لیست خودروهای سنگین مجاز برای واردات در سال 1392

لیستی در پایین مشاهده می کنید آخرین لیست خودروهای سنگین مجاز وارداتی می باشد. ما تغییرات در لیست را از مرجع اصلی سازمان توسعه تجارت دریافت کرده و بروز رسانی می کنیم . شما می توانید با زدن دکمه next به صفحات بعدی نیز دسترسی داشته باشید، همچنین می توانید از قسمت جستجو کلمه ” نام خودرو – مدل …”  را وارد کنید تا به راحتی لیست برای شما بصورت آنلاین جستجو شود. در صورت هر گونه سوال به تالار گفتمان مراجعه نمائید.

نام خودرو مدل خودرو مدل موتور سازنده نام نمایندگی کلاس خودرو مهلت اعتبار
اسکید لودرS130KUBOTA V2203-M-DI-E2B-BC-3BOBCATتوران تو1392/06/31
اسکید لودرS205KUBOTA V2607-DI-TE3BBOBCATتوران تو1392/06/31
اسکید لودرS250KUBOTA V3300-DI-TBOBCATتوران تو1392/06/31
اسکید لودرS300KUBOTA V3300-DI -TBOBCATتوران تو1392/06/31
اسکید لودرS330KUBOTA V3800 - DI-T-E3BOBCATتوران تو1392/06/31
اسکید لودرT300KUBOTA V3800-DI-TKUBOTAتوران تو1392/06/31
بلدوزر834HC18CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرBD155BEML BS6D170-1BEMLLIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
بلدوزرBD355BEML BS6D170-1BEMLLIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
بلدوزرD10TC27CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرD6KC6.6 ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرD6NC6.6 AcertCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرD7G3306 DI-TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرD8R3406CDITA JWACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بلدوزرD9TC18CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر422E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر432E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر434E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر442E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر444E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بکهو لودر428E3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی307CAM40-EACATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی318C3066TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی320D3066ATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی320DC6.4 ATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی323D3066ATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی323DC6.4ATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی324DC7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی325DC7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی329DC7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی330DC9CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی336DC9CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی345CC13CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی345DC13CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی365CLC15CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی385CLC18CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی385CLC15CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی390DC18 ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکیBE 1000BEML BSA6D170-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
بیل مکانیکیBE 1600BEML BSA6D140-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
بیل مکانیکیBE 220BEML BS6D105-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
بیل مکانیکیBE 300 LCBEML BS6D125BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/12/29
بیل مکانیکیM316DC606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکیM318DC606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
بیل مکانیکی چرخ زنجیری374DC15 ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک770C15CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک725C11DITACATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک730C11DITACATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک735C15DITAATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک740C15DITAATAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراک772C18CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
دامپتراکBH40BEML BSA6D140-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
دامپتراکBH50MBEML BSA6D170A-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
غلطکCP56C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
غلطکCP64C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
غلطکCP74C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
غلطکCS56C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
غلطکCS64C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
غلطکCS74C606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدر140H3306 DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدر140MC7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدر14MC11CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدر160H3306DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدر160MC9CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
گریدرBG605BEML BS6D125-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
فینیشر آسفالتAP600DC606CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر216B404C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر226B404C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر232B404C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر236B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر242B404C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر246B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر247B440C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر248B3044C DITCATERPILLARذماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر257B404C-22TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر262B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر268B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر277B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر287B3044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر904BS4Q2-TCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر9063044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر9083044C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر914G3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر924G3056E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر928G3056E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر930HC6.6 ATTAC-ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر938II3126DITACATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر966HC11ATAAC ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر973CC9CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر980HC15DITAATAAC ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر988HC18CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر993KC32CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودرIT14G3054C DITCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودرIT38HC6.6 ATAAC-ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر کاترپیلار938HC6.6ATAAC-ACERTCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لودر کاترپیلار950HC7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
لوله گذارBP100BEML BS6D170-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
لوله گذارBP70BEML BS6D170-1BEML LIMITEDماشین سنگین آریا1392/10/11
ماشین آسفالتAP6003056 E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
ماشین آسفالتAP755C7CATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
مینی لودر246C3044CCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCB534D3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCB534DXW3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCP533E3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCP663E3056EDITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCS533E3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCS583E3056E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCS663E3056E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامپکتورCS683E3056E DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا1392/06/31
کامیونN721-N75WKLA (M/T)CUMMINS ISF3.8S4141 (102KW)BALLI MIDDLE EAST FZE آرین دیزل پایا1392/08/08
کامیونN721-N75WSLA (M/T)CUMMINS ISF3.8S4141 (102KW)BALLI MIDDLE EAST FZEآرین دیزل پایا1392/08/08
لودرS630KUBOTA V3307-DI-TE3BOBCATتوران تو1392/06/31
لودرS650KUBOTA V3307-DI-TE3BOBCATتوران تو1392/06/31
لودرT650KUBOTA V3307-DI-TE3BOBCATتوران تو1392/06/31
بیل مکانیکیE45KUBOTA-V2403-M-DI-E3B-BC-5BOBCATتوران تو1392/06/31
گریدرCLG418CUMMINS 6CTA8.3-C215GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
گریدرCLG418CUMMINS 6CTAA8.3-C215GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
گریدرSANY SGH190DEUTZ BF6M1013EC (148KW)SANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
گریدر845CUMMINS QSB6,7 (129KW)CNH FRANCE S.Aسامان سازان باختر1392/02/31
گریدر CASE885CUMMINS QSB 6.7 164kwCASEسامان سازان باختر 1392/02/31
گریدرSANY SGH190DEUTZ BF6M1013EC (148KW)SANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا 1392/06/24
گریدر CASE865CUMMINS QSB 6.7 164kwCASEسامان سازان باختر 1392/02/31
ترنچرTRS775DTCATERPILAR C6.6TESMEC S.P.Aصبا ماشین1392/05/23
دامپتراکTR100CUMMINS KTA38-CINNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر 1392/10/08
دامپتراکTR35ACUMMINS QSM11-C335INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر 1392/10/08
دامپتراکTR50CUMMINS QSX15-CINNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر 1392/10/08
دامپتراکTR60QSK19-C700INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر 1392/10/08
دامپتراکTL843WEICHAI WP12.336NSHANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO.LTDصبا ماشین 1392/03/01
دامپتراکTR100CUMMINS KTA38-CINNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین آلات آفتاب شرق1392/12/19
دامپتراکTL855WEICHAI WP12.375NSHANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO.LTDصبا ماشین1392/03/01
کشنده 2*4PRIMIUM 460RENAULT DXI 11 460-EEVRENAULT TRUCKSآریا دیزل 1392/07/12
اتوبوس شهری 18متری مفصلی دو کابینYUTONG ZK6180 HGC-BRTMAN D2066 LOH34 (265KW)YUTONGایران خودرو دیزل1392/12/06
اتوبوس شهریKLQ6181 GQMAN D2066LOH 12HIGERآکیا دویچ1392/12/29
اتوبوس شهریKLQ6128GCUMMINS ISLE 31031HIGERآکیا دویچ1392/12/29
اتوبوس دو کابینXMQ6180G1MAN D2066 LOH34XIAMEN KING LONG UNITEDخودرو سازی ستاره ( نیک آریا - اسنا )1392/05/24
اسکید لودرHSL 850-7AKUBOTA V3307-THYUNDAIآسان راه البرز1392/10/11
بولدوزرD350CUMMINS QSM11NEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بلدوزرSD42-3CUMMINS KTA 19-C525 (310KW)SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERYدیزل سازه نامدار 1392/03/16
بلدوزرTD25MCUMMINS QSX15(268KW)DRESSTAسامان سازان باختر1392/07/22
بلدوزرTD-20MCUMMINS QSC(260HP)DRESSTAسامان سازان باختر1392/07/22
بولدوزرTD40ECUMMINS QSK19(560HP)DRESSTAسامان سازان باختر1392/07/22
بلدوزرSHANTUI SD32NTA 855-C360 S10 (257kw)SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERYدیزل سازه نامدار 1392/03/16
بیل مکانیکی چرخ زنجیری CASECX240BISUZU_4HK1XDHAACASEسامان سازان باختر1392/02/31
بیل مکانیکی چرخ زنجیری CASECX350BISUZU_6HK1XDHAACASEسامان سازان باختر1392/02/31
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیCX290 BISUZU-6HK1XDHAACASEسامان سازان باختر1392/02/31
بیل مکانیکی زنجیریHMK220 LC3ISUZU AI_4HK1X (122KW)HIDROMEKسنو پارس1392/04/03
بیل مکانیکی زنجیریHMK300 LC3ISUZU AH_6HK1X (151KW)HIDROMEKسنو پارس1392/04/03
بیل مکانیکی زنجیریHMK370 LC_3ISUZU AH-6HK1X202KWHIDROMEKسنو پارس1392/04/03
بیل مکانیکیXE230CISUZU CC-6BG1TRPXUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP INGآفتاب شرق1392/09/25
بیل مکانیکیSY235CISUZU CC-6BG1TRPSANY HEAVY INDUSTRY CO,LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکیSANY SY210CCUMMINS 6BTA5.9-C200SANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکیSY365CISUZU AA_6HK1XQPSANY HEAVY INDUSTRY CO,LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکی335CISUZU AA-6HK1XABSANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکیSY465CMITSUBISHI 6D24-TLU2GSANY HEAVY INDUSTRY CO,LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکی365CISUZU AA-6HK1XABSANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکی465CMITSUBISHI 6D24-TLU2GSANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکیCLG923DCUMMINS B5.9_C (133KW)GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
بیل مکانیکی3306 LCDEUTZ BF6M1013ECPATLAS CONSTRUCTION MACHINERY COصنعتی نصام1392/07/09
بیل مکانیکی3306LCDEUTZ BF6M1012CATLAS CONSTRUCTION MACHINERY COصنعتی نصام1392/07/09
بیل مکانیکیR200W-7CUMMINS B5.9-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکیR250LC-7CUMMINS B5.9-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکیR320LC-7CUMMINS C8.3-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکیR500LC_7CUMMINS QSM11-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی2306 LCDEUTZ BF6M2012CATLAS CONSTRUCTION MACHINERY COصنعتی نصام 1392/07/09
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیHMK140W3MITSUBISHI 4M50-TLHIDROMEKسنو پارس1392/05/22
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیWX185F4GE9684E*J6 CNH 667TA/MEBCASEسامان سازان باختر 1392/02/31
بکهو لودرB115BF4HE9484C*JNEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بکهو لودرHMK102BPERKINS 1104C-44THIDROMEKسئو پارس1392/05/22
بکهو لودرHMK102BPERKINS 1104C-44THIDROMEKسنو پارس 1392/05/22
بکهو لودرHMK102BPERKINS 1104D-44TAHIDROMEKسنو پارس 1392/05/22
بکهو لودرHMK102BJOHN DEERE 4045HF280HIDROMEKسنو پارس 1392/05/22
بکهو لودرHMK102SPERKINS 1104D 44TAHIDROMEKسنو پارس 1392/05/22
بکهو لودرHMK102SJOHNDEER 4045HF280HIDROMEXسنو پارس1392/09/29
بکهو لودرVOLVO BL71BD5DCDE3VOLVOپارسیان پیشرو صنعت1392/06/19
بیل مکانیکیHMK200W3ISUZU AI_4HK1X (122KW)HIDROMEK LTDسنو پارس1392/04/03
بیل مکانیکیSANY SY215CMITSUBISHI 6D34-TLU2ESANY HEAVY INDUSTRY COبهنام صنعت پایا1392/06/24
بیل مکانیکیWX240CNH667TA/MEE IVECO F4GE9684G*J6CASEسامان سازان باختر1392/02/31
بیل مکانیکی چرخ زنجیریXCMG XE370CISUZU AA-6HK1XQPXUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY COآفتاب شرق ( مولد قدرت شرق )1392/09/25
بیل مکانیکی چرخ زنجیریXCMG XE700CUMMINS QSX15XCMGآفتاب شرق ( مولد قدرت شرق )1392/09/25
بیل مکانیکیCDM6225HCUMMINS 6BTAA5.9CLONGGONG MACHINERY COتیراژه ماشین1392/11/30
بیل مکانیکی چرخ زنجیریVOLVO EC380DD13F (208KW)VOLVOپارسیان پیشرو صنعت1392/06/19
بیل مکانیکی چرخ زنجیریVOLVO EC480DD13F (256KW)VOLVOپارسیان پیشرو صنعت1392/06/19
بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG936LCCUMMINS 6CTA8.3_C260GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریE245BF4GE9684E*J6 (667 TA/MEB)NEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریE305BF4HE 9684 C*J1 667TA/EEE NEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریE385BHINO J08E-TMNEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریE385BHINO J08E-UNNEW HOLANDهم آوند چکاد1392/12/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریHMK 140LCMITSUBISHI 4M50-TL (98kw)HIDROMEK K LTDسئو پارس1392/09/29
بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM922DCUMMINS B5.9-C(112KW)SHANDONG JOYO CONSTRUCTION MACHINERYکامل پیله ور آریا1392/04/09
بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM936DCUMMINS6C8.3 (186KW)SHANDONG JOYO CONSTRUCTION MACHINERYکامل پیله ور آریا1392/04/09
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR1200-9CUMMINS QSK23 (567kw)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR210LC-7HHYUNDAI D6BT-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR210LC-9CUMMINS QSB6.7 (129KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR320LC-9CUMMINS QSC (205KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR380LC-9CUMMINS QSL (209KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR480LC-9CUMMINS QSM11 (250KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR520LC-9CUMMINS QSM11 (250KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریR55-9YANMAR 4TNV98 (42.5KW)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6220DEUTZ BF6M2012C 127KWSDLGهمیار ماشین آسیا 1392/04/16
غلطکSANY SSR180DEUTZ BF6M1013ECSANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا1392/06/24
ترنچرTRS775DTCATERPILAR C6.6TESMEC S.P.Aصبا ماشین1392/05/23
غلطکCLG612CUMMINS QSB4,5 (155HP)GUANGXI LIUGONG MACHINERY.COحفار ماشین شیراز1392/12/29
غلطکSANY SSR200DEUTZ BF6M1013EC(148KW)SANY HEAVY INDUSTRIAL CO.LTDبهنام صنعت پایا 1392/06/24
غلطکSANY SSR260DEUTZ BF6M1013EC(174KW)DEUTZ BF6M1013EC(174KW)بهنام صنعت پایا1392/06/24
غلطک3411DEUTZ 2012L042VHAMMویرتگن قشم 1392/03/10
غلطک3516DEUTZ TCD 2012L06 2VHAMMویرتگن قشم1392/05/25
غلطک3520DEUTZ TCD 2012L06 2VHAMMویرتگن قشم1392/05/25
فینیشر آسفالت1803-1PERKINS 1106CE60TAVOGELEویرتگن قشم1392/06/06
فینیشر آسفالت1803-2PERKINS 1106DE66TAVOGELEویرتگن قشم1392/06/06
کشنده643018MERCEDESBENZ OM501LA.LLL/18MINSK AUTOMOBIL E PLAT (JSC"MAZ)توسعه فناوریهای آذر آبادگان - آذر هایتکس1392/04/10
کشندهCGC 4180WD43WEICHEI POWER WP 12.336E40SHANXI DAYUN AUTOMOBILE MANUFACTURE هرمز دیزل پارسیان1392/06/25
کشنده 4*2PRIMIUM 460RENAULT DXI 11 460-EUVRENAULT TRUCKSآریا دیزل1392/07/12
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR210W-9CUMMINS QSB6.7 (129kw)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR55W-9YANMAR 4TNV98 (42.5)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
لودر چرخ لاستیکیLG958LWEICHAI WD10G220E11SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا1392/04/16
لودرXCMG LW800KCUMMINS QSM11-C335XCMGماشین آآلات آفتاب شرق1392/09/25
لودرZL50GSHANGHAI DIESEL C6121ZG61BXUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP INGماشین آآلات آفتاب شرق1392/09/25
لودرCLG855WD61567G3-28GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
لودرCLG856CUMMINS 6CTA8,3_C215GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
لودرCLG856CUMMINS 6LTAA 8.9-C220GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
لودرCLG877CUMMINS QSM11_C290GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
لودرHL 780_ 7ACUMMINS QSM11HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
لودرHL770-7ACUMMINS QSLHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
لودر555CCUMMINS QSM11 (335HP)DRESSTAسامان سازان باختر 1392/07/22
لودر چرخ لاستیکیLG958LWEICHAI WD10G220E21SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا1392/04/16
لودر XGMAXG962SHANGHAI DIESEL C6121ZG61BXIAMEN XGMA MACHINERY COصدف ماشین1392/10/06
لودر چرخ لاستیکیSL50W-3SC11CB220G2B1 (162KW)SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERYدیزل سازه نامدار1392/03/16
لودر چرخ لاستیکیHL757-7ACUMMINS QSB6.7CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
لودر چرخ لاستیکیHL760-7ACUMMINS QSB6.7CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب 1392/10/10
لودر چرخ لاستیکیلودر چرخ لاستیکیWEICHAI WP 6G125E22SHANDONG LINGONG CONSTRACTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا1392/04/16
لوله گذارSB30MCUMMINS QSB6.7(203HP)DRESSTAسامان سازان باختر 1392/07/22
لوله گذارSB60CUMMINS N14-C350DRESSTAسامان سازان باختر1392/07/22
لودر چرخ لاستیکیZL50GCUMMINS 6CTAA8.3-C215ANHUI HELI INDUSTRIAL VEHICLEصنعتی نصام1392/08/23
لودر چرخ لاستیکیCLG888CUMMINS QSM11-C335GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز1392/12/29
لودر چرخ لاستیکیW156CUMMINS QSB6.7 C220 (164KW)WORLD HEAVY INDUSTRYسئو پارس1392/07/09
لودر چرخ لاستیکیW170CFPT F4HFA613B*E002NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERYهم آوند چکاد1392/12/29
لودر چرخ لاستیکیW190CFPT F4HFA613C*E002NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERYهم آوند چکاد1392/12/29
لودر چرخ لاستیکی560ECUMMINS QSX15 268KWDRESSTAسامان سازان باختر1392/07/22
لودر چرخ لاستیکی1221ECUMMINS QSM11CASE CONSTRUCTIONسامان سازان باختر1392/02/31
لودر چرخ لاستیکی621ECASE-667TA/EDBCASEسامان سازان باختر1392/02/31
لودر چرخ لاستیکی721E667TA/EDBCNH FRANCE S A(CASE CONSTRUCTION)سامان سازان باختر1392/02/31
لودر چرخ لاستیکی821EIVECO F4HE9684E*J1-CASE FAMILY IV667TA/EBDCASEسامان سازان باختر 1392/02/31
لودر چرخ لاستیکی921ECUMMINS QSM11F R20042CASEسامان سازان باختر1392/02/31
لودر چرخ لاستیکیCHANGLIN CHL 937HCUMMINS 6BT5.9-C120CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا1392/05/08
لودر چرخ لاستیکیCHANGLIN CHL 947HCUMMINS 6BT5.9-C175 (128kw)CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا1392/05/08
لودر چرخ لاستیکیCHANGLIN CHL 957HSC11CB220G2B1 (162kw)CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا1392/05/08
لودر چرخ لاستیکیFL936FDEUTZ WP6G125 E22SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONALتهیه ماشین آلات معدنی تمام سدید1392/03/27
لودر چرخ لاستیکیFL956FWEICHAI WD10G220E23SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONALتهیه ماشین آلات معدنی تمام سدید1392/03/27
لودر چرخ لاستیکیFL958GSHANGHAI DIESEL SC11CB220G2B1SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRIAL TRADING CO.تهیه ماشین آلات معدنی تمام سدید1392/03/27
لودر چرخ لاستیکیLG936LWEICHAI WP 6G125E22SHANDONG LINGONG CONSTRACTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا 1392/04/16
لودر چرخ لاستیکیLG958LSHANGHAI SC11CB220G2B1(162kw)SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا1392/04/16
لودر چرخ لاستیکیHL757-7ACUMMINS QSB6.7CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب1392/10/10
لودر چرخ لاستیکیHL760-7ACUMMINS QSB6.7CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب1392/10/10
لودر چرخ دارW270BCUMMINS QSM11_CNEW HOLLANDهم آوند چکاد1392/12/29
مینی لودر SWL3210KUBOTA V3300DIHUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTDشرکت صبا ماشین1392/12/25
لودر چرخ لاستيكيLG953WD61567G3-28SHANDONG LINGONGهمیار ماشین1392/04/16
مینی لودرHSL850-7KUBOTA V3300DIHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب1392/10/10
مینی لودر SSL4108H3XL2.22N4T APE FAMILY N844LT-D-60SLCASEسامان سازان باختر 1392/02/31
مینی لودرSSL420F5CE9454E*A_APE FAMILY 8VEXLO3.2TCICASEسامان سازان باختر 1392/02/31
مینی لودرSSL430F5CE5454B*A_APE FAMILY 8VEXLO3.2TCECASEسامان سازان باختر1392/02/31
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیHL770-9CUMMINS QSLHYUNDAIآسان راه البرز1392/10/11
بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR170W-9CUMMINS QSB 6.7HYUNDAIآسان راه البرز1392/10/11
کامپکتورCB534D3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCB534DXW3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCP533E3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCP663E3056EDITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCS533E3054C DITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCS583E3056EDITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCS663E3056EDITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامپکتورCS683E3056EDITAACCATERPILLARماشین سنگین آریا
کامیون اسکانیاP360CB6*4SCANIA DC13104SCANIAماموت
کامیون اسکانیاP360LB6*2SCANIA DC13104SCANIAماموت
کامیون اسکانیاP400CB 6*4SCANIA DC13103SCANIAماموت
کامیون اسکانیاG400LA 4*2SCANIA DC13103SCANIAماموت
کامیون اسکانیاG440LA 6*4SCANIA DC13102SCANIAماموت
کامیون اسکانیاP360LA4*2SCANIA DC13104SCANIAماموت
کامیون اسکانیاR440LA 4*2SCANIA DC13102SCANIAماموت
کامیون باریHFC1251KR1WEICHAI POWER WP12.400 E40ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILEماد خودرو دیزل
کامیون تک کابین فاقد اتاق بارTGR 1A (M/T)IVECO F1CE3481 C*C (125KW)BREMACHافرنگ موتور
کامیون تک کابین فاقد اتاق بار TGR 2A (M/T)IVECO F1CE3481 C*C (125KW)BREMACHافرنگ موتور
کامیون فاقد اتاق بارNG80A 1927/48WEICHAI WP 10.270E40BAOTOU BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK COتیراژ دیزل
کامیون فاقد اتاق بارNG80A 1927/38WEICHAI WP 10.270E40BAOTOU BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK COتیراژ دیزل
کامیون فاقد اتاق بارNG80A 2634/50WEICHAI WP 10.336E40BAOTOU BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK COتیراژ دیزل
کامیون فاقد اتاق بارNG80A 2634K/41WEICHAI WP 10.336E40BAOTOU BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK COتیراژ دیزل
کامیون کشندهHFC4181KR1WEICHAI POWER WP12.400 E40ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILEماد خودرو دیزل
کامیون کشندهHN4180HG43C4M 4*2XIAN CUMMINS ISM 11E5 420ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILEبنیان صنعت گستر پارسیان
کامیون کشندهHN4250HG43C2 6*4XIAN CUMMINS ISM11E5 420ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILEبنیان صنعت گستر پارسیان
کامیون کشندهMAZ-MAN 642368MAND2866LF25MAZ-MANتوسعه فناوریهای پیشرفته آذر آبادگان
کامیون کمپرسیHN3250HP38C6M 6*4XIAN CUMMINS ISM11E5 385ANHUI HUALING AUTO MOBILE COبنیان صنعت گستر پارسیان
کامیون کمپرسیMAZ 651669MAN D2866LF25MAZتوسعه فناوریهای پیشرفته آذر آبادگان