فصل شصت و پنجم – کلاه و اجزاء کلاه


کد خبر : 5008 | زمان مخابره : 92/03/3 - 11:25 قبل از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
65010000کلاه نیمه ساخته، بدنۀ کلاه و باشلق از نمد،قالب گیری نشده و لبه دار نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشونهای چاکدار)، از نمد.406Hat-forms, hat bodies and hoods of
felt, neither blocked to shape nor
with made brims; plateaux and
manchons (including slit manchons),
of felt.
65020000کلاه نیمه ساخته، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، قالب گیری نشده، لبه دار نشده، آستر نشده، تزیین نشده.406Hat-shapes, plaited or made by
assembling strips of any material,
neither blocked to shape, nor with
made brims, nor lined, nor trimmed.
[6503]
65040000کلاه و سایر پوشش های سر، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده.406Hats and other headgear, plaited or
made by assembling strips of any
material, whether or not lined or
trimmed.
65050000کلاه و سایر پوشش های سر، کشباف یا قلاب باف، یا تهیه شده از دانتل، نمد یا سایر پارچه های نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)، حتی
آستر شده یا تزئین شده، توری سر از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده.
406Hats and other headgear, knitted or
crocheted, or made up from lace, felt
or other textile fabric, in the piece
(but not in strips), whether or not
lined or trimmed; hair-nets of any
material, whether or not lined or
trimmed.
6506سایر کلاهها، حتی آستر شده یا تزئین شده.Other headgear, whether or not lined or trimmed.
650610- کلاههای ایمنی- Safety headgear :
65061010- - - کلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز86- - Anti fire headgear without asbestos
65061090- - - سایر406- - Other
- سایر:- Other:
65069100- - از کائوچو یا از ماده پلاستیک406- - Of rubber or of plastics
65069900- - از سایر مواد406- - Of other materials
65070000نوار داخلی، آستر، روپوش، اسکلت کلاه، آفتابگیر و بند زیر چانه، برای کلاه.406Head-bands, linings, covers, hat
foundations, hat frames, peaks and
chinstraps, for headgear.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *