فصل هشتاد و شش – لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8601لکوموتیو و لکوتراکتورها، با منبع برق خارجی یا با
انباره های برقی.
Rail locomotives powered from an
external source of electricity or by
electric accumulators.
86011000- با منبع برق خارجی26- Powered from an external source of electricity
86012000- با انباره برقی46- Powered by electric accumulators
8602سایر لکوموتیوها و لکوتراکتورها؛ تندرهای (Tenders) لکوموتیو.Other rail locomotives; locomotive
tenders.
86021000- لکوموتیوهای دیزلی - برقی26- Diesel-electric locomotives
86029000- سایر26- Other
8603واگن های خودروی راه آهن یا تراموای مسافری،
باری سبک و باری سنگین، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8604 می شوند.
Self-propelled railway or tramway
coaches, vans and trucks, other than
those of heading 86.04.
86031000- با منبع برق خارجی86- Powered from an external source of electricity
86039000- سایر86- Other
86040000وسایل نقلیه تعمیر و نگهداری یا سرویس راه اهن یا تراموای؛ حتی خودرو (مثلا ، واگن کارگاه، واگن جرثقیل، واگن زیر کوب بالاست، واگن ریل گذار، واگن تست و درزین (Draisine).26Railway or tramway maintenance or
service vehicles, whether or not selfpropelled
(for example, workshops,
cranes, ballast tampers, trackliners,
testing coaches and track inspection
vehicles).
86050000واگن مسافری راه آهن یا تراموای، غیر خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و سایر واگن های راه آهن یا تراموای برای منظورهای خاص، غیر خودرو (باستثنای آنهایی که مشمول شماره 8604 می شوند).86Railway or tramway passenger
coaches, not self-propelled; luggage
vans, post office coaches and other
special purpose railway or tramway
coaches, not self-propelled (excluding
those of heading 86.04).
8606واگن های باری سبک و سنگین برای راه آهن یا
تراموای، غیر خودرو.
Railway or tramway goods vans and
wagons, not self-propelled.
86061000- واگن های مخزن و همانند86- Tank wagons and the like
860630- واگن های باری سبک و سنگین با سیستم تخلیه خودکار، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی 860610 می شوند :- Self-discharging vans and wagons,
other than those of subheading 8606.10
86063010- - - واگنهای باری سبک و سنگین غیرخودرو86- - - light and heavy non- automobile cargo wagons
86063090- - - سایر86- - - Other
- سایر:86- Other:
86069100- - واگن های سرپوشیده و بسته86- - Covered and closed
86069200- - واگن های روباز، با دیواره های جدانشدنی به ارتفاع بیش از 60 سانتیمتر (واگن های عقب بازشو Tombereaux)86- - Open, with non-removable sides of a
height exceeding 60 cm (Tomberaux)
86069900- - سایر86- - Other
8607اجزاء و قطعات لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای یا
نواقل روی خط راه آهن.
Parts of railway or tramway
locomotives or rolling-stock.
- بوژی، بوژی راهنما، محور و چرخ، اجزاء و قطعات
آنها:
- Bogies, bissel-bogies, axles and
wheels, and parts thereof:
86071100- - بوژی محرک و بوژی راهنما26- - Driving bogies and bissel-bogies
86071200- - سایر بوژی ها و بوژی های راهنما26- - Other bogies and bissel-bogies
86071900- - سایر، همچنین اجزاء و قطعات26- - Other, including parts
- ترمزها و اجزاء و قطعات آنها:- Brakes and parts thereof:
86072100- - ترمزهای با هوای فشرده و اجزاء و قطعات آنها26- - Air brakes and parts thereof
86072900- - سایر26- - Other
86073000- قلاب هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیر و اجزاء و قطعات آنها26- Hooks and other coupling devices,
buffers, and parts thereof
- سایر:- Other:
86079100- - برای لکوموتیوها یا لکوتراکتورها26- - Of locomotives
86079900- - سایر26- - Other
86080000ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای؛ تجهیزات مکانیکی (از جمله الکترومکانیکی )
علامت دادن ، ایمنی یا کنترل ترافیک برای راه آهن، تراموای، جاده، راه های آبی داخلی، تسهیلات پارکینگ، تأسیسات بندری یا باند فرودگاهها؛ اجزاء
و قطعات آنها.
26Railway or tramway track fixtures
and fittings; mechanical (including
electro-mechanical) signalling, safety
or traffic control equipment for
railways, tramways, roads, inland
waterways, parking facilities, port
installations or airfields; parts of the
foregoing.
86090000کانتینرها (از جمله کانتینرها برای ترابری سیالات ) مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده برای هر نوع
وسیله حمل و نقل.
26Containers (including containers for
the transport of fluids) specially
designed and equipped for carriage by
one or more modes of transport.

1 فکر می‌کنند “فصل هشتاد و شش – لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع

  1. وحید میر

    سلام خسته نباشید
    من سوالی درباره تعرفه واردات لوازم یدکی داشتم و می خواستم بدونم که گمرکی برای ورود لوازم موتوری خودرو های سبک مثل l90 چقدر هست? مثلا اگر یک قطعه به ارزش 100 دلار وارد گمرک بشه چقدر گمرکی بهش میخوره تا به دست من برسه?
    ممنون میشم جواب دقیق بدید
    با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *