آشنایی با چند اصطلاح اقتصادی


کد خبر : 14951 | زمان مخابره : 93/09/5 - 9:55 بعد از ظهر | بدون نظر

Economic independenceآزادی اقتصادی : Economic independence
این اصطلاح اصلا یک فقره فرانسوی بوده که معنی آن ” بگذار عمل بکند و بگذار بگذرد ” است یعنی حکومت باید امور اقتصادی جامعه را آزاد گذاشته و در آن مداخله ای نکند ویا قیودی را برای آن وضع ننماید . این اصطلاح در نیمه اول قرن 18 در فرانسه مخصوصا توسط افرادیکه مخالف مکتب مرکانتلزم بودند بوجو آمد .
آزادی قرار داد : Freedom of contract
حقی که براساسی آن یک فرد میتواند هرگونه قرار دادی را که نفع شخص او اقتضا کند عقد بنماید مشروط برانیکه مخالف مقرارت قانون جامعه نباشد .
آخرین استعداد تولید : Marginal productivity
قدرتیکه افزایش اضافی یک عامل متغیر تولید را برای افزودن حاصل مجموعی دارد. و باید گفت که این اصطلاح معمولا همرای نام یکی از عوامل تولید استعمال میگردد. مثلا قدرت تولید نهائی کار، قدرت تولید نهائی سرمایه ، و زمینکه باعث افزایش بیشترعوامل تولید و افزودن محصولات مجموعی تولید میگردد.
آشتی دادن یا استمالت : Conciliation
در اصطلاح روابط امور کاراست که در صورت بروز اختلاف بین کارگر وکارفرما عبارت از استخدام شخصی سومی به منظور حل وفصل منازعه که بوسیله نشان دادن را های مختلفی که اختلافات رابتواند حل فصل نماید اما طرف سومی صلاحیت تحمیل نمودن فصیله را ندارد .
آشفتگی بانکی :
نارامی های بانکی باعث سلب اعتماد مردم از یک یا چند بانک گردیده که این حالت ایجاد شده زمینه را برای تقاضای امانات مردم را از بانک ها فراهم میسازد . و همچنان در زمانهای قبل انتشار پول های رایج خصوصی که وجود داشت . معمولا در میان مردم بصورت تقاضا برای تبدیل یکنوع پول به نوع دیگر تجلی مییاقت که بعضی اوقات باعث نارامی های بانکی میگردید و چینین نارامی ها میتواند موجب شکستگی بانک های معتبر دنیا گردد .
آمار :
این اصطلاح از علم جمع آوری ودسته بندی وقایع جامعه بوده که برای تغیررات اطلاعات کمی میتواند سهولت را ایجاد نماید .ومطابق این روش میتواند از مجموعی افراد و نهاد های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ونظامی مشاهدات و نمونه گیری های مورد ضرورت را جمع آوری ومطابق مهم ترین روش های آماری در زمینه های اقتصادی و تجارت در مراحل مختلف زمانی استفاده بعمل آورد .
آمیزش اقتصادی : Combination ( Consolidation )
آمیزش اقتصادی زمانی صورت گرفته میتواند که دویا بشترشرکت های سهامی محدود موجوده یکی شده ویک شرکت واحد اقتصادی راتشکیل دهند .

آمیزه سازگار بازاریابی –آمیزه انعطاب پذیربازاریابی Adapted marketing mix :
یک استراتژی بازاریابی جهانی برای سازگار نمودن هریک از ارکان آمیزه بازاریابی با بازار مورد هدف در سطح جهانی ، که شرکت باید در این زمینه هزینه های بیشتری را تحمیل نماید ، ولی بدان امید که به سهم بیشتری از بازار و بازده دست یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *