فصل هشتادم – قلع و مصنوعات از قلع


کد خبر : 5041 | زمان مخابره : 92/03/3 - 12:40 بعد از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8001قلع به صورت کار نشده.Unwrought tin.
80011000- قلع غیرممزوج26- Tin, not alloyed:
80012000- آلیاژهای قلع26- Tin alloys
80020000قراضه و ضایعات قلع.46Tin waste and scrap.
80030000میله، پروفیل و مفتول، از قلع.66Tin bars, rods, profiles and wire
[8004]
[8005]
[8006]
800700مصنوعات دیگر از قلع:Other articles of tin:
80070010- - - ورقه و نوارهای (Foil) از قلع (حتی چاپ شده یا ملصق شده بر روی کاغذ، مقوا، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد حداکثر 0/2 میلیمتر ( بدون در نظر گرفتن تکیه گاه) پودر و فلس قلع66- - - Tin sheets and foils (whether or not
printed or backed with paper, paper
board, plastics or simila backing
materials) of a thickness (excluding any
backing) not exceeding o.z mm) Tins
scale and powder
80070090- - - سایر26- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *