فصل پنجاه و هفتم – فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی


کد خبر : 4989 | زمان مخابره : 92/03/3 - 10:54 قبل از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5701فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی، گره باف،
حتی آماده مصرف.
Carpets and other textile floor
coverings, knotted, whether or not
made up.
57011000- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان:4063- Of wool or fine animal hair
57019000- از سایر مواد نسجی406- Of other textile materials
5702فرش و سایر کف پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف نشده (Not tufted) یا پرز پاشی نشده، حتی آماده مصرف، همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش ها دستباف همانند.Carpets and other textile floor
coverings, woven, not tufted or
flocked, whether or not made up,
including "Kelem", "Schumacks",
"Karamanie" and similar handwoven
rugs.
570210- گلیم، شوماک، کارامانی و فرشهای دستباف همانند- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs
57021010 ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق به‌جز سيرجان406One-faced kelem of lowvernish, coptwrapping
valve, kordish table-cloth,
needled schumacks, embossed folwer
57021020ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ)406--- One-faced wool kelem of Sirjan, (copt – wrapping valve)
57021030ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ)406copt – wrapping valve rugs) --- One-faced wool kelem of Sirjan (of woven
57021040ـ ـ ـ گليم دورو پشمي406--- Double-faced kelem of wool
57021050ـ ـ ـ گليم كف ابريشم406--- Kelem with silk floor
57021060- - - گلیم تمام ابریشم406--- silk kelem
57021090- - - سایر406- - - other
57022000- کفپوش ها از الیاف نارگیل (Coir)406- Floor coverings of coconut fibres (coir)
- سایر، مخملی باف، آماده نشده برای مصرف- Other, of pile construction, not made up:
57023100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان406- - Of wool or fine animal hair
57023200- - از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی406- - Of man-made textile materials
57023900- - از سایر مواد نسجی406- - Of other textile materials
- سایر، مخملی باف، آماده مصرف:- Other, of pile construction, made up:
57024100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان4062- - Of wool or fine animal hair
57024200- - از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی406- - Of man-made textile materials
57024900- - از سایر مواد نسجی406- - Of other textile materials
57025000- سایر، نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up )406- Other, not of pile construction, not
made up
- سایر، غیرمخملی باف، آماده مصرف- Other, not of pile construction, made up:
57029100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان4062- - Of wool or fine animal hair
57029200- - از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی406- - Of man-made textile materials
57029900- - از سایر مواد نسجی406- - Of other textile materials
5703فرش و سایر کفپوش ها از موادنسجی، منگوله باف (Tufted)، حتی آماده مصرف.Carpets and other textile floor
coverings, tufted, whether or not
made up.
57031000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان406- Of wool or fine animal hair
57032000- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها406- Of nylon or other polyamides
57033000- از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی406- Of other man-made textile materials
57039000- از سایر مواد نسجی406- Of other textile materials
5704فرش و سایر کفپوش ها، از نمد یا منگوله بافته نشده یا پرزپاشی نشده، حتی آماده مصرف.Carpets and other textile floor
coverings, of felt, not tufted or
flocked, whether or not made up.
57041000- چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 0/3 متر مربع باشد406- Tiles, having a maximum surface area
of 0.3 m2
570490- سایر:- Other
57049010- - - کفپوش سنجی از نمد406- - - Carpet from felt
57049090- - - سایر406- - - Other
57050000سایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف.406Other carpets and other textile floor
covering, whether or not made up.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *