فصل پنجاه و نهم – پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5901پارچه های نسجی اندوده با صمغ یا با مواد
نشاسته ای، از انواعی که برای صحافی، جلدسازی،
غلاف سازی یا مصارف همانند به کار می روند ؛ پارچه های الگوبرداری یا شفاف (Transparent) برای ترسیم؛ کرباسهای آماده برای نقاشی؛ قدک (Buckram) و پارچه های نسجی آهاردار همانند از انواعی که برای کلاه سازی به کار می روند
Textile fabrics coated with gum or
amylaceous substances, of a kind used
for the outer covers of books or the
like; tracing cloth; prepared painting
canvas; buckram and similar stiffened
textile fabrics of a kind used for hat
foundations.
59011000- پارچه های نسجی اندوده با صمغ یا با مواد
نشاسته ای، از انواعی که برای صحافی، جلدسازی،غلاف سازی یا مصارف همانند به کار می روند.
226- Textile fabrics coated with gum or
amylaceous substances, of a kind used
for the outer covers of books or the like
59019000- سایر226- Other
5902پارچه استخوان بندی لاستیک چرخ تهیه شده از نخ های نایلون یا سایر پلی آمیدها، پلی استرها یا ریون
ویسکوز با مقاومت بالا.
Tyre cord fabric of high tenacity yarn
of nylon or other polyamides,
polyesters or viscose rayon.
590210- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها:- Of nylon or other polyamides
59021010- - - از پلی آمید 6 آغشته شده326- - - Of impregnated polyamide (6)
59021020- - - از پلی آمید 6 آغشته نشده266- - - Of non-empregnated polyamide (6)
59021030- - - از پلی آمید 6 و 6 آغشته شده326- - - Of impregnated polyamide (6.6)
59021040- - - از پلی آمید 6 و 6 آغشته نشده266- - - Of non-impregnated polyamide (6.6)
59021050- - - شیفر (Chiefer)26- -- Chiefer
59021090- - - سایر26- - - Other
590220- از پلی استرها:- Of polyesters
59022010- - - آغشته شده26- - - Impregnated
59022020- - - آغشته نشده26- - - Non-impregnated
59029000- سایر26- Other
5903پارچه هاي نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده با مواد پلاستیکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره 5902 می شوند.Textile fabrics impregnated, coated,
covered or laminated with plastics,
other than those of heading 59.02.
59031000- با پلی وینیل کلراید (P.V.C)406- With polyvinyl chloride
59032000- با پلی اور هتان406- With polyurethane
590390- سایر:- Other
59039010- - - پارچه استخوان بندی لاستیک غیر از آنهایی که مشمول شماره 5902 می شوند (Bead Tape)26- - - Tyre cord fabric other than that of
heading 59.02 (Bead Tape)
59039090- - - سایر406- - - Other
5904لینولئوم، حتی بریده شده به شکل معین؛
کفپوش های متشکل از یک زیره از ماده نساجی با یک اندود یا پوشش، حتی بریده شده به شکل معین.
Linoleum, whether or not cut to
shape; floor coverings consisting of a
coating or covering applied on a
textile backing, whether or not cut to
shape.
59041000- لینولئوم326- Linoleum
59049000- سایر326- Other
59050000پوشش های دیواری از مواد نسجی.406Textile wall coverings.
5906پارچه های نسجی کائوچوزده، غیر از آنهایی که مشمول شماره 5902 می شوند.Rubberised textile fabrics, other than
those of heading 59.02.
59061000- نوار چسب با عرض حداکثر 20 سانتیمتر326- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm
- سایر:- Other:
59069100- - کشباف یا قلاب باف266- - Knitted or crocheted
59069900- - سایر266- - Other
590700پارچه های نسجی آغشته، اندوده یا پوشانده شده به
نحو دیگر؛ کرباسهای نقاشی شده برای دکور تئاتر، برای آتلیه یا برای مصارف همانند.
Textile fabrics otherwise impregnated,
coated or covered; painted canvas
being theatrical scenery, studio backcloths
or the like.
59070010- - - پارچه مخصوص تولید سنباده پارچه ای26- - - Fabrics for manufacturing sandcloth
59070090- - - سایر326- - - Other
59080000فتیله های نسجی، تار و پودباف، گیس باف یا
کش باف، برای چراغ، بخاری، فندک، شمع یا
مصارف همانند؛ توری چراغ زنبوری و پارچه های
کشباف لوله ای که برای ساختن توری به کار
می رود ،حتی آغشته
156Textile wicks, woven, plaited or
knitted, for lamps, stoves, lighters,
candles or the like; incandescent gas
mantles and tubular knitted gas
mantle fabric therefor, whether or not
impregnated.
59090000لوله برای تلمبه و لوله های همانند، از مواد نسجی با یا بدون پوشش داخلی حتی مسلح یا دارای
ملحقات ازمواد دیگر.
106Textile hosepiping and similar textile
tubing, with or without lining, armour
or accessories of other materials.
59100000تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی، حتی آغشته، اندوده، پوشانده شده یا مطبق شده با ماده
پلاستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر.
26Transmission or conveyor belts or
belting, of textile material, whether or
not impregnated, coated, covered or
laminated with plastics, or reinforced
with metal or other material.
5911محصولات و اشیاء نسجی، برای مصارف فنی، مذکور در یادداشت 7 این فصلTextile products and articles, for
technical uses, specified in Note 7 to
this Chapter.
59111000- پارچه های نسجی، نمد، و پارچه های تار و پودباف دارای آستر نمدی، اندوده، پوشانده یا مطبق شده باکائوچو، چرم یا مواد دیگر، از انواعی که برای ساخت نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing) و پارچه های همانند از انواعی که برای سایر مصارف فنی به کار می رود، از جمله پارچه های کم عرض ساخته شده از مخمل آغشته به کائوچو، که برای پوشش میله های (Spindles) ماشین بافندگی (Weaving beam) به کار می رود.26- Textile fabrics, felt and felt-lined
woven fabrics, coated, covered or
laminated with rubber, leather or other
material, of a kind used for card
clothing, and similar fabrics of a kind
used for other technical purposes,
including narrow fabrics made of velvet
impregnated with rubber, for covering
weaving spindles (weaving beams)
59112000- پارچه برای الک، حتی دوخته و مهیا26- Bolting cloth, whether or not made up
- پارچه های نسجی و نمدهای سرو ته متصل یا مجهز به وسایل اتصال، از انواعی که در ماشین های کاغذسازی یا در ماشین های همانند (مثلاً، ماشین ساخت خمیر کاغذ یا ماشین ساخت سیمان
پنبه نسوز) به کار می روند:
- Textile fabrics and felts, endless or
fitted with linking devices, of a kind
used in paper-making or similar
machines (for example, for pulp or
asbestos-cement):
59113100- - به وزن هر متر مربع کمتر از 650 گرم26- - Weighting less than 650 g/m2
59113200- - به وزن هر متر مربع حداقل 650 گرم26- - Weighting 650 g/m2 or more
59114000- پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که برای منگنه های روغن کشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار می روند، همچنین آنهایی که از موی انسان تهیه شده باشند.26- Straining cloth of a kind used in oil
presses or the like, including that of
human hair
591190- سایر:- Other
59119010- - - پد نمدی نوار کاست صوتی به صورت رول SPRIWG PAD جور شده با فنر مسی تحت26- - - Felt pad for audio cassettes, in rolls,
fitted with flat copper spring
59119090- - - سایر26- - - Other

2 فکر می‌کنند “فصل پنجاه و نهم – پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی

 1. احد اسماعیلی

  سلام به دوستان و همکاران
  به نظر من اگه پاور پوینت تصویری برای کالاهای نامشخص ایجاد بشه جهت یادگیری و شناخت کالایی خیلی بهتر هست اینجانب در این خصوص همکاری میکنم

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام.
   تعداد کالاها آنقدر زیاد است که انجام دادن چنین کاری علاوه بر وقت خیلی زیاد هزینه زیادی را نیز در بر می گیرد.
   از لطف شما سپاسگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *