب پنبه فشرده (با یا بدون مواد چسباننده ) و
اشیاء ساخته شده از چوب پنبه فشرده شده.
Agglomerated cork (with or without a
binding substance) and articles of
agglomerated cork.
45041000- بلوک، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شکل؛ استوانه های توپر، همچنین دیسک26- Blocks, plates, sheets and strip; tiles of
any shape; solid cylinders, including
discs
45049000- سایر66- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *