فصل بیست و دوم – نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه


کد خبر : 4906 | زمان مخابره : 92/03/2 - 5:42 بعد از ظهر | 7 نظر

فصل بیست و دوم: نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2201آب ،همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آبهای گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه
نشده باشد؛ یخ و برف.
Waters, including natural or artificial
mineral waters and aerated waters,
not containing added sugar or other
sweetening matter nor flavoured; ice
and snow.
22011000- آب معدنی و آب گازدار شده5567،8- Mineral waters and aerated waters
22019000- سایر556- Other
2202آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به
آنها قند یا سایر موادشیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه
شده باشد، و سایر نوشابه های غیرالکلی، باستثنای آب
میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره 09 20.
Waters, including mineral waters and
aerated waters, containing added
sugar or other sweetening matter or
flavoured, and other non-alcoholic
beverages, not including fruit or
vegetable juices of heading 20.09.
22021000- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یاخوشبوکننده اضافه شده باشد5567،8- Waters, including mineral waters and
aerated waters, containing added sugar
or other sweetening matter or flavoured
22029000- سایر5567،8- Other
22030000آبجو تهیه شده از مالت.46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شودBeer made from malt.
2204شراب انگور تازه، همچنین شراب های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهایی که مشمول شماره 09 20 هستند.Wine of fresh grapes, including
fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09.
22041000- شراب کف دار46- Sparkling wine
- سایر شراب ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل ازتخمیر آن جلوگیری و یا تخمیر آن متوقف شده باشد:- Other wine; grape must with
fermentation prevented or arrested by
the addition of alcohol:
22042100- - در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- - In containers holding 21 or less
22042900- - سایر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- - Other
220430- سایر آب انگورهای تازه (Grape must) 26به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Other grape must
2205ورموت و سایر شراب های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.Vermouth and other wine of fresh
grapes flavoured with plants or
aromatic substances.
22051000 در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- In containers holding 21 or less
22059000- سایر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Other
22060000سایر نوشابه های تخمیرشده (مثلاً،شراب سیب (Cidre). شراب گلابی (Perry).هیدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابه های تخمیرشده و مخلوط نوشاب ههاي تخمیر شده و نوشابه های غیرالکلی،که درجای دیگری گفته نشده و مشمول
شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شودOther fermented beverages (for example,
cider, perry, mead); mixtures of
fermented beverages and mixtures of
fermented beverages and non-alcoholic
beverages, not elsewhere specified or
included.
2207الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of 80%
vol or higher; ethyl alcohol and other
spirits, denatured, of any strength.
220710- الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:- Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of 80% vol
or higher
22071010- - - اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید ) 100 درصد خالص106به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود5- - - Ethanol (ethylic alcohol-hydroxide)
100% pure
22071090- - - سایر756به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود5- - - Other
22072000- الکل اتیلیک و سایر عرق ها، تقلیب شده،به هر میزان756به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود5- Ethyl alcohol and other spirits,
denatured, of any strength
2208الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر
از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر
نوشابه های الکل دار.
Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less
than 80% vol; spirits, liqueurs and
other spirituous beverages.
22082000- عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc
22083000- ویسکی46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Whiskies
22084000- رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قندو غیره می گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآورده های تخمیر شده نیشکر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود-Rum and other spirits obtained by
distilling fermented sugar-cane products
22085000- جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Gin and Geneva
22086000- ودکا46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Vodka
22087000- لیکورها46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Liqueurs and cordials
22089000- سایر46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Other
22090000سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید.22Vinegar and substitutes for vinegar
obtained from acetic acid.

7 پاسخ به فصل بیست و دوم – نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه

 1. سعید می‌گوید:

  سلام
  لطفا بفرمایید ایا واردات نوشیدنی های گازدار انرژی زا به ایران ازاد است و یا ممنوع و ایا شرط خاصی برای واردات ان مطرح است؟ ضمنا در صورت امکان پاسخ را برای من ایمیل فرمایید.

  با تشکر

 2. جمشید می‌گوید:

  توضیحا” نوشیدنی ها مورد سوال غیر الکلی می باشد .
  با تشکر مجدد

 3. جمشید می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  سوالی داشتم و می خواستم بدانم در حال حاضر با لغو ممنوعیت اولویت دهم کالایی آیا واردات نوشیدنی های گاز دار و بی گاز و طبیعی و نوشیدنی های چای سبز و سیاه و نوشابه های انرژی زا به کشور آزاد می باشد یا نه و در صورت آزاد بودن و نداشتن منع قانونی لطفا” جهت واردات این نوشیدنی ها در قوطی های 330 و 250 میلی لیتری و نیم – 250 – یک و یک ونیم در ظروف پت حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های دیگر و مجوزات لازم را اعلام نمائید .
  با تشکر

 4. محمد می‌گوید:

  سلام
  سوالی داشتم که از شما تقاضا مندم به آن پاسخ دهید جهت واردات نوشیدنهای غیر الکلی گاز دار و شیرین شده مثل آبمیوه و طبیعی در قوطی های ۳۳۰ میلی لیتری حقوق ورودی – ارزش افزوده و مجوزات لازم را اعلام نمائید .
  با تشکر

  • جعفر مشهدی زاده می‌گوید:

   سلام و خسته نباشید
   سوالی داشتم و می خواستم بدانم در حال حاضر با لغو ممنوعیت اولویت دهم کالایی آیا واردات نوشیدنی های گاز دار و بی گاز و طبیعی و نوشیدنی های چای سبز و سیاه و نوشابه های انرژی زا به کشور آزاد می باشد یا نه و در صورت آزاد بودن و نداشتن منع قانونی لطفا” جهت واردات این نوشیدنی ها در قوطی های 330 و 250 میلی لیتری و نیم – 250 – یک و یک ونیم در ظروف پت حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های دیگر و مجوزات لازم را اعلام نمائید .
   با تشکر

 5. جمشید می‌گوید:

  سلام
  سوالی داشتم که از شما تقاضا مندم به آن پاسخ دهید جهت واردات نوشیدنهای غیر الکلی گاز دار و شیرین شده مثل آبمیوه و طبیعی در قوطی های 330 میلی لیتری حقوق ورودی – ارزش افزوده و مجوزات لازم را اعلام نمائید .

  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *