فصل نود و دوم – آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات


کد خبر : 5066 | زمان مخابره : 92/03/3 - 1:34 بعد از ظهر | 2 نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9201پیانو، همچنین پیانوی خودکار؛ کلاوسن (Clavecin) و سایر آلات سیمی یا زهی شستی دار.Pianos, including automatic pianos;
harpsichords and other keyboard
stringed instruments.
92011000- پیانو با سیم یازه عمودی1006- Upright pianos
92012000- پیانو با سیم یا زه افقی1006- Grand pianos
92019000- سایر1006- Other
9202سایر آلات موسیقی یا زهی (مثلاً، گیتار، ویولون، هارپ).Other string musical instruments (for
example, guitars, violins, harps).
92021000- که با آرشه نواخته می شوند1006- Played with a bow
92029000- سایر1006- Other
[9203]
[9204]
9205سایر آلات موسیقی بادی (مثلاً، قره نی، ترومپت، نی انبان).Other wind musical instruments (for
example, clarinets, trumpets,
bagpipes).
92051000- آلات بادی - برنجی1006- Brass-wind instruments
92059000- سایر1006- Other
92060000آلات موسیقی ضربی (مثلاً، طبل و دهل، کسیلوفون، سنج، قاشقک، ماراکاس).1006Percussion musical instruments (for
example, drums, xylophones, cymbals,
castanets, maracas).
9207آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی
تولید شده یا باید تقویت گردد (مثلا،ً ارگ، گیتار،
آکاردئون).
Musical instruments, the sound of
which is produced, or must be
amplified, electrically (for example,
organs, guitars, accordions).
92071000- آلات شستی دار (Keyboard)، غیر از آکاردئون1006- Keyboard instruments, other than accordions
92079000- سایر1006- Other
9208جعبه موزیک، ارکستریون، ارگ مکانیکی دسته دار،
پرندگان مکانیکی خواننده، اره های موسیقی و سایر
آلات موسیقی که مشمول هیچیک از شماره های
دیگر این فصل نشوند؛ تیپچه از هر نوع؛ سوت، بوق صدا زدن و سایر آلات صوتی علامت دادن دمیدنی با دهان.
Musical boxes, fairground organs,
mechanical street organs, mechanical
singing birds, musical saws and other
musical instruments not falling within
any other heading of this Chapter;
decoy calls of all kinds; whistles, call
horns and other mouth-blown sound
signalling instruments.
92081000- جعبه موزیک1006- Musical boxes
92089000- سایر46- Other
9209اجزاء و قطعات (مثلاً، مکانیسم های جعبه موزیک ) و متفرعات (مثلاً، کارت، دیسک و رول برای آلات
مکانیکی) آلات موسیقی؛ مترونوم و دیاپازون از هر نوع.
Parts (for example, mechanisms for
musical boxes) and accessories (for
example, cards, discs and rolls for
mechanical instruments) of musical
instruments; metronomes, tuning
forks and pitch pipes of all kinds.
92093000- سیم و زه آلات موسیقی326- Musical instrument strings
- سایر:- Other:
92099100- - اجزاء و قطعات و متفرعات پیانو326- - Parts and accessories for pianos
92099200- - اجزاء و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره 9202156- - Parts and accessories for the musical
instruments of heading 92.02
92099400- اجزاء و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره 9207156- - Parts and accessories for the musical
instruments of heading 92.07
92099900- - سایر326- - Other

2 پاسخ به فصل نود و دوم – آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات

  1. محمد می‌گوید:

    آقا من میخام یه کیبورد(ارگ) دست دوم همراه خودم از دبی بیارم ایران،کجا باید بپرسم ببینم ممنوعه یا اینکه گمرکیش چقده؟؟؟

    • بهزاد درودگر می‌گوید:

      سلام 2 عدد پیانوی کار کرده شخصی است که می خواهم از استرالبا به ایران انتقال دهم هزینه گمرک آن و ارسال آن تا اصفهان چقدر می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *