فصل سی و سوم: روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئید ها)؛ محصولات


کد خبر : 4932 | زمان مخابره : 92/03/2 - 7:30 بعد از ظهر | یک نظر

فصل سی و سوم: روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئید ها)؛ محصولات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3301روغن های اسانسی (ترپن گرفته شده یا گرفته نشده )، همچنین روغن های اسانسی کنسانتره (Concrete) و روغن های اسانسی مطلق(Absolute)؛ شبه رزین ها (رزینوئیدها)؛ اولئورزین های (رزین های روغنی Oleoresines) استخراجی؛ محلول غلیظ روغن های اسانسی در چربی ها، در روغن های غیرفرار، در موم ها
یا در مواد همانند، که از طریق مجاورت (Enfleurage) یا خیساندن (Maceration) تهیه شده باشند؛ محصولات فرعی ترپن دار که از ترپن گیری روغن های اسانسی به دست می آید ؛آبهای مقطر خوشبو و محلول های آبی روغن های اسانسی.
روغن های اسانسی مرکبات:- Essential oils of citrus fruit:
33011200- - از پرتقال864،5،6- - Of orange
33011300- - از لیموترش264- - Of lemon
33011900- - سایر264- - Other
- روغن های اسانسی غیر از روغن های اسانسی
مرکبات:
- Essential oils other than those of citrus
fruit:
33012400- - از نعنای صحرایی (Mentha piperita)26- - Of peppermint (Mentha piperita )
33012500- - از سایر نعناع ها26- - Of other mints
330129- - سایر- - Other
33012910- - - اسانس روغنی از گل محمدی26- - - essential oils of mohammadi’s flower
33012990- - - سایر26- - - other
33013000- شبه رزین ها (رزینووئیدها)26- Resinoids
330190- سایر:- Other
- - - آبهای مقطر خوشبو و محلولهای آبی روغنهای
اسانسی
- - - Fragrant condenced water and
dqueous solutions of essentialoils
33019011- - - - گلاب استحصالی از گل محمدی1006- - - - water of mohammadi flower
33019012 - - - - سایر عرقیات سنتی1006 - - - - Other tradition naphtha
33019019 - - - - سایر26 - - - - Other
33019090- - - سایر26- - - Other
3302مخلوط های مواد معطر و مخلوط ها (ازجمله محلول های الکلی) براساس یک یا چند ماده از این مواد، از انواعی
که به عنوان مواد اولیه در صنعت به کار می رود، سایر فرآورده ها براساس مواد معطر، از انواعی که در ساخت
نوشابه ها مورد استفاده قرار می گیرد
Mixtures of odoriferous substances
and mixtures (including alcoholic
solutions) with a basis of one or more
of these substances, of a kind used as
raw materials in industry; other
preparations based on odoriferous
substances, of a kind used for the
manufacture of beverages.
330210- از انواعی که در صنایع غذایی یا نوشابه سازی مورد استفاده قرار می گیرد:- Of a kind used in the food or drink
industries
33021010- - - اسانس کولا26- - - Kola essence
33021090- - - سایر106- - - Other
330290- سایر:- Other
33029010- - - اسانس های مورد مصرف در صنایع شوینده،
آرایشی و بهداشتی
26- - - Essences used in detergent,
cosmetics and hygienic industries
33029090- - - سایر106- - - Other
330300عطریات و ادوتوالت ها (Eaux de Toilette)Perfumes and toilet waters.
33030010- - - عصاره حنا266
33030090- - - سایر266- - - Other
3304فرآورده های زیبایی و آرایشی و فرآورده ها برای نگاهداری و مراقبت پوست (بغیر از داروها)،
همچنین فرآورده های ضد آفتاب و فرآورده ها
برای برنزه شدن؛ فرآورده ها برای آرایش ناخن
دست یا پا
Beauty or make-up preparations and
preparations for the care of the skin
(other than medicaments), including
sunscreen or sun tan preparations;
manicure or pedicure preparations.
(Manicure or pedicure).
33041000- فرآورده ها برای آرایش لب2664- Lip make-up preparations
330420- فرآورده ها برای آرایش چشم:- Eye make-up preparations
33042010- - - مغز مداد آرایشی106- - - Make-up pencil core
33042090- - - سایر266- - - Other
33043000- فرآورده ها برای آرایش ناخن دست و پا266- Manicure or pedicure preparations
- سایر:- Other:
33049100- - پودرها حتی پودرهای فشرده2661- - Powders, whether or not compressed
33049900- - سایر266- - Other
3305فرآورده ها برای پاکیزگی و آرایش مو.Preparations for use on the hair.
33051000- شامپوها2661،4،5- Shampoos
33052000- فرآورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن مو2664- Preparations for permanent waving or
33053000- فیکساتور مو (Hair lacquer)266- Hair lacquers
33059000- سایر266- Other
3306فرآورده ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد
استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) به صورت بسته های خرده فروشی جداگانه.
5Preparations for oral or dental
hygiene, including denture fixative
pastes and powders; yarn used to
clean between the teeth (dental floss),
in individual retail packages.
33061000- مواد پاک کننده دندان266- Dentifrices
33062000- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)266- Yarn used to clean between the teeth
(dental floss)
33069000- سایر266- Other
3307فرآورده ها برای قبل از اصلاح، حین اصلاح، بعد
از اصلاح صورت، بوزداهای بدن، فرآورده ها
برای استحمام، فرآورده ها برای ستردن مو و
سایر فرآورده های عطرسازی، آرایشی یا
پاکیزگی، که در جایی دیگر گفته نشده یا
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛
بوزداهای آماده برای اماکن، حتی غیر معطر یا
دارای خواص گندزدایی.
5Pre-shave, shaving or after-shave
preparations, personal deodorants,
bath preparations, depilatories and
other perfumery, cosmetic or toilet
preparations, not elsewhere specified
or included; prepared room
deodorisers, whether or not perfumed
or having disinfectant properties.
33071000- فرآورده ها برای قبل از اصلاح، حین اصلاح و بعد از اصلاح صورت266- Pre-shave, shaving or after-shave
preparations
33072000- بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق266- Personal deodorants and antiperspirants
33073000- املاح معطر و سایر فرآورده ها برای استحمام266- Perfumed bath salts and other bath preparations
33074100 فرآورده ها برای معطر کردن یا برای بوزدایی
اماکن، همچنین فرآورده های خوش بوکننده برای استفاده در مراسم مذهبی: -- عود (Agarbatti) و سایر فرآورده های معطرکننده که با سوختن عمل
می کنند
266- - "Agarbatti" and other odoriferous
preparations which operate by burning
33074900- - سایر266- - Other
330790- سایر:- Other
33079010- - - مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی26- - - Fluids used for cleaning contact lenses
33079090- - - سایر556- - - Other

1 پاسخ به فصل سی و سوم: روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئید ها)؛ محصولات

  1. وارد کننده می‌گوید:

    با سلام
    برای کد 3304 لوازم آرایشی. تعرفه 50%میباشد.؟
    من تمایل به وارد کردن بک برند جدید از لوازم ارایشی به ایران دارم.. چگونه میتوانم از مراحل و مدارک موردنیاز اطلاع پیدا کنم؟
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *