قیمت سکه بازار تهران

 

 

روز تاریخ امامی نیم سکه ربع سکه گرمی
چهارشنبه 94.08.27 9,070,000 4,560,000 2,460,000 1,660,000
سه شنبه 94.08.26 9,080,000 4,580,000 2,470,000 1,670,000
دوشنبه 94.08.25 9,160,000 4,620,000 2,500,000 1,670,000
یک شنبه 94.08.24 9,180,000 4,630,000 2,490,000 1,670,000
شنبه 94.08.23 9,200,000 4,630,000 2,490,000 1,670,000
پنج شنبه 94.08.21 9,130,000 4,640,000 2,490,000 1,670,000
چهارشنبه 94.08.20 9,125,000 4,640,000 2,490,000 1,670,000
سه شنبه 94.08.19 9,150,000 4,640,000 2,510,000 1,670,000
دوشنبه 94.08.18 9,160,000 4,620,000 2,470,000 1,660,000
یکشنبه 94.08.17 9,100,000 4,600,000 2,450,000 1,650,000
شنبه 94.08.16 9,080,000 4,610,000 2,460,000 1,660,000

 

نرخ ارز بازار ایران

نرخ ارز بازار تهران

روز  تاریخ  دلار یورو  درهم   یوان
چهارشنبه 94.08.27 35,720 (20+) 38,350 (50-) (0) 9,770 (0) 5,650
سه شنبه 94.08.26 35,700 (70+) 38,400 (100-) (- 10) 9,770 (0) 5,650
دوشنبه 94.08.25 35,630 (180-) 38,500 (100-) (- 40) 9,780 (-30) 5,650
یکشنبه 94.08.24 35,850 (100-) 38,600 (200 -) (0) 9,820 (-20) 5,680
شنبه 94.08.23 35,950 (410+) 38,800 (300 +) (+70) 9,820 (+50) 5,700
پنج شنبه 94.08.21 35,540 (270-) 38,500 (50 +) (+50) 9,750 (0) 5,650
چهارشنبه 94.08.20 35,270 (680-) 38,450 (110 -) (- 30) 9,700 (0) 5,650
سه شنبه 94.08.19 35,950 (400+) 38,560 (140 -) (- 30) 9,730 (0) 5,650
دوشنبه 94.08.18 35,350 (230 +) 38,700 (430 +) (+ 120) 9,760 (+ 60) 5,650
یکشنبه 94.08.17  35,120 (160 +) 38,270 (190 +)   (+ 50) 9,640 5,590 (20 +)
شنبه  94.08.16  34,960 (1,070 +)  38,080 (470 -)  9,590  (10+)  5,570 (20 -)

 

لیست کالاهای صادراتی ایران – نیمه نخست سال 94

جدول زیر لیست 500 کالای برتر صادراتی ایران در شش ماه اول سال 94 را نشان می دهد.

سال تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش دلاری
1 27111990 سایر گازهای نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف یکهزا ر سانتی مترمکعب وبیشتر 1,368,050,977 1,185,289,412
2 27111290 پروپان مایع   شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر 1,604,192,840 815,496,428
3 27132000 قیرنفت 1,622,069,264 678,025,164
4 39011039 پلی ا تیلن گرید فیلم   باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری 502,024,584 602,662,455
5 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل 75/4 میلیمتر پاک شده درسطح 716,385,881 522,873,928
6 27111390 بوتان مایع   شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر 962,263,678 504,914,702
7 29051100 متانول (ا لکل   متیلیک) 2,026,501,380 450,882,228
8 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 1,412,070,937 448,789,393
9 27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین 464,435,087 328,630,283
10 39012029 پلی ا تیلن گریدفیلم به   صورت غیرپودرباوزن مخصوص   94% یا بیشتر 251,205,430 310,930,947
11 72071100 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج ,دا را ی کمترا ز25 درصد وزنی کربن, بامقطع چهارگوش باپهنای کمتراز دوبرابر ضخامت 738,887,469 305,105,997
12 29024300 پارا ا کسیلن (xylene-p) 297,720,205 264,352,189
13 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 1,094,570,838 248,489,691
14 27101940 روغن پایه معدنی 213,429,879 239,883,550
15 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 4,758,752,797 236,217,783
16 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 338,696,837 233,897,870
17 26011190 — سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,716,051,444 209,112,675
18 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,190,726 207,972,038
19 39012039 سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری 153,960,092 192,628,112
20 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 236,470,913 189,878,380
21 38140000 حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 231,302,581 182,637,526
22 29025000 ا ستیرن 176,405,578 178,724,715
23 39012019 سایر پلی ا تیلن گرید لوله   با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع   پودری 127,959,323 165,709,584
24 39012049 سایرپلی ا تیلن گریدبادی   با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع   پودری 126,077,560 163,454,076
25 28141000 آمونیاک بدون آ ب 349,108,218 146,032,434
26 76011000 آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 81,327,040 144,005,895
27 29053100 ا تیلن گلیکول   (ا تان دی ئول ) 121,215,512 128,039,548
28 29012400 بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 36,979,511 114,598,074
29 20029010 رب گوجه   فرنگی 61,369,064 107,603,704
30 08071100 هندوا نه , تازه 473,759,025 106,705,857
31 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 168,576,065 102,379,942
32 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول 108,059,091 100,414,669
33 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 9,450,138 98,281,463
34 04069000 سایرپنیر هاکه در جای   دیگری مذکور یا مشمول نباشد 27,089,303 91,739,997
35 04031090 ک ک ک ماست 92,711,288 91,466,908
36 84796010 کولرهای آبی خانگی   با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت   مکعب در دقیقه (M.F.C) 30,193,819 90,124,839
37 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 3,902,072 86,757,288
38 08025210 مغز پسته تازه یا خشک 4,654,755 78,809,014
39 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 1,142,078 78,522,246
40 39249000 لوا زم خانه دا ری   و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 26,655,235 75,559,110
41 07020000 گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده 231,715,637 75,045,851
42 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 195,587,504 72,424,416
43 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون 85,962,077 72,063,214
44 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 57,112,375 70,708,536
45 07019000 سیب زمینی ، تازهیا سردکرده 186,417,578 69,267,424
46 17049000 شیرینی (همچنین شکلات   سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای   دیگری مذکور نباشد 27,001,877 67,635,334
47 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 471,310,284 64,423,398
48 21050000 بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 29,582,763 63,479,702
49 07031000 پیازوموسیر 163,764,004 62,350,861
50 78011000 سرب تصفیه شده بصورت   کارنشده 33,292,344 60,935,583
51 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 31,427,150 60,714,991
52 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 89,671,202 60,479,206
53 29022000 بنزن 50,782,451 60,458,870
54 25231000 سیمان های پودر نشده   موسوم به کلینکر 1,560,408,283 58,646,130
55 01041010 ک ک ک گوسفند مولد نژاد خالص 11,488,990 57,363,152
56 01041090 سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 11,500,865 57,149,262
57 19053100 بیسکویت هایی که   به آنها موا د شیرین کننده   ا فزوده ا ند 31,450,312 56,704,860
58 27075000 سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود 116,628,502 56,250,087
59 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . 28,555,484 54,552,026
60 19059090 سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک   ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر 24,566,009 53,203,061
61 27129090 سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 57,004,229 53,055,823
62 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 17,368,279 52,026,118
63 98870314 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای لاستیک 6,455,786 51,641,607
64 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 17,046,376 50,341,131
65 79011210 روی غیرممزوج   محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 23,348,324 48,881,781
66 39269099 سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین   سخت 15,426,691 46,475,268
67 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه کماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخکزده، نمککزده یا در آب نمک، خشکککرده یا دودی. 1,770,998 45,755,999
68 25151100 ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 220,955,140 44,319,672
69 39021099 سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 34,221,982 43,808,729
70 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 28,297 41,883,207
71 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 13,270,641 41,831,575
72 04039090 دوغ, شیر وخامه   بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی   تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 69,376,573 41,273,911
73 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 82,109,692 41,019,436
74 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی 5 کیلوگرم 62,621,774 40,814,277
75 08062030 تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک   کرده ) 25,160,823 39,621,800
76 29094900 سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر . 42,079,265 39,250,133
77 02071200 گوشت مرغ   وخروس از نوع خانگی بریده نشده   بصورت قطعات, یخ   زده 18,829,921 37,714,995
78 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 29,123,946 36,208,213
79 09102090 زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم 24,982 35,900,055
80 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 11,891,682 35,744,541
81 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 946,848 34,743,036
82 08041090 سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 29,871,413 32,336,678
83 03028900 سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذکور در تعرفه های 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 8,367,106 31,856,189
84 87089921 اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور 4,426,642 31,782,027
85 27129020 اسلاک واکس (Slack Wax) 45,145,300 31,034,657
86 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 43,567,714 29,410,805
87 08062060 ا نگوری بی دا نه   ( ا نگورخشک کرده ) 8,483,903 29,192,822
88 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 27,890,414 28,722,576
89 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 9,799,160 28,435,134
90 08021200 بادا م بدون   پوست , تازه یا خشک کرده 4,848,577 28,418,641
91 41022100 پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون   پشم, پیکله شده, دباغی نشده 6,618,713 28,093,927
92 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم   نشده 9,292,068 27,778,825
93 28151200 هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) 125,495,289 27,774,248
94 38170010 الکیل بنزن خطی (LAB) 18,902,226 26,780,120
95 07132000 نخود رسمی غلاف کنده , خشک   کردهحتی پوست کنده 28,212,155 26,708,712
96 07070000 خیاروخیارترشی, تازه یا سردکرده 55,551,303 26,411,996
97 26100000 سنگ کروم   وکنسانتره های آن 185,447,964 26,410,885
98 26080000 سنگ روی   وکنسانتره های آن 24,089,048 24,855,154
99 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه   یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 10,516,699 24,595,716
100 27122090 سایرموم پارا فین   هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن   بجزگرید دا رویی 26,977,899 24,518,644
101 07049000 کلم قرمز و سفید ,کلم پیچ   ,کلم قمری … و غیره   ,تازه یا سرد کرده 72,488,625 24,337,259
102 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 390,909,718 24,110,150
103 19021900 سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ 26,834,599 23,874,791
104 04012000 شیروخامه باموا د چرب بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین نشده 11,959,143 23,114,736
105 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 23,574,003 23,025,489
106 39172100 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای ا تیلن 7,994,478 23,009,726
107 39172900 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی 8,088,144 22,521,365
108 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 17,349,266 22,186,576
109 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 10,372,122 22,174,087
110 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 50,149,360 22,165,782
111 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 30,175,367 22,037,771
112 29152100 اسید استیک 39,707,187 21,982,182
113 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 6,428,507 21,813,577
114 39269060 پریفرم (PET) 12,675,972 21,635,381
115 39012099 سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری   غیرمذکوردرجای دیگر 18,408,584 21,257,267
116 39241090 لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه   پلاستیکی بجزظروف ملامین 7,753,436 21,099,835
117 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده. 3,259,305 20,331,860
118 40023900 سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir 7,000,560 19,174,765
119 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 6,158,993 18,859,880
120 85255090 سایر دستگاههای فرستنده رادیویی بجز میکروفون بی سیم توام شده با فرستنده 32,090 18,664,390
121 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 25,055,903 18,454,576
122 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 1,904,927 18,330,623
123 85442000 کابل هم   محور( co-axial )و سایرهادی های   برق هم محور 2,051,869 18,115,037
124 08081000 سیب , تازه 41,595,256 17,922,945
125 20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 14,082,920 17,760,628
126 19041000 فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,179,134 17,747,131
127 27101950 روغن صنعتی 16,604,652 17,307,654
128 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 10,800,175 17,086,181
129 29012900 هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن ، پروپن ، بوتن وایزومرهای آن ، بوتا 5,910,459 16,889,241
130 08023200 گردوی معمولی بدون   پوست سخت , تازه یا خشک کرده 2,499,513 16,809,501
131 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای   بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 83,479,488 16,685,619
132 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 15,836,894 16,360,241
133 17019900 قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 20,150,873 16,346,777
134 08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,974,036 15,994,933
135 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4,058,917 15,926,546
136 34022090 سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 19,817,105 15,900,011
137 85441100 سیم برا ی   سیم پیچی ا زمس 1,754,377 15,805,728
138 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 2,855,904 15,523,913
139 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 7,867,386 15,242,493
140 72091500 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای 600 mmبه ضخامت حدا قل 3میلیمتریابیشتر 18,216,357 15,119,575
141 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,589,784 15,043,210
142 07051900 کاهو ,تازه یا سردکرده   (باستثنای کاهو کروی )سالادی 41,523,114 14,827,947
143 30021000 آنتی سرمکها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندکهای بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 282,326 14,753,171
144 29031500 1,2 -دی کلروا تان   (ا تیلن دی کلرید) 51,550,231 14,722,529
145 30049010 سایر داروهای خرده فروشی دا را ی   تولید دا خلی مشابه 1,523,007 14,665,046
146 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 11,816,768 14,579,296
147 29024400 ا یزومرهای ا کسیلن   مخلوط شده 10,940,883 14,577,194
148 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 21,863,702 14,514,532
149 73269090 سایرمصنوعات دیگر ا زآهن   یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر 8,465,518 14,464,578
150 87164000 سایر تریلرها و نیمه تریلرها ،غیرمذکور درجای دیگر 4,983,990 14,361,827
151 72069000 آهن وفولادغیرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئی(غیرا زشمش ),که درجای دیگرذکرنشده. 35,121,143 14,311,686
152 26070000 سنگ سرب   وکنسانتره های آن 19,799,386 14,082,105
153 39172300 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل 4,836,483 13,789,809
154 25202000 ک گچ 488,113,258 13,585,611
155 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 2,497,511 13,275,608
156 72161000 پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 19,601,406 13,275,438
157 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیگر 42,896,964 13,233,613
158 27101910 روغن موتور 12,202,851 13,156,128
159 41053000 پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) 640,520 12,963,322
160 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 12,471,141 12,959,627
161 29023000 تولوئن 19,913,000 12,946,761
162 39075090 سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده   ویژه رنگ ا تومبیل 7,074,680 12,738,439
163 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای   دیگر 111,834,618 12,626,882
164 08094000 آلو و گوجه , تازه 13,930,123 12,506,669
165 39173100 لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی یک حدا قل   تحمل فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 4,475,224 12,430,925
166 32091040 رنگهاوپوشش ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 5,513,961 12,427,272
167 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 130,563,046 12,381,912
168 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 7,627,050 12,280,298
169 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 35,999,355 12,273,333
170 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 9,580,501 12,240,016
171 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 6,462,844 12,204,345
172 39011019 پلی ا تیلن خطی باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع پودری 10,410,974 12,103,658
173 13021200 شیره و عصاره   شیرین بیان 2,371,586 12,043,103
174 22029090 ک کک ک سایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 6,860,401 12,011,423
175 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 6,524,319 11,979,810
176 87019090 ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت 110اسب بخار وکمتر 2,442,144 11,798,382
177 23080000 موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور 29,661,368 11,782,332
178 72027000 فرومولیبدن. 763,750 11,621,895
179 87071010 بدنه برا ی سوا ری   و سوا ری کار 2,398,407 11,555,569
180 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی بیش   ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد   وزنی سیلیسیوم 9,377,576 11,531,723
181 39191090 صفحه. ورق.   نوا رخودچسب بصورت رول   باپهنای حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر 3,840,656 11,457,135
182 72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر 12,228,111 11,395,787
183 25201000 سنگ گچ؛ انیدریت 948,520,615 11,338,359
184 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 6,001,450 11,033,545
185 03061700 سایر انواع میگو. 2,528,178 10,909,779
186 21021000 مخمرهای فعال   (زنده ) 5,890,488 10,887,995
187 29011000 هیدروکربورهای غیرحلقوی, ا شباع شده 13,010,737 10,837,566
188 84818010 شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… 833,685 10,714,403
189 64029900 کفش, که درجای دیگرگفته نشده, قوزک پارا نمیپوشاند,ا زکائوچویاپلاستیک. 2,777,957 10,684,658
190 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 21,740,090 10,668,527
191 85161090 سایرآبگرمکنهای فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 4,206,940 10,583,653
192 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 7,821,416 10,575,930
193 25239020 سیمان پوزولانی (pozzolanic coment ) 209,989,684 10,539,519
194 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات. 2,660,991 10,520,580
195 19053200 ویفل ها و ویفرها 5,497,644 10,452,045
196 01022190 سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری و گاو گوشتی 3,851,505 10,410,422
197 57029990 ک ک ک سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو 4,165,243 10,387,240
198 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 937,106 10,354,942
199 34029090 سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر 19,944,897 10,293,992
200 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 33,042,262 10,247,377
201 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 4,960,349 10,240,059
202 26030000 سنگ مس   وکنسانتره های آن 58,458,493 10,159,461
203 06029090 سایر نباتات زنده   (همچنین ریشه آنها) 3,261,276 10,154,300
204 29024100 ا ورتوا کسیلن ( o-xylene ) 13,267,537 10,146,389
205 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 4,078,547 9,971,799
206 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 14,657,766 9,926,765
207 19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی شده   باشد,ا ز آرد و غیره 1,642,734 9,731,717
208 28257000 ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن 973,937 9,466,719
209 41051000 پوست دباغی شده   یا تازه دباغی شده ولی رنگ   نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 1,886,124 9,434,283
210 28012000 ید 125,000 9,372,711
211 09024010 چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 2,986,177 9,363,673
212 68101920 سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش 77,496,288 9,306,917
213 20097900 آب سیب   با مقیاس بریکس بیش   ا ز 20 6,233,783 9,234,601
214 29173500 انیدرید فتالیک 6,492,099 9,221,199
215 48191000 کارتن ,قوطی ,جعبه   ا زکاغذیامقوا ی موج دا ر 10,637,228 9,211,429
216 09024090 چای سیاه   (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به   نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 8,351,944 8,995,235
217 34049000 موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 5,566,936 8,977,506
218 39181090 ک ک ک سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی 2,779,786 8,959,980
219 07093000 بادمجان , تازه یا سرد کرده 20,431,199 8,934,944
220 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 2,056,870 8,922,330
221 09092190 تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 7,370,242 8,910,903
222 04021090 سایر (شیرخشک صنعتی ) به شکل پودر ، به شکل دانه ریز (granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد غیر موارد مذکور 1,823,625 8,758,009
223 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 348,540 8,750,370
224 34011150 صابون رختشویی 9,461,511 8,579,223
225 85012000 موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 1,850,873 8,509,937
226 72071200 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولاد,دا را ی کمترا ز25%کربنی, بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگر 20,815,960 8,492,912
227 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک لایه   چاپ شده ا ز پلیمرهای ا تیلن 2,936,816 8,370,159
228 27121010 وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 7,185,884 8,204,434
229 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 6,670,552 8,073,691
230 57049090 سایر کفپوش هابافته نشده یاپرزبافی نشده بجزآنهایی که مساحت حداکثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,815,971 7,996,053
231 33051000 شامپوها 3,405,861 7,862,898
232 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل 6,806,540 7,704,246
233 29291000 ایزوسیاناتکها 4,098,500 7,657,750
234 20089900 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 20081100 لغایت 20089200 4,322,384 7,619,882
235 15029090 پیه صنعتی غیر از آب کرده و غیر مورد مصرف در صنعت صابون سازی 2,284,921 7,554,462
236 68029990 سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده 18,892,312 7,487,416
237 25239090 سیمانهای هیدرولیک   بجزسیمان کوره بلند وسیمان   پوزولانی 128,993,009 7,410,018
238 27111410 اتیلن, پروپیلن, بوتیلن وبوتادین   مایع شده درظروف کمترا زیکهزا رسانتی مترمکعب . 10,025,736 7,348,195
239 39049000 پلیمرهای سایر ا ولفین های   هالوژنه که در جای   دیگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی 4,504,468 7,198,106
240 39209990 سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای دیگ 2,391,109 7,159,285
241 08105000 کیوی، تازه 15,927,602 7,125,415
242 39199090 صفحه. ورق   ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول   باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر 2,424,929 7,085,718
243 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی 3,846,765 7,045,747
244 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 6,953,757 6,999,773
245 08062070 کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده   ) 1,999,720 6,985,130
246 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 3,755,148 6,981,338
247 28365000 کربنات کلسیم 81,701,507 6,958,992
248 61033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 453,656 6,801,433
249 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 840,832 6,729,096
250 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 807,020 6,669,391
251 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 4,408,346 6,631,165
252 29336100 ملامین 6,296,000 6,600,816
253 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک   کرده 1,732,937 6,568,553
254 73211190 سایروسایل خورا ک   پزی وخورا ک گرم کن   باسوخت گازی یاهم گازوهم   سایرسوختها,غیرمذکور 2,045,646 6,551,577
255 01042090 بززنده به غیر از مولد نژاد خالص 1,630,178 6,538,248
256 39021090 سایرپلی پروپیلن ها به   شکل ا بتدا یی بجز گرید لوله وفیلم ونساجی 4,651,708 6,459,185
257 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی … یا کاغذهای همانند برای مصارف خانگی،اوات سلولزی کرپ شده … به شکل رول یا ورق 5,168,306 6,419,056
258 39172200 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای پروپیلن 2,134,555 6,360,749
259 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 20,791,465 6,346,191
260 07051100 کاهو کروی (سالادی ) ,تازه یا سردکرده 11,163,341 6,282,516
261 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 1,427,091 6,183,078
262 39076010 گرید نساجی (پلی اتیلن فتالات ) 6,540,000 6,074,391
263 07096000 فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 8,978,427 6,053,906
264 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 3,659,924 6,028,130
265 30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 161,915 5,999,589
266 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 719,186 5,969,394
267 85446090 سایرهادی های برق   برا ی ولتاژ بیش ا ز 1000 ولت غیر مذکور درجای دیگر 819,605 5,966,741
268 27101210 بنزین 11,880,460 5,815,621
269 39011049 پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز 94%بجز نوع پودری 4,037,584 5,801,885
270 29221310 تری اتانول آمین 3,773,373 5,791,515
271 40114000 تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت 1,435,538 5,740,904
272 26060000 سنگ آلومینیم   وکنسانتره های آن 22,481,625 5,701,086
273 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 144,899 5,385,125
274 39011099 سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر 4,100,744 5,339,632
275 27101920 گریس 12,332,209 5,322,634
276 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده. 3,289,608 5,295,371
277 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 4,053,763 5,269,758
278 39262090 سایرلباس ومتفرقات   لباس (همچنین ا نوا ع   دستکش )به غیرا ز مصارف پزشکی 1,665,504 5,241,701
279 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 275,901 5,210,059
280 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 1,068,051 5,205,537
281 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 15,272,320 5,200,851
282 17041000 آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 867,292 5,192,188
283 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3,051 5,124,094
284 84099990 سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 3,772,135 5,095,739
285 07114000 خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 3,158,249 5,094,986
286 85042300 ترا نسفورماتورهای دی ا لکتریک مایع به قدرت بیشتراز 10000 کیلوولت آمپر 631,486 5,040,000
287 29091900 سایر اترهای غیرحلقوی ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نیتره یا نیتروزه   آنها غیر از اتر دی اتیلیک (دی اتیل اتر) (اکسید – دی اتیل) 8,992,206 5,002,293
288 87032200 وسایل نقلیه باموتورپیستونی تناوبی جرقه ا ی -احتراقی ، باحجم سیلندربیشتراز 1000سانتی متر مکعب اما از 1500سانتیمترمکعب بیشتر نباشد 768,020 4,930,612
289 21069090 کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 3,069,198 4,920,994
290 68101110 بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) 57,226,068 4,900,586
291 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 3,844,167 4,859,099
292 41044100 چرم وپوست موکنده حیوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لایه لایه بریده نشده به   حالت خشک 228,000 4,852,634
293 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی سوا ری ، سوا ری کار،وا نت   و ترا کتور کشاورزی 377,099 4,797,249
294 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده, حتی ا گربصورت پودریادا نه باشد 5,258,747 4,779,573
295 74111090 سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 611,343 4,709,723
296 73082000 برج ومنجنیق ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 1,166,750 4,699,737
297 84119910 پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 10,103 4,684,297
298 69079000 ک کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،کحتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 39,184,936 4,681,798
299 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 1,345,528 4,665,369
300 25030010 گوگرد خام یا تصفیه   نشده 30,000,000 4,665,000
301 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 1,411,417 4,648,285
302 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 1,130,580 4,634,187
303 39239090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 1,634,990 4,502,482
304 31023000 نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب 27,018,070 4,457,980
305 39042200 پلی کلرور وینیل مخلوط نرم   شده , به ا شکال ا بتدا ئی (Plasticised) 2,824,134 4,440,120
306 39202010

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ   شده

Bi oriented poly prolylene

1,685,447 4,430,921
307 04079000 سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده 3,359,480 4,404,841
308 04090000 عسل طبیعی 914,962 4,398,527
309 39233000 قرا به , بطری , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستیکی 1,362,448 4,383,066
310 04021030 —شیر خشک صنعتی 1,168,054 4,355,802
311 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 3,469,746 4,291,544
312 07032000 سیر 3,903,435 4,197,340
313 25081000 بنتونیت 46,413,732 4,154,411
314 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 1,755,997 4,103,883
315 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 1,090,728 4,040,397
316 15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی 3,670,978 4,036,395
317 20094910 آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره ) 3,511,545 4,024,198
318 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که   درجای دیگر گفته نشده 867,529 4,014,919
319 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 623,145 3,996,723
320 20093900 آب هریک   ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس   بیش ا ز 20 2,901,836 3,986,375
321 32081050 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلی استرها 3,922,166 3,962,594
322 70051090 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده   با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 19,747,420 3,928,776
323 04041000 آب پنیر و آب   پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده   یا حاوی ماده شیرین   کننده 3,515,459 3,927,078
324 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که   درجای دیگری مذکور نباشد 122,123,673 3,888,570
325 55081000 نخ دوخت ا زا لیاف سنتتیک غیریکسره برای خرده فروشی 640,031 3,871,316
326 74081100 مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز6میلیمترباشد. 609,782 3,816,504
327 39202020

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ   نشده

Bi oriented poly prolylene

1,547,730 3,770,128
328 64039100 کفش باتخت کائوچویاپلاستیک ورویه ا زچرم طبیعی,که قوزک پارا میپوشاند. 282,056 3,765,030
329 64052090 سایر کفش ها با رویه نسجی به غیر از کفش های ضد اتش فاقد پنبه نسوز 139,113 3,755,732
330 40021900 سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 3,176,699 3,751,396
331 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 785,174 3,744,250
332 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 6,275,947 3,685,141
333 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 3,944,005 3,647,292
334 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 5,056,640 3,627,216
335 76151090 ک ک ک سایر اشیاء خانه داری از الومینیوم بجز رادیاتور ها مربوط به سیستم حرارت مرکزی 1,039,139 3,592,519
336 69041000 آجرساختمان ا زسرا میک. 28,291,267 3,554,631
337 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی 8,206,116 3,537,208
338 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 5,031,041 3,513,501
339 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 4,829,150 3,510,007
340 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 1,198,139 3,495,636
341 25291000 فلداسپات (Feldspat) 60,948,052 3,471,258
342 39173200 سایر لولهکها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,484,836 3,459,189
343 22021000 آب (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که به   آن قند,شیرین کننده   … ,ا فزوده شده باشد 6,912,520 3,453,939
344 85446010 کابل زمینی ا عم   ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک   کیلوولت لغایت 132کیلوولت 786,845 3,438,542
345 08041050 خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 3,876,166 3,437,093
346 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 2,448,190 3,427,811
347 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 832,068 3,413,942
348 27149000 قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های   طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی 13,318,357 3,376,204
349 29221110 منواتانول آمین 3,993,400 3,358,637
350 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 1,913,607 3,355,729
351 84136090 سایرتلمبه های دوارحجمی به جزتلمبه های چرخ دنده ای , پره ای وپره پیستونی وحلزونی 713,076 3,345,040
352 08134000 سایر میوه های خشک   کرده که درجای   دیگری مذکور یا مشمول نباشند 752,789 3,339,675
353 39211390 سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندویج سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی 1,004,986 3,308,634
354 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 4,183,843 3,308,384
355 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 119,176,771 3,277,072
356 63059000 جوا ل وکیسه برا ی بسته بندی, ا زسایرمواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر 1,095,835 3,271,602
357 08062020 تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده   ) 2,018,798 3,249,731
358 04061000 پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 1,137,885 3,242,861
359 73239290 سایرا شیا سرمیزآشپزخانه خانه دا ری… ا زچدن   لعاب دا ده شده 592,928 3,236,124
360 20094990 آب آناناس بامقیاس   بریکس بیش ا ز20 بغیرا زکنستانتره آن 1,060,021 3,231,466
361 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,378,462 3,218,003
362 84191190 —سایر آب گرم کن های زودجوش گازی بجز پکیج دو منظوره 472,240 3,216,381
363 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 321,294 3,215,933
364 01051160 جوجه یکروزه تخمگذار 337,609 3,198,579
365 25111010 سولفات باریم   طبیعی( باریت ) آسیاب شده 27,548,184 3,188,153
366 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 2,120,780 3,165,128
367 08132000 آلو ,خشک کرده 970,051 3,154,602
368 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 1,148,669 3,149,070
369 28289010 هیپوکلریت سدیم 7,426,430 3,146,468
370 39202090 صفحه ها ورق   ها ورقه های نازک   غیرمذکورا ز پلیمرهای   پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده 1,150,280 3,101,804
371 73142000 شبکه،توروپرچین ،ا زمفتول آهنی یافولادی,که بزرگترین قطر مقطع عرضی انها3میلی متر یابیشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه های انها 100 سانتیمتر مربع 1,515,162 3,097,995
372 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد کرده منجمد 6,686,471 3,095,684
373 39201040 صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده 1,042,125 3,041,675
374 26190090 سایرآخال چدن   یا فولادا زجمله جوش وکف غیرمذکور 43,414,674 3,039,027
375 25221000 آهک زنده 40,492,811 3,038,100
376 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 992,444 3,010,086
377 29391910 نوسکاپین هیدروکلراید 3,850 3,005,471
378 84039010 پره (دیوا ره   ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی 1,120,187 2,949,832
379 04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد 346,809 2,944,232
380 20071090 فرآورده های   هموژنیزه بجز پوره و پوره   کنسانتره میوه های   گرمسیری 1,127,413 2,929,961
381 39235000 سربطری ,سرپوش   ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 981,475 2,912,772
382 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 494,040 2,889,828
383 87087019 چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری,سوا ری کار،وا نت   و ترا کتورکشاورزی 1,667,047 2,878,026
384 68030010 سنگ برا ی   کف و دیوا ر 11,688,091 2,877,596
385 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 882,914 2,868,204
386 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 2,046,672 2,830,429
387 73012000 پروفیل تهیه به وسیله جوشکاری ا زآهن یاا زفولاد. 3,680,956 2,820,006
388 25171010 قلوه سنگ, ریگ, ریگ های   صاف وسنگ چخماق 81,350,125 2,810,576
389 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 958,016 2,806,384
390 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 3,021,345 2,805,175
391 04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن بیش ا ز 5/1 درصد باشد ,شیرین شده 695,682 2,779,237
392 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 446,360 2,775,312
393 70109090 سایرقرا به بطری   فلاسک ظرف دهان   گشادکوزه لوله جای   قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر 7,744,163 2,773,755
394 72131090 سایرمیله های   گرم نورد شده بصورت   طومارهای نامنظم پیچیده شده دا را ی دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 4,298,587 2,752,632
395 01022900 سایر حیواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 1,020,500 2,751,749
396 39221000 وا ن , دوش و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی 907,373 2,751,137
397 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 944,213 2,727,382
398 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 2,187,555 2,725,994
399 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 556,212 2,719,189
400 03021900 سایر خانوادهماهی آزاد و قزل آلا (باستثنای 030211, 030213 , 030214) تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی ،ک تخم ماهی 576,745 2,718,956
401 70052120 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 16,333,490 2,715,493
402 68101190 سایربلوک و آجربرا ی   ساختمان بجزا زبتون سبک, به   شکل چهارگوش یالوح   وهمانند 20,173,201 2,707,114
403 54023300 نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس 1,408,575 2,704,241
404 72284000 میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 3,812,504 2,670,280
405 07095100 قارچ , تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس   (Agaricus ) 1,146,287 2,666,491
406 73051910 لوله ازاهن یاازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجی بیش از 406/4برای خطوط نفت وگاز غیر مذکور درجای دیگر اندوده شده (Coating) 1,968,476 2,656,433
407 64022000 کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوچو یا از پلاستیک. 245,275 2,639,121
408 74031200 شمش مفتول سازی ا زمس تصفیه شده. 401,205 2,628,068
409 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی ا تومبیل سوا ری (همچنین   ا تومبیل های ا ستیشن وا گن   واتومبیل های مسابقه ) 674,070 2,608,187
410 20054000 نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 1,266,130 2,570,159
411 32081010 پوشش ورنگها براساس پلی استرها 626,667 2,566,645
412 03022200 حلوا ماهیان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه یا سردکردهباستثنای جگر ماهی ،ک تخم ماهی 323,879 2,564,629
413 20055100 لوبیا,پوست گرفته   (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 1,274,423 2,531,406
414 70049090 ورق شیشه ای   غیرمذکور باضخامتهای بیشتر از 2.5 میلیمتر 14,241,932 2,528,435
415 20099000 مخلوط آب میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 2,636,495 2,527,841
416 29173200 اورتو فتالاتکهای دیکاکتیل 1,481,420 2,498,724
417 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 264,104 2,490,907
418 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 833,582 2,487,736
419 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه یکروزه گوشتی 463,855 2,466,860
420 40149000 ا شیاء برا ی بهدا شت   یا دا روخانه ا ز کائوچوی ولکانیزه   سفت نشده, غیرمذکور درجای دیگر 214,255 2,464,044
421 61149000 لباس های کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 203,211 2,450,125
422 34042090 سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده   غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول ) 2,323,200 2,440,204
423 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی   )،غیربرقی 833,177 2,414,952
424 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه 1,617,270 2,408,234
425 27139000 سایرتفاله های نفت   یا روغن حاصل ا ز موا د معدنی قیری 6,020,300 2,405,075
426 87089929 ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 400,709 2,390,556
427 68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی 2,870,875 2,382,564
428 28112900 سایرترکیبات اکسیژن دار غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر از دی اکسید کربن ودی اکسید سیلیسیم 1,785,522 2,369,507
429 08062090 سایر ا نگورهای خشک   کرده غیرمذکور در جای دیگر 893,560 2,352,141
430 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده ) 48,803,476 2,343,786
431 34021130 الکیل بنزن سولفونه 1,800,769 2,340,566
432 08062010 مویز( ا نگورخشک کرده   ) 846,789 2,308,443
433 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 774,953 2,282,969
434 85443090 سایرمجموعه سیمهابرا ی وسایل حمل   و نقل هوا ئی یا آبی 262,729 2,264,662
435 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 624,735 2,263,363
436 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 282,279 2,239,127
437 39219050 مستردستگاه فتوکپی 2,400 2,220,000
438 07041000 گل کلم   و گل کلم بروکولی ,(broccoli) 5,220,389 2,208,740
439 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 5,577,630 2,177,647
440 08061000 ا نگور تازه 2,827,088 2,172,082
441 64031990 سایرکفشهای ورزشی باتخت بیرونی ازکائوچو,پلاستیک, چرم ورویه ا زچرم طبیعی غیرمذکور 236,733 2,170,758
442 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری   کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی 275,967 2,169,649
443 39229000 مخزن آب, سیفون   و لوا زم بهدا شتی همانند,که   درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 851,256 2,168,200
444 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 5,035,759 2,161,025
445 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههای شماره 8537 بجز موا رد مذکور 32,793 2,158,396
446 07061000 هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده 5,779,692 2,152,262
447 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 336,009 2,133,378
448 26190020 آخال مناسب   برا ی بازیافت آهن   یا منگنز 30,500,456 2,128,038
449 08091000 زردآلو ,تازه 2,442,060 2,118,474
450 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که   خمیرا ن کلا درتوده رنگ   شده غیر مذکور درجای دیگر 11,166,200 2,116,513
451 68029310 سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده 8,242,065 2,113,078
452 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر 193,716 2,097,557
453 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1,922,606 2,089,038
454 84743200 ماشین های مخلوط کردن موا دمعدنی باقیر. 466,292 2,087,386
455 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 172,769 2,079,874
456 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 480,325 2,075,543
457 40022000 کائوچوی بوتادین (BR) 930,340 2,053,819
458 28342910 نیترا ت آمونیوم   ا نفجاری 7,095,000 2,049,568
459 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 1,063,251 2,045,703
460 12119099 سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 567,112 2,045,424
461 51013000 پشم کربونیزه   شده , حلاجی نشده و شانه   نزده. 662,538 1,994,379
462 55132300 سایرپارچه تاروپودباف, رنگرزی شده,… باکمترا ز85%ا لیاف غیریکسره پلی ا ستر,مخلوط باپنبه… به وزن کمتراز170گرم درمتر 222,935 1,977,567
463 39173300 سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری کبا کسایرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 724,953 1,960,978
464 72221900 میله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بامقطع غیردا یره. 3,127,320 1,960,082
465 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 7,072,521 1,954,397
466 68029390 سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده 5,451,339 1,953,174
467 38170090 ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های   مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن   خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902 2,709,640 1,951,568
468 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 318,798 1,951,498
469 25171020 دولومیت خردشده   یا بریده شده 21,523,684 1,948,431
470 39023099 سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 1,559,375 1,944,853
471 84501210 —ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 387,190 1,934,675
472 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 13,394,698 1,927,838
473 70193910 پشم شیشه 1,405,986 1,927,624
474 70031290 سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر 9,716,122 1,920,628
475 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 317,359 1,900,231
476 76061110 ورق کامپوزیتی از آلومینیوم، غیرممزوج به شکل مربع یا مستطیل 545,011 1,894,952
477 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای شکل جامدآن ) 735,996 1,892,778
478 39189090 —پوشش کف از سایر مواد پلاستیکی 632,550 1,888,539
479 85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی   کنترل الکتریکی یا توزیع برق   برا ی ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 89,590 1,881,611
480 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 468,189 1,870,991
481 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 729,238 1,870,684
482 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ,آهن یاازفولاد . 793,434 1,865,964
483 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 253,443 1,838,586
484 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 637,982 1,832,301
485 87112019 —-موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 352,060 1,823,095
486 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 2,051,388 1,822,084
487 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 2,097,127 1,821,025
488 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 1,350,000 1,810,824
489 74071000 میله وپروفیل ا زمس تصفیه شده. 269,241 1,806,789
490 83040000 قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی. 1,045,281 1,800,889
491 39074000 پلی کربنات ها ,به ا شکال   ا بتدا ئی 1,344,027 1,799,052
492 04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد 211,493 1,797,689
493 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای دیگر 745,071 1,793,044
494 39023090 سایرکوپلیمرهای پروپیلن   به ا شکال ا بتدا یی به غیر ا ز گریدلوله وفیلم 1,423,130 1,792,281
495 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 483,514 1,785,027
496 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 613,722 1,784,333
497 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 649,758 1,781,940
498 96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان 739,889 1,766,159
499 09093190 تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 588,620 1,765,860
500 25010010 نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده   برا ی سرسفره ونمک   تقلیب شده ) 18,820,078 1,760,737
1394 68101990 سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای دیگر 14,051,902 1,758,639

 

لیست کالاهای وارداتی ایران در 6 ماه اول سال 94

جدول زیر لیست 500 کالاهای وارداتی ایران در نیمه نخست سال 94 را نشان می دهد.

سال تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش دلاری
1 10059010 —ذرت دامی 2,707,602,446 649,480,873
2 12019000 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 992,098,483 442,133,874
3 10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی 1,503,393,644 432,374,105
4 10063000 برنج نیمهکسفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 395,836,025 407,616,573
5 23040000 کنجاله (Oilcake) و سایر آخالکهای جامد، حتی خردکشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلولهک که از استخراج روغن سویا به دست میکآید. 831,595,621 401,359,433
6 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 63,515,839 388,194,806
7 98870312 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک 38,631,050 298,260,307
8 30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 2,229,415 278,121,395
9 85299020 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپلاسما فقط دارای برد آدرس دهی 4,635,342 253,115,441
10 87032329 —- سایر وسایل نقلیه ، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبولانس ونوع هیبریدی 17,151,641 233,166,638
11 08031000 موز سبز تازه یا خشک کرده 295,479,339 227,600,650
12 72253000 محصولات از فولادهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجای دیگرذکرنشده, باپهنای 600mmیابیشتر. 456,649,578 224,670,990
13 72083900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهنای 600mmیاکمتربه ضخامت کمترا زmm3 444,562,847 216,650,743
14 02023090 سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو 49,030,388 206,003,660
15 10039000 جو باستثنای بذر 730,026,041 190,377,690
16 87032319 ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 11,490,851 187,923,643
17 15071000 روغن خام   سویا ک، حتی صمغ گرفته . 207,047,408 181,682,567
18 84151010 دستگاه تهویه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای 29,233,111 176,488,904
19 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص غیرمذکوردرجای دیگر 13,828,928 159,184,563
20 15121100 روغن دا نه   آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ   یا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 170,232,719 158,151,177
21 44111410 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از9میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 314,895,045 126,901,485
22 26011200 سنگ آهن بهم   فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر ازپیریت های آهن تفته شده 944,847,110 122,062,777
23 85171210 گوشی تلفن همراه . 263,258 119,147,562
24 84463000 ماشین های بافندگی تاروپودباف برا ی پارچه بافی به عرض بیش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 8,278,237 115,996,505
25 85176130 —دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به استثنای (1+1+1) bts 1,940,007 113,178,752
26 84552100 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات 6,271,860 100,853,234
27 98870314 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای لاستیک 7,500,301 96,298,901
28 30043990 سایردا روهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یامحصولات 2937فاقد انتی بیوتیک غیرمذکور 403,299 90,327,330
29 30021000 آنتی سرمکها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندکهای بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 376,124 88,489,554
30 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر 134,897,269 84,230,509
31 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 95,431,344 83,084,082
32 04051020 کره بسته   بند ی شده به صورت   بسته های بیش ا ز 500 گرم 19,975,125 82,751,059
33 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی ا تومبیل سوا ری (همچنین   ا تومبیل های ا ستیشن وا گن   واتومبیل های مسابقه ) 20,987,266 82,366,009
34 31031000 سوپر فسفاتکها 188,889,771 78,223,195
35 44071000 چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده با,…بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج 155,145,133 77,410,452
36 85176230 سوئیچ شبکه کامپیوتر، روترشبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر، مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر، بی رأس شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت، دی اس لم شبکه کامپیوتر، کانورتورشبکه کامپیوتر 990,364 76,646,485
37 55033000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیک یامدآکریلیک, حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 29,818,800 69,609,274
38 84069000 ا جزا ءوقطعات توربین های بخار 2,588,142 68,356,964
39 15119010 RBD پالم اویل درظروف   200 لیتری وبیشتر 85,375,923 65,458,151
40 21069080 کمکمل غذایی، 2,999,133 62,991,202
41 85176290 سایردستگاههابجز مودم باسیم ودستگاههای قطع ووصل . 1,017,898 62,205,161
42 86071100 بوژی محرک و بوژی را هنمای لکوموتیوهای را ه آهن یاترا موا یانوا قل روی   خط را ه آهن 1,170,918 61,972,738
43 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 62,137,517 61,900,094
44 48119020 قوطی وجعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 14,757,651 61,485,811
45 09024010 چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 12,277,552 59,123,788
46 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتی خردشده 32,946,576 58,226,614
47 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 50,842,475 57,824,420
48 90183925 لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (صرفا شامل شیت شریانی -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن – استنت – استنت گراف -گاید وایر – کویل- مسدود کننده (occeluder ) – رابط فشار قوی-دریچه هموستاتیس -منیفولد) 127,030 57,510,313
49 84189930 —انواع کابینت یخچال،یخچال فریزر، فریزروساید بای ساید 9,261,348 54,299,224
50 84741000 ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد 2,841,735 53,394,079
51 09024090 چای سیاه   (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به   نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 11,348,229 53,373,864
52 39095000 پلی ا وره تان   ها ,به ا شکال ا بتدا ئی 22,795,578 52,786,590
53 85451100 ا لکترودهای زغالی برا ی   کوره ها 32,085,700 52,023,110
54 84509090 سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر 10,276,879 51,913,866
55 48119090 سایر کاغذ ومقواهای چند لایه عایق رطوبت غیر مذکور 42,737,967 51,254,311
56 84143030 کمپرسورهای برودتی مخصوص کولرخودروهای سوا ری   سوا ری کار و وا نت 3,130,878 50,355,210
57 84119990 — سایر اجزاء وقطعات توربوجت ها یا توربوپراپلرها غیر از پره های ثابت ومتحرک توربین گازی 456,237 49,695,629
58 24022000 سیگار حاوی توتون 7,124,629 48,661,646
59 47032100 خمیرچوب شیمیائی,آماده شده یاسودیاباسولفات, غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, نیمه سفیدشده تیره کاج 57,286,207 48,649,987
60 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 65,537,203 48,540,488
61 84073290 موتورهای پیستونی تناوبی با ظرفیت بیشتر از 50تا250 سانتیمتر مکعب   برای وسایل نقلیه فصل 87 ،به جز دوزمانه 8,129,453 48,282,280
62 84705010 دستگاههای کارت خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی انها بوسیله کارت های اعتباری می باشند 488,715 46,806,551
63 39069070 پودرجاذب وپلیمرهای اکریلیک جامد 15,460,888 46,772,297
64 87012000 ترا کتورهای جاده ا ی   برا ی نیمه تریلرها 4,727,673 46,488,905
65 12099100 تخم سبزیجات   برا ی کشت 680,624 46,385,005
66 07134000 عدس (Lentil)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده 40,701,163 46,343,219
67 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل 49,404,265 45,992,436
68 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهنای 600mmیابیشتربه صورت غیر طومار غیر مذکور درجای دیگر 47,898,110 45,479,032
69 15132919 —-روغن پالم کرنل تصفیه شده RBD غیراز استئارین وپالم کرنل استئارین 54,373,762 43,494,281
70 86072900 ترمزهای لکوموتیورا ه آهن یانوا قل روی خط را ه آهن (غیرا زترمزهای هوا ی فشرده )وقطعات آنها 762,376 43,151,508
71 72107000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmرنگ شده , ورنی زده ,یاا ندودشده باموا دپلاستیک. 48,666,873 42,507,878
72 84818090 سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،…. غیرمذکوردرجای دیگر 5,686,058 42,357,875
73 29304000 متیونین 7,113,375 42,117,215
74 84099190 سایرا جزوقطعات منحصرا برا ی موتورهای پیستونی درون سوزجرقه ا ی -ا حترا قی 3,657,827 41,612,820
75 76011000 آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 37,472,816 41,267,554
76 40112090 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 80315 13,826,417 41,249,363
77 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 3,036,095 41,056,741
78 84717090 —سایرواحدهای حافظه بجز دیسک خوان نواری 590,776 40,573,912
79 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 46,366,183 40,096,791
80 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 1,137,258 40,026,794
81 30042090 سایردا روهای حاوی سایر آنتی بیوتیک که   تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 232,374 39,851,884
82 29291000 ایزوسیاناتکها 17,423,752 39,734,440
83 72021990 فرومنگنز دا را ی بیش   ا ز 1درصد ولی مساوی یا کمترا ز 2درصد وزنی کربن سایر ا بعاد 26,353,190 39,402,854
84 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن 49,138,619 39,300,186
85 84543000 ماشین های ریخته گری قالب ریزی از نوعی که در متالوژی یاریخته گری فلزا ت بکارمیروند 4,900,062 38,666,318
86 40011000 شیره کائوچوی   طبیعی,حتی پیش ولکانیزه شده به   ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر 23,403,424 37,560,274
87 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 3,492,986 37,398,548
88 39012019 سایر پلی ا تیلن گرید لوله   با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع   پودری 24,064,250 37,098,464
89 85176120 ک ک ک دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت 155 مگابیت بر ثانیه (STM1) و بالاتر 167,643 36,580,217
90 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که   درجای دیگری مذکور نباشد 234,993,200 36,344,146
91 27040090 سایرکک ها ونیمه   کک ها ی,زغال سنگ ,لینیت   یاتورب زغال قرع غیرمذکوردرجای دیگر 166,732,600 36,292,294
92 40112010 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315 10,484,240 36,030,424
93 76012000 آلیاژهای آلومینیوم, کارنشده. 27,223,891 35,891,772
94 86039000 وا گن های خودروی را ه آهن یاترا موای مسافری, باری سبک یاسنگین, که درجای دیگری مذکورنباشد 762,382 35,857,036
95 87043100 وسایل نقلیه حمل ونقل کالا ،باموتور جرقه ای -احتراقی ،به وزن   ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,221,044 35,750,600
96 84189990 سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای 84189100و84189910 5,305,787 35,373,895
97 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 74,322,712 35,218,637
98 15132990 —سایر اجزاء روغن پالم 42,316,745 35,115,975
99 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 5,263,789 34,821,258
100 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده… باقلع 36,107,768 34,731,824
101 48041100 کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق 59,268,080 34,492,678
102 03034300

اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه

Skipjack or strip-bellied bonito

18,492,726 34,328,931
103 84713040 ک ک ک رایانه لوحی (tablet PC) با صفحهکنمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت 429,028 33,679,896
104 39031190 سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 21,032,844 33,430,680
105 39031110 پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 20,383,811 33,203,009
106 30043290 سایردا روهای حاوی   هورمونهای کورتی کوستروئیدی مشتقات یامشابه های ساختاری آنها که   تولید دا خلی ندا رند 82,512 33,194,389
107 39072090 سایر پلی ا ترهابه ا شکال   ا بتدا یی غیرمذکوردر جای دیگر 15,815,322 33,046,003
108 29419090 سایرآنتی بیوتیکها غیرمذکوردرجای دیگر 878,539 32,944,179
109 84295211 ا نوا ع بیل مکانیکی نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابلیت چرخش فوقانی 360درجه 7,156,100 32,521,179
110 90328930 —سیستم کنترل الکترونیکی ترمز ضد قفل (ABS) 678,009 32,424,222
111 84713020 ماشین های   خودکار دا ده پردا زی شخصی( pc)کیفی (note book) 847,681 32,396,228
112 54075200 پارچه های تاروپودباف, رنگرزی شده, ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره 6,461,048 32,386,915
113 84821000 بلبرینگ. 5,965,401 31,921,147
114 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 4,795,382 31,250,704
115 98870431 —-قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل کالا با وزن بیش از 5 تن دیزل وبنزین با ساخت داخل کمتر از 14% (کامیون وکامیونت) 3,702,585 31,029,754
116 52010000 پنبه ، حلاجی نشده یا شانه نزده 15,945,237 30,968,317
117 48115900 سایر کاغذومقوا ا ندوده   آغشته یاپوشانده با موا دپلاستیکی بجزردیف 48115100 12,710,064 30,614,090
118 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 1,874,300 30,381,723
119 30033190 سایردا روهای هورمون دا رفاقدا نتی بیوتیک دارای ا نسولین که تولیددا خلی ندا رند 127,100 30,344,443
120 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه صورت   چندلا 47,226,150 30,174,134
121 84082090 موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل 87 بجز ردیف 84082010 2,302,347 30,002,805
122 39269099 سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین   سخت 7,556,575 29,708,504
123 85340000 مدا رهای چاپی 639,308 29,505,412
124 84138200 بالابرهای آبگونها 4,685,373 29,317,465
125 84143011 کمپرسورها که در تجهیزات مولد سرما به کار می روند با ضریب کاراییحداقل 35/1 8,015,042 29,297,989
126 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 5/0لغایت 1mm. 12,686,298 29,250,693
127 12074000 دانه کنجد حتی خرد شده 16,035,438 29,123,525
128 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 25,531,600 28,947,650
129 28182000 ا کسید آلومینیم غیرا زکورندوم مصنوعی 64,233,743 28,795,767
130 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 5,841,755 28,641,620
131 84253110 موتورگیربکس آسانسورشامل   ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک   پایه مشترک باموتوربرقی 5,429,156 27,627,620
132 85301000 تجهیزا ت برقی علامت   دا دن ایمنی یاکنترل ترافیک و برا ی را ه آهن یا ترا موا ی 104,773 27,297,504
133 85258000 دوربین های تلویزیونی ،دوربین های دیجیتال ودوربین های ضبط ویدئوئی . 490,057 26,608,118
134 87085031 توپی محور (Hub) برای اتوبوس، مینی بوس، کامیون ، کامیونت وکشنده تریلر 5,270,059 26,603,528
135 85299090 سایر ا جزا وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 2,114,115 26,441,651
136 44119390 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراکمی بیش از5/0گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از 8/0گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 32,887,528 26,215,281
137 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 2,363,437 26,142,473
138 30045090 سایر دا روهای حاوی   ویتامین هایاحاوی سایر محصولات شماره 2936 که تولید دا خلی ندا رند 514,654 25,756,399
139 87169090 اجزاء وقطعات برای تریلرها ونیمه تریلرها غیر مذکور 9,704,963 25,467,453
140 90189090 سایر آلات و وسایل   مورد ا ستفاده در علوم پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر 246,274 25,461,934
141 55013000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, ا زآکریلیک یامدآکریلیک. 10,938,308 25,168,340
142 25102000 فسفات کلسیم   طبیعی , فسفات آلومینوکلسیک طبیعی وگل سفید فسفاته آسیاب شده 171,400,000 24,635,176
143 30034090 سایردا روهاحاوی آلکالوئیدیامشتقات آنهاکه تولیددا خلی ندارند فاقدهورمون وا نتی بیوتیک یاسایر محصولات2937 53,834 24,410,524
144 87089510 —اجزاء وقطعات خاص کیسه ایمنی هوا 764,587 24,410,189
145 24012000 توتون و تنباکو که   قسمتی یا تمام برگ های آن   دور بریده یا ساقه بریده   باشد 3,394,023 24,408,631
146 44119410 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی نه بیش از 5/0گرم برسانتی مترمکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 66,520,833 24,378,198
147 30043190 سایر داروهای دارای هورمونهایاسایرمحصولات شماره 2937فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند 96,643 23,984,895
148 87041090 دا مپرهابرا ی ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بیش ا ز30تن 2,704,297 23,744,205
149 55041000 ا لیاف مصنوعی غیریکسره, ا زویسکوزریون, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 14,146,941 23,743,993
150 59039090 سایرپارچه های نسجی آغشته شده/ ا ندوده یامنطبق شده باموا د پلاستیکی غیرمذکوردرجای دیگر 14,362,900 23,585,013
151 21069090 کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 7,387,766 23,548,805
152 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای دیگر 2,468,062 23,454,631
153 90213100 مفصل های   مصنوعی 20,327 23,423,650
154 84834010 ا نوا ع جعبه   دنده( Gearbox ) صنعتی (غیرخودرو) 3,400,310 23,273,620
155 17011100 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر 73,898,543 23,192,629
156 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 30,388,355 23,115,394
157 84812000 شیربرای ا نتقالات ا ولئوهیدرولیکی یاپنوماتیکی. 1,573,881 23,043,648
158 84793000 پرس هابرا ی ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فیبر ساختمانی ازچوب یاسایر مواد چوبی وسایر دستگاههابرای عمل اوردن چوب یاچوب پنبه . 3,939,919 23,025,531
159 98870433 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل کالا با وزن بیش از 5 تن دیزل وبنزین با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک 2,310,592 22,964,242
160 30044090 سایردا روهای حاوی   آلکالوئیدهایا مشتقات آنها فاقد هورمونهایامحصولات 2937یاآنتی بیوتیکهاکه تولید دا خلی ندا رند 121,695 22,758,520
161 87029000 وسایل نقلیه موتوری برا ی حمل   ونقل 10نفریابیشترغیراز نوع هیبریدی ودیزل ونیمه دیزیل 2,033,347 22,346,846
162 38112100 ک افزودنی ها برای روغن های روان کننده دارای روغنکهای نفتی یا روغنکهای حاصل از مواد معدنی قیری 5,347,564 21,856,631
163 98870121 قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 2,152,414 21,340,439
164 90183929 سایر سوزنها کاتترها وکانول ها،همانند ،غیر مذکور درجای دیگر 259,992 21,210,473
165 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت 1لغایت 3mm. 9,622,234 21,057,909
166 47032900 خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات,., نیمه سفیدشده یاسفیدشده ا زغیرتیره کاج 30,552,538 20,938,826
167 73042900 سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز 13,285,942 20,938,395
168 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 1,228,730 20,823,260
169 84284000 پلکان های متحرک ورا هروهای متحرک 5,467,247 20,679,045
170 82071900 ا بزا رهای سورا خ کردن سنگ یاحفرزمین غیرا زردیف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 426,236 20,618,272
171 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها 999,146 20,437,155
172 38119000 بازدارنده های اکسیداسیون ورسوبات وفرآورده های ضدخوردگی وسایر افزودنیهاغیرازافزودنیهای روغنهای روان کننده غیرمذکور 4,591,061 20,408,035
173 39074000 پلی کربنات ها ,به ا شکال   ا بتدا ئی 8,175,524 20,177,211
174 98870432 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل کالا با وزن بیش از 5 تن دیزل وبنزین با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30% به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک 3,207,645 19,922,837
175 29261000 اکریلونیتریل 11,400,800 19,830,043
176 86069200 وا گنهای باری سبک وسنگین را ه آهن یاترا موا, روباز,بادیوا ره های جدا نشدنی به ا رتفاع بیش ا ز60cm 1,048,282 19,753,660
177 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 7,828,595 19,550,225
178 33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس کولا 2,343,084 19,483,851
179 84148090 سایرتلمبه های هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن   ها ,…غیرمذکوردرجای دیگر 1,880,323 19,352,502
180 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 787,849 19,321,167
181 84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 3,029,475 19,314,343
182 32151900 مرکب چاپ   به غیر ا ز رنگ سیاه , حتی تغلیظ شده یا به   صورت جامد 3,014,099 19,301,562
183 84196000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی مایع کردن هوا یاسایرگازها 3,664,587 19,198,502
184 03046100 تیلاپیا (Oreochromis spp)فیله منجمد 4,264,225 19,187,678
185 90181300 دستگاههای تشخیص   ا مرا ض ا زطریق نمایش   رزنانس مغناطیسی(MRI) 197,017 19,172,577
186 84433100 ماشین های دارای 2یاتعدادی کارکرد چاپ گرفتن ،کپی کردن یاارسال فکس باقابلیت انتقال به ماشین های خودکار داده پردازی باشد . 3,039,851 19,170,310
187 87085011 محورهای محرک بادیفرانسیل ،حتی مجهز به سایر اجزای تشکیل دهنده انتقال نیرو ، برا ی سوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی 3,257,753 18,915,941
188 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر 31,556,962 18,836,292
189 84099990 سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 2,492,006 18,539,634
190 18050090 کپودر کاکائو بدون افزودن قند ، شکر یا سایر مواد شیرین کننده در بسته کبندیکهای بیش از ده کیلوگرم 6,426,465 18,515,898
191 84158100 دستگاههای تهویه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ برای برگشت گردش سرما،گرما 3,241,728 18,480,196
192 39204310 نوا ر ولبه و روکش   جهت ا ورا ق فشرده   چوبی ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر 6,745,095 18,463,459
193 72023000 فروسیلیکومنگنز. 20,212,614 18,216,371
194 90213990 سایرا عضای مصنوعی بدن   غیرا ز مفصل های مصنوعی و لنزدا خل چشمی ا ز جنسPMMA 30,578 18,157,708
195 85235100 وسایل ذخیره سازی غیر ناپایدار به حالت جامد 98,304 18,132,715
196 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سیلیسیم دار موسوم به مغناطیسی, باپهنای600mmیا بیشتر دارای دانه های جهت دار شده 9,074,277 18,021,107
197 84073490 سایرموتورپیستونی تناوبی باظرفیت سیلندر بیش ا ز1000CCبرای وسایل نقلیه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,829,718 17,954,925
198 84752900 ماشین های ساختن یاعمل آوردن شیشه یاا شیاءشیشه ا ی با حرا رت (غیرا زا لیاف ا پتیکی). 1,607,413 17,919,975
199 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزردیف شماره 90318020 319,981 17,881,132
200 84303110 دستگاههای حفاری T.B.M 925,640 17,855,761
201 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 2,332,398 17,802,473
202 84189920 —انواع درب یخچال،یخچال فریزر،فریزر وسایدبای ساید 2,776,894 17,801,150
203 85012000 موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 2,781,114 17,649,546
204 39073090 سایررزین های   ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ   پودری آماده ونیمه   آماده (فلس وگرا نول   ) 6,331,728 17,599,255
205 90211010 ک ک ک پیچ و میله و پلاک درون اندامی 14,774 17,536,628
206 59031000 پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا منطبق شده با پلی وینیل کلراید(C.V.P). 10,060,883 17,499,876
207 84772000 ا کسترود رها برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی یابرا ی ساختن محصولات ا زا ین مواد. 1,789,969 17,455,891
208 84171000 کورهکها و تنورها برای گداختن (Roast)، کذوبککردن یا تحت سایر عملیات حرارتی قراردادن کلوخهککهای معدنی یا سولفورهای طبیعی آهن و مس (Pyrites) یا فلزات 2,973,216 17,449,718
209 33029010 اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 1,461,153 17,329,831
210 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 3,072,016 17,292,052
211 84229010 ا جزا وقطعات   تعرفه 84221100 2,710,791 17,244,776
212 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 25,955,189 17,175,425
213 98870311 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل کمتر از 14درصد 2,263,385 17,142,115
214 30023090 سایروا کسن هابرا ی دا مپزشکی غیرمذکور 103,229 17,127,567
215 95030010 —سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 6,538,303 16,985,319
216 84552200 ماشین های نوردسردفلزا ت 2,258,581 16,959,062
217 85176190 — سایر دستگاهها برای ارسال یا دریافت صدا وغیره ، غیر مذکور 218,669 16,902,061
218 85399020 تیوپ وایراوت لامپ کم مصرف 2,022,099 16,682,773
219 29225090 سایرا مینوا لکل- فنل ها,ا مینو-ا سید-فنل هاوسایرترکیبات ا مینه باعامل ا کسیژنه غیرمذکور 1,052,847 16,547,092
220 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای 911,393 16,384,635
221 86021000 لکوموتیوهای دیزلی – برقی 198,683 16,360,462
222 28230000 ا کسیدهای تیتان 7,419,512 16,214,591
223 27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین 34,755,809 16,196,690
224 48041900 سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل رول یاورق 23,592,063 16,190,077
225 72083710 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 میلی متر وبالاتر با گریدهای X60 وبیشتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت ، گاز وپتروشیمی 21,750,550 16,013,288
226 84452000 ماشین های ریسندگی موا دنسجی 1,459,569 16,000,597
227 85030090 سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی 5,178,812 15,978,889
228 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات 1,123,071 15,973,763
229 39219040 منسوج دوطرف   پوشش دا ده شده   با pvcویژه تابلوهای تبلیغاتی 10,334,873 15,911,512
230 85256000 -دستگاه های فرستنده یکپارچه شده با دستگاه گیرنده 84,637 15,857,176
231 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل 14% تا کمتر از 20% به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستیک 2,005,609 15,724,837
232 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهنای 600mmیابیشترغیر مذکور درجای دیگر 34,041,717 15,531,079
233 44119290 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از8/0گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 23,381,456 15,524,229
234 15162010 روغن جانشین کره کاکائو
C.B.S (Cocoa Butter Substite)
10,189,400 15,370,878
235 76069291 ک کک کویل آلومینیومی 274/0 و 295 میلیکمتر و عرض 20/1683 و 1742 میلیکمتربرای تولید بدنه قوطی دوتکه 5,013,375 15,352,299
236 73269090 سایرمصنوعات دیگر ا زآهن   یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر 4,778,645 15,302,828
237 84718010 ا نوا ع بردها شامل   بردا صلی( mainboard)کارت گرا فیک, صدا, شبکه, ویدئو و رم ( RAM) 483,365 15,195,097
238 48142000 کاغذ دیواری و پوششکهای دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایهکای از ماده پلاستیکی، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئینکشده باشد. 7,028,146 15,162,572
239 84099940 اجزاء وقطعات برا ی موتورهای   ا توبوس مینی بوس کامیون   وکامیونت 2,455,454 15,127,933
240 72091800 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 27,528,418 15,125,370
241 85399010 مجموعه متشکل از بالاست ، بدنه پلاستیکی وکانکتور لامپ کم مصرف 1,078,634 15,124,615
242 87089411 غربیلک های فرمان، لوله های فرمان ، جعبه های فرمان برای سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 1,133,075 15,030,370
243 84149090 سایرا جزا وقطعات تلمبه   های هوا باخلاء,کمپرسورهای هوا یاگاز ,بادزنهاغیرمذکوردرجای دیگر 2,078,755 15,011,255
244 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقی 2,473,298 14,960,729
245 73181590 سایرپیچ هاوپیچ های مهره خورحتی با مهره ها یا واشرهای مربوط چدن ،آهن یافولاد غیرا زجنس ا ستنلس استیل ،حدید شده 10,073,603 14,903,047
246 86031000 وا گنهای خودرو ی   را ه آهن یاتراموای مسافری با منبع برق خارجی 495,000 14,800,234
247 38249090 سایر فرآورده های   صنایع شیمیایی یا صنایع وا بسته   غیرمذکوردرجای دیگر 6,674,219 14,733,542
248 84143020 کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار بالایه اوزون) با قدرت بیش از یک اسب بخار ( 75/0 کیلووا ت) 2,820,567 14,625,731
249 84295221 بیلهای مکانیکی نوبا قابلیت چرخش 360، نو، قدرت بیش از200 اسب بخار 3,407,791 14,499,461
250 54024700 سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر 50 دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس 9,742,255 14,458,951
251 84433290 ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه غیر مذکوردرردیف های 84433210و84433220 789,806 14,458,249
252 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههای   ا لکترونیک مشمول ردیف   8516 3,774,954 14,279,791
253 72299030 مفتول های ممزوج سردکشیده شده ،آتیل وفسفاته شده بصورت کلاف به قطر 5تا35میلمتر 13,205,307 14,266,866
254 32061190 ک ک ک سایرپیگمان ها وفرآورده ها بر اساس دی اکسید تیتان از لحاظ وزنی حاوی 80 درصد یا بیشتر اکسید تیتانیوم غیر از گرانول مستربچ 6,374,845 14,218,360
255 98870223 —-قطعات منفصله وسیله حمل ونقل ده نفر یا بیشتربا ساخت داخل 40% تا کمتر از 50% به استثنای موتور، گیربکس،اکسل، کولر،جعبه فرمان ولاستیک 1,162,344 14,162,638
256 33021010 ا سانس کولا ازانواعی که درصنایع غذایی یانوشابه سازی مورداستفاده قرارمیگیرد 795,211 14,154,916
257 55092100 نخ یک لا,دا را ی 85%یابیشترا لیاف غیریکسره, از پلی ا ستر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 7,780,636 14,062,583
258 48010000 کاغذ روزنامه بشکل   رول یا ورق 22,738,983 13,999,716
259 90181990 سایر دستگاههای برقی تشخیص   بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 169,269 13,996,077
260 84509010 دیگ ومنبع مخصوص ماشین های لباسشوئی اتوماتیک 1,821,056 13,981,721
261 85094000 آسیاب ومخلوطکن های الکترومکانیکی خانگی مواد خوراکی، دستگاههای خانگی آب میوه گیرواب سبزی گیر 3,013,659 13,947,873
262 38220000 معرفکهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهای آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیهکگاه (on a backing)غیر از آنهایی کککه مشمول شمارهکهای 0230 یا 0630 میکباشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 402,708 13,850,088
263 35079000 آنزیم ها وآنزیم های آماده   غیرمذکور در جای دیگروغیرمشمول شماره دیگر 1,100,083 13,826,743
264 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 580,548 13,824,989
265 72021100 — فرومنگنز دارای بیش از 2 درصد وزنی کربن 13,843,392 13,811,871
266 39100000 سیلیکونها به ا شکال   ا بتدا ئی 4,277,777 13,811,869
267 87083021 کاسه ودیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز وملحقات دیگر ، برای اتوبوس ، مینی بوس، کامیونت ، کامیون وکامیون کشنده تریلر 1,779,429 13,786,831
268 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره 2,208,182 13,782,678
269 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 15,475,934 13,775,782
270 85437020 —لامپ LED 1,333,182 13,729,662
271 83099020 درب آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 3,039,905 13,626,278
272 32041790 سایررنگ کننده های پیگمانی وفرآورده هابرا ساس ا ین موا دبه غیرا زخمیرپیگمنت چاپ پارچه 1,857,274 13,540,485
273 84295111 لودرنو،بیل دار بابارگیری ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروکمتر 2,187,024 13,529,543
274 84715020 دستگاه کامل کامپیوترserverشامل کلیه وا حدهاومتفرعات دا خلی از جمله درا یوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد های ورودی وخروجی 222,962 13,467,943
275 23099030 افزودنی های خوراک اماده دام وطیور 5,332,888 13,467,932
276 84178000 کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی(همچنین زباله سوزها)غیربرقی 3,391,497 13,463,201
277 29157090 سایر اسید پالمتیک، اسیداستئاریک واملاح واسترهای آنها غیر از استئاراتهای فلزی 11,711,778 13,455,853
278 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 3,354,942 13,448,779
279 08011100 نارگیل رنده خشک   کرده 6,846,621 13,437,620
280 98870322 —-قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر بیشتر از2000cc لغایت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30%به استثنای لاستیک 1,191,515 13,405,241
281 85371020 — دستگاه کنترل پنل لمسی (نمایشگر hmi) همراه با cpu و دارای قابلیت برنامه ریزی 363,578 13,323,344
282 73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه دا ری ا زفولاد زنگ نزن 4,714,175 13,246,138
283 38089129 ک ک ک ک سایر LD50 حداکثر 2000 محصول آماده شیمیایی ، خانگی 470,544 13,216,747
284 85014090 سایر موتورها با جریان متناوب   تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابی 2,803,433 13,214,269
285 04021030 —شیر خشک صنعتی 4,375,175 13,173,907
286 84151090 سایرماشینهاودستگاههای تهویه مطبوع ا زنوع دیواری یا برای پنجره بجزدستگاه تهویه مطبوع دوتکه 3,951,350 13,057,723
287 84159010 واحد های داخلی یا خارجی دستگاه های تهویه مطبوع از هرنوع 1,875,635 13,056,405
288 84807100 قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی. 1,098,307 12,982,491
289 90181200 دستگاههای ا ولترا سونیک (Scanners ) تشخیص امراض 35,513 12,900,645
290 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 1,070,456 12,879,260
291 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 104,372 12,857,221
292 86011000 لکوموتیو و لکوترا کتورها,بامنبع برق خارجی 514,500 12,790,259
293 84795000 رباتهای صنعتی,(industrial robots ) که درجای دیگر مذکورنباشد 164,944 12,731,392
294 84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 488,806 12,723,848
295 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهنای 600mmیابیشتر,آبکاری یاا ندودشده باروی به نحوی دیگر 21,503,711 12,614,487
296 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسیلیسیم دا رموسوم به مغناطیسی,باپهنای 600mmیابیشترغیراز ردیف 72251100 16,788,380 12,424,990
297 85381000 تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای   شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای مربوط به آنها 144,418 12,386,010
298 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 2,813,140 12,375,156
299 33051000 شامپوها 4,485,973 12,354,781
300 17019900 قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 29,038,534 12,334,205
301 84431900 —سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 635,156 12,327,117
302 86050000 وا گن مسافری یاتراموای غیر خودرو ،واگن توشه, پست وسایروا گنهارا ه آهن یاترا موا(به ا ستثنای 8604). 2,134,000 12,314,668
303 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ و وسایل   روشنائی بجزا ز جنس شیشه ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 3,896,090 12,305,190
304 80011000 قلع, غیرممزوج, بصورت کارنشده. 588,266 12,284,863
305 25199090 ا کسیدهای منیزیم   حتی خالص 20,065,050 12,248,271
306 84775900 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاشکل دا دن کائوچویاموا دپلاستیکی, غیرمذکوردرجای دیگر 1,227,631 12,233,054
307 32041190 ک ک ک سایر مواد رنگی دیسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,684,266 12,150,122
308 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 3,811,311 12,028,505
309 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن   تخت نوردشده, باپهنای 600mm,یابیشترکه درجایدیگرذکر نشده 6,104,870 11,991,801
310 98870120 قطعات منفصله برا ی تولیدترا کتورکشاورزی ،به ا ستثنای لاستیک ،باساخت دا خل 31 درصد و بیشتر 1,329,980 11,966,198
311 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقی برای روشن کردن یا برا ه اندا ختن موتورهای درونسوز احتراقی ودستگاههای قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,862,800 11,893,392
312 38089112 – – – – سایر LD50 حداکثر 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 1,335,134 11,811,400
313 37019910 فیلمهای مورد مصرف   درتصویربردا ری پزشکی غیرازردیف 37013020 387,419 11,801,971
314 18010090 دا نه کاکائو کامل   یا خردشده. خام یا بودا ده در بسته   های بیش ا ز ده   کیلوگرم 3,508,825 11,783,484
315 72139120 مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری 22,693,873 11,729,812
316 85371030 —کنترل پنل مربوط به سیستم تهویه مطبوع وسایل نقلیه موتوری 81,669 11,701,689
317 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 2,339,894 11,699,676
318 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 2,072,510 11,699,615
319 38160000 سیمانکهای نسوز؛ ملاطکهای نسوز؛ بتونکهای نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 0138. 18,694,812 11,695,507
320 27131200 کک نفت   تکلیس شده 34,194,700 11,633,503
321 84386000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن میوه ها,میوه های سخت پوست یاسبزیجات 314,694 11,623,037
322 31059090 سایرکودهای غیرمذکور 3,401,390 11,617,239
323 84522900 چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک) 4,600,074 11,601,177
324 85176220 مودم حتی با قابلیت روتر و access point 527,315 11,595,255
325 69091920 هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزی و پوشش داده شده ( coating) 99,035 11,540,196
326 24031900 سایر تنباکوی سیگار غیرمذکور 1,894,148 11,530,427
327 84143019 کمپرسورها که در تجهیزات مولد سرما به کار می روند با ضریب کارایی کمتر از 1.35 899,030 11,461,257
328 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 754,440 11,457,935
329 90229000 پانلهای ومیزهای کنترل اشعه ایکس ،صفحه اشعه ایکس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههای مولد اشعه ایکس ،الفا،بتایاگاما 56,014 11,426,722
330 72092700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر 13,669,891 11,310,913
331 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 3,377,598 11,295,622
332 85013400 الکتروموتورها و ژنرا تورها باجریان مستقیم به   قدرت بیشترا ز 375 کیلووا ت 423,688 11,281,829
333 27101930 روغن ترانسفور ماتور 7,006,245 11,129,654
334 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی 1,579,633 11,105,498
335 55063000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیک یامدآکریلیک, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 3,676,361 11,088,105
336 86080000 ملحقات ومهارکننده های خط را ه آهن یاتراموا ; تجهیزا ت   مکانیکی علامت دا دن ،ایمنی یاکنترل ترافیک برای راه آهن ،تراموا،جاده وراههای آبی داخلی 106,737 11,065,763
337 44111210 تخته فیبری تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی نه بیش از5میلمترکارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 29,916,882 11,030,421
338 69021000 محصولات سرامیکی ساختمانی (آجر ، بلوک، چهارگوش) نسوز غیر از آنهایی که از آرد فسیل سیلیسی یا از خاک های سیلیسی همانند که دارای بیش از 50 درصد وزنی عناصر منیزیم ، کلسیم ، کرم به تنهایی یا با هم به صورت اکسید منیزیم ، اکسید کلسیم یا اکسید کرم 9,581,400 11,027,988
339 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 2,656,176 11,005,504
340 84272021 سایر ارابه های صفاف خودرو،نو،باظرفیت کمترا ز10تن 2,677,414 10,990,781
341 28439000 سایر ترکیبات، ملغمهکها (Amalgames) 3,126 10,797,309
342 30022000 واکسنکها برای پزشکی 28,635 10,776,443
343 84261100 جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت 2,681,872 10,763,949
344 85308000 تجهیزات برقی علامت دادن ایمنی یاکنترل ترافیک, برای جاده, راههای آبی داخلی , تسهیلات پارکینگ، تاسیسات بندری یاباند فرودگاه 62,370 10,758,183
345 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 2,123,116 10,745,894
346 84145990 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 1,472,022 10,704,392
347 33061000 مواد پاکککننده دندان 2,648,281 10,536,958
348 39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 3,876,350 10,534,064
349 85389010 ا جزا وقطعات   تعرفه های 8535و8536 1,591,169 10,387,011
350 39076010 گرید نساجی (پلی اتیلن فتالات ) 9,153,070 10,373,592
351 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتیوهایالکوترا کتورهاکه درجای دیگری مذکورنباشند. 312,096 10,304,032
352 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 11,899,699 10,280,446
353 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی 4,613,866 10,259,030
354 40116290 لاستیک رویی چرخ بادی، نو،استخوا ن شاه ماهی برای نواقل ساختمانی باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون تولید داخل 3,106,746 10,232,903
355 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 27,299,125 10,214,040
356 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقی 1,251,578 10,150,506
357 39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 2,844,642 10,136,395
358 85481012 قرا ضه و ضایعات   باطری ها 15,985,925 10,119,555
359 29372900 سایر هورمونهای استروئید ومشتقات ومشابه های ساختاری آنها,که در جای دیگری مذکور نباشند 5,560 10,095,697
360 44119310 سایرتخته ها ی فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از5/0گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از8/0گرم برسانتی متر مکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 24,655,484 10,017,369
361 87032300 وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای -احتراقی باحجم سیلندر بیشتراز 1500 سانتی متر مکعب اما از 3000 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد 986,900 9,997,068
362 98870313 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا کمتر از 50%به استثنای لاستیک 882,187 9,984,618
363 84138190 سایرتلمبه هاغیرمذکوردرجای دیگر 1,187,137 9,959,587
364 84295129 لودرمستعمل ،بیل دا ر،با بارگیری ازجلو,قدرت بیش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بیش ا ز5سال 1,568,474 9,924,393
365 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشی حاصل ا زریخته گری, ا زآهن یافولاد که درجای دیگرذکرنشده. 6,429,315 9,920,718
366 54041910 سایر تک رشته ها ازپلی اوراتان، پلی سولفان، پلی اترسولفان ،67 دسی تکس یابیشتر که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن ازیک میلیمتر بیشتر نباشد 362,075 9,905,593
367 53071000 نخ ا زکنف یاا زسایرا لیاف نسجی پوسته ساقه نباتات شماره 5303 یک لا. 8,914,590 9,894,384
368 90212900 پروتزهای دندا ن   (غیرا زدندا نهای مصنوعی) 6,392 9,870,698
369 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 11,703,506 9,760,948
370 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی 3,221,001 9,752,440
371 76069299 سایر صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلیاژ آلومینیوم غیر مذکور درجای دیگر 3,149,949 9,750,297
372 84212990 سایر ماشین آلات ودستگاهها از صافی گذراندن یا تصفیه برای مایعات بجزموا ردمذکور 1,260,881 9,707,525
373 15091000 روغن زیتون بکر (virgin) 3,308,399 9,602,454
374 15179090 مخلوط یافراورده های   خورا کی ا ز چربیها یا روغن   های حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای دیگر 7,255,116 9,574,437
375 85369010 سرسیم وسایرا تصالات ورا بط ها برا ی سیم   وکابل 1,025,401 9,561,025
376 85319010 ماژول نمایشگر متشکل ازصفحه lcdیاledیاپلاسمافقط دارای برد آدرس دهی 747,912 9,560,701
377 39219092 نوارجلو پوشک غیر اسفنجی وفاقد چسب دولایه متشکل از یک لایه فیلم پلاستیکی از peویک لایه منسوج ازpe 2,229,591 9,438,937
378 72163300 پروفیل بامقطعH ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 16,143,493 9,435,270
379 04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد 405,539 9,260,772
380 35030000 ژلاتین (از جمله آنهاییککه به صورت ورقهکهای مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسبکهای حیوانی، باستثنای چسبکهای کازئین مشمول شماره 0135. 1,490,830 9,220,232
381 98870316 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبیشتربه استثنای لاستیک 716,643 9,188,784
382 84304900 ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاکندن چاه (غیرخودرو) 1,426,747 9,166,604
383 90185090 سایر آلات و وسایل   ا متحان ،تشخیص بیماری   و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر 25,475 9,107,412
384 70109090 سایرقرا به بطری   فلاسک ظرف دهان   گشادکوزه لوله جای   قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر 7,990,044 9,100,542
385 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 1,615,542 9,075,331
386 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روی خط را ه آهن که درجای دیگرمذکورنباشند. 129,088 9,074,060
387 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 1,985,533 9,068,379
388 84819030 اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 2,173,057 9,016,431
389 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 7,181,543 8,969,557
390 90221490 سایربرا ی مصارف پزشکی.جرا حی یا دا مپزشکی 96,442 8,966,665
391 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 17,848,213 8,949,721
392 87032210 — وسایل نقلیه هیبریدی دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد 67,915 8,926,638
393 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبیآغشته به ملامین فرمالدئی ویاا وره فرمالدئید(رزینهای آمینه ) 2,576,303 8,923,197
394 87083011 لنتهای ترمز سوار شده برا ی سوا ری ، سوا ری   کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزی 2,945,206 8,832,193
395 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی … یا کاغذهای همانند برای مصارف خانگی،اوات سلولزی کرپ شده … به شکل رول یا ورق 7,619,307 8,814,159
396 54024400 نخ یک لا الاستومریک (Elastomeric)، بدون تاب یا با تابی که از 50 دور در متر بیشتر نباشد ، آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس 1,328,650 8,808,472
397 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهای صنعتی یا آزمایشگاهی غیربرقی 1,176,450 8,746,854
398 84221100 ماشین های ظرفشوئی از نوع خانگی 2,041,308 8,726,283
399 38089122 —-50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 1,054,638 8,725,793
400 09041190 فلفل خرد نشده   ونسابیده بصورت غیرخرده   فروشی 1,275,754 8,709,848
401 82121090 سایرتیغ های سلمانی وخودترا ش بجزتیغ   دولبه بدون دسته 1,670,586 8,689,015
402 87019030 — تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از 110 قوه اسب بخار 1,069,220 8,685,683
403 26020000 سنگ منگنز وککنسانتره آن، از جمله سنگکهای منگنز آهنکدار وککنسانترهکهای آلی که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد. 45,161,500 8,663,711
404 87084010 جعبه دنده برا ی سوا ری ، سوا ری کار و وا نت   و ترا کتور کشاورزی 659,926 8,657,213
405 87085019 —-محورهای محرک بادیفرا نسیل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری, سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی 1,038,001 8,653,532
406 39013000 کوپلیمرهای ا تیلن   واستات وینیل, به ا شکال ا بتدا ئی 5,009,528 8,621,119
407 76061190 سایر به شکل مربع یا مستطیل از آلومینیوم غیر ممزوج بغیر از ورق کامپوزیتی 10,561,274 8,606,286
408 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دو منظوره ( گرمایشی و بهداشتی ) 781,870 8,600,424
409 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 1,195,111 8,584,163
410 32041690 —سایر مواد رنگی راکتیف وفراورده های ان بجز گرانول مستربچ 1,397,020 8,580,622
411 29054900 سایر پلی الکل ها غیر مذکور در ردیف های 29054100 لغایت 29054500 444,072 8,577,297
412 76042100 پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 2,426,098 8,568,951
413 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 5,517,861 8,538,280
414 90328920 —سیستم کنترل الکترونیکی کیسه ایمنی هوا (ACU) 75,970 8,432,305
415 02012030 گوشت   سردست   و سینه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه یاسرد کرده 1,940,572 8,429,445
416 84501100 ماشین های رختشوئی تمام ا توماتیک باظرفیت حدا کثر10کیلوگرم 2,330,421 8,419,897
417 84839000 چرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهای ا نتقال نیرو,دسته محور,پوسته یاتاقان, چرخ دنده, وغیره. 1,799,161 8,407,736
418 18040000 کره , چربی و روغن کاکائو 1,434,175 8,370,299
419 40022000 کائوچوی بوتادین (BR) 3,948,148 8,360,798
420 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 14,067,451 8,331,765
421 29371200 انسولین و املاح آن 150 8,295,537
422 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 478,537 8,293,387
423 83024290 —سایریراق آلات واتصالات برای مبلمان غیر از فنر گازی 5,653,212 8,277,515
424 69022020 محصولات سرامیکی ساختمانی (آجر ، بلوک، چهارگوش) نسوز غیر از آنهایی که از آرد فسیل سیلیسی یا از خاک های سیلیسی همانند که محصولاتی که به لحاظ وزنیدارای بیش از 50 درصد آلومین (Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد 3,057,590 8,255,827
425 87141990 سایر ا جزا و قطعات   موتورسیکلت (ا زجمله موتورسیکلت   گازی ) غیر مذکور درجای دیگری 2,464,246 8,192,883
426 85022010 مولد گازی تولید همزمان برق   و گرما دارای موتور پیستونی جرقه ای – احتراقی 768,139 8,183,107
427 20071010 کپوره و پوره کنسانتره میوهکهای گرمسیری هموژنیزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی) 5,597,704 8,147,843
428 83024110 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc 2,196,600 8,143,600
429 87084030 اجزاء وقطعات ردیف 87084010 1,616,868 8,105,068
430 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوی برای استفاده درماشینهای دویاچند شماره ازشماره های 8469تا8472مناسب باشند 91,419 8,085,770
431 51012100 پشم چیده   شده چربی زدا ئی شده , کربونیزه   نشده , حلاجی نشده و شانه   نزده. 1,167,849 8,077,612
432 21069010 ا ستابیلایزر 1,720,670 8,019,900
433 39204910 نوا رلبه و روکش   جهت ا ورا ق فشرده   چوبی ازپلی کلروروینیل باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 2,985,546 8,005,305
434 59070090 سایرپارچه های   نسجی آغشته شده ا ندوده یا پوشاننده به نحو دیگرغیرمذکوردر جای دیگر؛ کرباسهای نقاشی شده برای دکور تئاتر ، برای اتلیه یا مصارف همانند 5,152,870 8,000,540
435 29362990 سایر ویتامین هاومشتقات   آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای   دیگر 325,901 7,993,374
436 84542000 قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند 2,800,282 7,948,188
437 85219090 — سایر دستگاههای ضبط وپخش ویدئو غیر مذکور 525,482 7,915,628
438 08045000 گلابی هندی، ا نبه ومنگوتین ، تازه یا خشک کرده 12,101,432 7,885,511
439 84502000 ماشین های رختشوئی,خانگی یاغیرخانگی,باظرفیت بیش ا ز10کیلوگرم 1,643,771 7,820,377
440 73045900 لوله هاوپروفیل های توخالی ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجای دیگرذکرنشده. 6,799,962 7,813,082
441 38237090 ا لکل های   چرب صنعتی بجزالکهای چرب ا توکسیله آن 5,056,541 7,763,533
442 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 3,776,972 7,729,947
443 85021310 مجموعه مولدها دارای موتور پیستونی تراکمی -احتراقی به قدرت بیشتر ا ز 375 کیلوولت آمپر لغایت   1500کیلوولت آمپر 801,689 7,696,630
444 73072990 لوازم واتصالات لوله کشی ازفولاد زنگ نزن که درجای دیگر ذکرنشده 948,189 7,687,651
445 90184990 سایرآلات و وسایل   مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکی غیرمذکوردرجای دیگر 82,555 7,655,948
446 84806000 قالب برا ی موا دمعدنی. 1,813,226 7,654,476
447 87071010 بدنه برا ی سوا ری   و سوا ری کار 801,622 7,635,824
448 84281010 آسانسور 2,205,390 7,634,477
449 72103000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmآبکاری یاا ندودشده باروی بطریق ا لکترولیت 10,395,368 7,633,092
450 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 1,059,301 7,627,105
451 87089311 کلاچ برا ی   سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی 1,785,974 7,615,076
452 09103090 زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 5,642,793 7,601,217
453 28353100 تری فسفات   سدیم (تری پلی فسفات های سدیم ) 7,903,500 7,518,742
454 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 7,508,103 7,497,270
455 39079920 رزینهای پلی ا ستربه   شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گرید غذا یی ) 3,415,764 7,490,039
456 87141930 کمک فنر برای موتورسیکلتها 2,108,705 7,467,407
457 84145920 بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 125 تا حداکثر 7500 وات 1,641,505 7,359,274
458 84733040 —پردازشگر رایانه (cpu) 85,651 7,355,133
459 98842940 قطعات منفصله برای تولید ماشین آلات راهسازی، به استثنای لاستیک، باساخت داخل35%وبیشتربا حذف شاسی 1,002,930 7,352,832
460 39023099 سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 4,323,092 7,325,645
461 39029000 سایر پلیمرهای پروپیلن   یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به   ا شکال ا بتدا ئی 2,980,154 7,312,372
462 38123010 آنتی ا کسیدا نها 2,002,223 7,279,955
463 84089090 سایر موتورهای دیزل ونیمه دیزل با قدرت بیش از 150 اسب بخار 737,653 7,278,930
464 84295229 بیلهای مکانیکی مستعمل ،باقابلیت چرخش 360 درجه ،قدرت بیش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بیش ا ز5سال 1,639,669 7,263,151
465 73181690 سایر مهره هاغیرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستیل ،حدید شده ،ازچدن ،آهن یافولاد 5,455,643 7,231,362
466 29224100 لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات 4,123,115 7,218,655
467 10011910 گندم دامی 25,994,003 7,195,876
468 73121010 مفتول به هم تابیده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتایرلاستیک 4,923,353 7,195,563
469 28092010 ا سید فسفریک بادرجه   خلوص کمترا ز55درصد 8,333,854 7,193,266
470 91029900 ساعتهای جیبی وهمانندغیربرقی ،غیرازردیف 91019900 106,839 7,153,458
471 75021000 نیکل بصورت کارنشده, غیرممزوج. 466,679 7,128,466
472 23061000 کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از پنبه 21,847,139 7,069,704
473 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 3,349,094 7,064,348
474 84312090 اجزاء وقطعات ردیف تعرفه 8427 غیر از اشیاء مشمول ردیف 84312010 971,560 7,053,446
475 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات… برا ی ا زصافی گذرا ندن یاتصفیه مایعات یاگازها 1,583,735 7,038,608
476 85143000 کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی ,که درجای   دیگر مذکور نباشد 647,315 7,029,423
477 85015290 سایرا لکتروموتورهاباجریان متناوب چندفاز,به قدرت بیشتر از 750 وات تا 75 کیلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابی 2,353,553 7,013,340
478 38231100 اسید استئاریک 6,989,900 6,993,542
479 84335111 کمباین (ماشین برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبیشتر 755,578 6,987,509
480 39011069 کامپاند پلی ا تیلن ویژه   روکش سیم وکابل   با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع   پودری 3,094,797 6,987,006
481 27101940 روغن پایه معدنی 9,571,090 6,981,619
482 84158200 سایر دستگاههای تهویه مطبوع ,توا م شده بایک   دستگاه مولد سرما 987,253 6,974,205
483 40027000 کائوچوی ا تیلن –   پروپیلن – دین غیرمتصل   (EPDM) 2,529,175 6,951,464
484 39123900 سایر ا ترهای سلولز که   در جای دیگر گفته نشده   به ا شکال ا بتدا ئی 1,325,350 6,940,563
485 84431300 سایر ماشین آلات جهت چاپ . 588,270 6,932,553
486 84479000 ماشین های تهیه نخ گیپه, تور,دا نتل, پارچه های گلدوزی وقلابدوزی, علاقه بندی ،قیطان ،یاتور باچشمه های گره زده وماشینهای منگوله بافی 505,792 6,899,308
487 85177010 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد ادرس دهی 123,358 6,883,319
488 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع وسیله حمل   ونقل 6,285,478 6,875,431
489 39235000 سربطری ,سرپوش   ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 1,511,650 6,867,727
490 29181400 اسید سیتریک 8,392,400 6,838,943
491 72292000 مفتول ا زفولادسیلیکومنگنز. 7,589,112 6,802,201
492 84141000 – تلمبه های خلاء 707,620 6,727,751
493 29333100 پیریدن و املاح آن 10,384 6,700,309
494 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 574,960 6,694,381
495 84659100 ماشین های ا ره کردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, وغیره 1,488,601 6,692,645
496 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 4,362,031 6,680,506
497 85437090 سایردستگاهها وماشینهای برقی دا را ی عمل   خاص که درجای دیگری ذکر نشده باشد بجز دستگاه فلزیاب و لامپ LeD 529,073 6,675,771
498 90183190 سایر سرنگ ها بایابدون   سوزن غیر مذکور درجای دیگر 96,283 6,669,870
499 85011010 ا لکتروموتورهای با جریان   مستقیم 12و24ولت به قدرت حداکثر 37.5 وات 697,258 6,660,508
500 84773000 ماشین های قالب گیری دمیدنی برای کارکردن روی کائوچو یا موادپلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد 563,348 6,641,752

آمار واردات ایران در 6 ماه اول سال 94 به تفکیک گمرکات

 

سال گمرک وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 شهیدرجایی 4,287,175,017 209,045,715,645,977 7,245,779,420
2 بندر امام خمینی 7,904,781,731 85,671,650,666,391 2,958,672,513
3 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 14,784,029 64,934,559,543,270 2,270,221,534
4 معاونت واردات و ترانزیت تهران 248,082,692 51,019,899,134,169 1,762,784,897
5 منطقه ویژه بوشهر1 651,210,421 36,559,472,815,097 1,266,923,775
6 غرب تهران 58,611,188 11,272,928,627,642 386,742,222
7 منطقه ازاد بندر انزلی 763,552,498 10,262,303,856,823 353,113,434
8 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 158,496,599 10,011,497,964,472 346,168,553
9 جلفا 149,353,312 8,311,473,455,617 286,692,796
10 منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 35,179,271 7,529,251,919,266 262,948,337
11 منطقه ویژه بوشهر 136,604,479 7,331,535,583,215 251,949,680
12 بازرگان 196,644,422 7,273,074,943,092 249,748,243
13 سهلان 113,828,740 7,158,022,215,907 247,579,137
14 قزوین 42,861,754 6,673,759,044,013 230,275,176
15 بندر لنگه 79,910,536 6,498,212,231,418 223,493,996
16 امیرآباد 692,688,591 6,364,199,550,249 220,044,405
17 شهید باهنر 59,311,147 5,514,680,831,605 191,317,366
18 منطقه آزادچابهار 46,256,772 5,493,243,352,806 189,151,901
19 منطقه ویژه نوشهر 414,233,027 5,401,615,012,597 185,790,849
20 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 17,341,754 3,362,339,839,905 119,244,107
21 مشهد 113,863,318 3,368,223,585,370 116,319,143
22 قشم 21,435,458 3,178,180,083,302 109,496,997
23 منطقه ویژه پیام 17,606,871 2,780,948,451,142 96,335,817
24 اصفهان 25,613,181 2,194,781,514,911 75,461,336
25 گناوه 23,068,518 2,122,833,261,998 73,302,697
26 ساوه 32,239,326 2,083,311,077,015 71,773,081
27 زنجان 55,300,321 2,022,446,051,277 70,183,970
28 چابهار 164,574,727 1,843,976,728,947 63,196,044
29 منطقه آزاد حسن رود 23,126,991 1,707,589,439,950 59,061,907
30 ارومیه 29,128,929 1,701,684,385,427 58,680,094
31 منطقه ویژه اقتصادی شیراز 24,313,486 1,647,481,778,214 56,844,673
32 آبادان 18,540,476 1,628,822,717,196 56,012,201
33 آستارا 106,992,373 1,581,214,060,478 54,326,945
34 سرخس 92,643,731 1,508,761,515,689 52,167,291
35 مجتمع فولاد مبارکه 2,986,927 1,278,701,392,638 43,780,773
36 قم 15,878,507 1,173,664,828,051 40,561,983
37 یزد 6,497,389 1,119,436,201,208 38,574,864
38 اراک 15,279,743 1,000,231,770,086 35,579,715
39 فریدون کنار 94,049,984 919,051,618,694 31,735,935
40 کیش 7,420,735 871,200,610,079 29,961,415
41 سنندج 13,569,740 872,787,283,674 29,958,393
42 زاهدان 21,351,510 857,742,937,239 29,637,462
43 شهرکرد 3,137,786 794,979,115,294 27,604,384
44 منطقه ویژه اقتصادی یزد 11,288,977 781,986,914,007 27,149,365
45 ذوب آهن اصفهان 8,301,728 587,815,833,321 20,690,043
46 سیرجان 8,939,490 587,420,716,816 20,243,319
47 همدان 4,603,623 546,141,802,318 19,725,092
48 کرمانشاه 16,872,339 553,338,349,205 19,019,361
49 سمنان 6,198,867 528,527,238,173 18,322,041
50 بازارچه پرویزخان 18,577,880 518,596,885,090 18,077,740
51 اردبیل 9,319,545 487,746,527,741 16,800,582
52 خرم آباد 783,816 418,769,572,173 14,744,813
53 اینچه برون 15,857,961 427,180,731,990 14,713,493
54 سرو 44,332,305 413,949,517,255 14,330,092
55 خوی 2,787,156 268,146,023,289 9,230,487
56 منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 1,857,967 254,283,308,722 8,892,922
57 بجنورد 6,410,209 249,339,442,332 8,626,223
58 دوغارون 7,850,270 249,878,017,306 8,605,708
59 ایلام 7,097,768 227,532,952,193 7,659,274
60 کرمان 846,309 164,405,232,562 5,790,716
61 میرجاوه 8,788,425 167,398,930,789 5,743,950
62 اهواز 2,841,618 164,024,079,463 5,648,222
63 دیر 887,466 87,638,927,078 3,031,019
64 پیرانشهر 3,152,560 69,753,277,100 2,440,185
65 بازارچه رازی-خوی 1,482,637 65,107,296,354 2,249,433
66 کنگان 647,370 54,081,033,015 1,887,996
67 منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 898,856 48,404,676,965 1,641,875
68 تبریز 21,809 31,699,417,354 1,082,225
69 بیله سوار 3,724,480 30,523,841,761 1,080,929
70 دیلم 623,676 25,998,728,377 911,384
71 باشماق 1,217,600 23,476,219,454 812,775
72 امور نمایشگاهی تهران 402,016 18,261,971,980 639,149
73 بازارچه ساری سو 157,701 16,214,403,127 574,807
74 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر2 48,000 14,579,457,430 569,399
75 حوزه 3 امانات پستی 3,637 11,303,665,479 391,497
76 پرویزخان 83,305 7,327,275,005 245,000
77 بانه 941,470 5,479,748,769 187,706
78 بازارچه یزدان 258,320 4,942,240,807 180,824
79 منطقه ویزه اقتصادی سرخس 565,788 4,736,555,100 159,079
80 بازارچه سیرانبند 218,391 3,035,237,705 104,574
81 منطقه ویژه دوغارون 75,000 2,508,544,875 86,861
82 شیراز 79,560 2,073,198,822 83,684
83 بازارچه گلورده 61,490 1,216,203,828 40,786
84 بازارچه کیله سردشت 20,196 984,998,300 33,390
85 بازارچه دوکوهانه 7,020 858,780,468 29,484
86 بندر نوشهر 2,885 597,568,377 23,806
87 منطقه ویژه اقتصادی لرستان 18,000 408,584,309 14,613
88 سجافی 5,230 60,801,437 2,143
جمع کل : 17,198,688,723 602,075,241,369,427 20,851,717,530

آمار صادرات ایران در 6 ماه نخست سال 94 به تفکیک گمرکات

 

سال 94 گمرک وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 7,129,904,735 116,617,557,871,033 4,024,626,395
2 شهیدرجایی 8,418,102,413 50,700,822,682,490 1,745,925,242
3 پتروشیمی بندرامام خمینی 2,663,134,802 48,575,608,570,584 1,681,247,360
4 غرب تهران 608,965,933 31,536,176,145,880 1,088,689,467
5 شهید باهنر 2,505,312,354 26,979,157,770,598 923,114,231
6 مشهد 408,955,286 17,886,199,805,526 615,261,928
7 بندر امام خمینی 2,572,773,562 15,962,713,881,552 549,813,214
8 اصفهان 512,880,482 8,798,368,541,341 302,588,519
9 یزد 850,735,423 7,737,199,579,485 265,919,381
10 ایلام 891,042,326 7,623,335,242,764 260,178,329
11 منطقه ویژه بوشهر1 460,018,011 7,370,093,547,754 254,542,633
12 تبریز 285,502,401 7,116,659,961,040 245,391,795
13 کرمانشاه 921,179,274 6,710,349,569,594 230,604,438
14 خارک 550,167,229 6,682,965,946,528 229,945,359
15 پرویزخان 485,882,312 6,168,564,870,110 212,645,920
16 ماه شهر 225,919,000 5,910,850,298,171 204,235,057
17 باشماق 206,871,395 5,338,870,976,393 184,388,257
18 قزوین 183,894,736 5,039,158,839,079 172,782,168
19 سهلان 130,699,546 4,789,648,468,455 165,132,062
20 واحدارزیابی نوشهر مستقر در امل 104,515,621 4,724,271,314,938 162,526,860
21 اراک 182,289,875 4,718,762,863,672 162,231,989
22 شلمچه 603,062,310 3,688,023,837,460 130,314,478
23 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 6,613,338 3,253,237,615,203 111,035,119
24 ذوب آهن اصفهان 164,464,680 2,990,631,167,498 103,146,316
25 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 40,672,156 2,933,954,249,387 101,163,168
26 کرمان 101,024,792 2,923,143,944,274 100,501,976
27 ارومیه 574,568,275 2,621,398,223,899 90,577,986
28 زنجان 48,018,053 2,467,271,373,501 84,736,927
29 قم 43,874,631 2,365,424,171,423 81,444,300
30 ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 19,524,057 2,305,009,203,529 79,141,477
31 آستارا 194,128,123 2,231,659,073,775 77,419,595
32 خسروی 575,084,632 2,235,562,206,266 76,010,071
33 پیرانشهر 88,529,254 2,000,096,896,141 68,820,575
34 سمنان 296,153,229 1,880,023,326,408 64,686,728
35 اینچه برون 212,231,940 1,894,822,997,753 64,627,441
36 زاهدان 215,589,112 1,842,866,875,142 63,667,530
37 بندر لنگه 200,268,634 1,726,561,876,580 59,091,588
38 بازارچه میلک 62,961,845 1,681,195,973,579 58,373,228
39 ساوه 106,269,723 1,658,782,290,382 57,034,228
40 همدان 485,538,749 1,433,557,070,633 49,246,433
41 منطقه ویژه اقتصادی شیراز 114,271,306 1,426,409,014,318 49,116,865
42 گنبد کاووس 41,824,083 1,323,398,839,463 46,273,650
43 شهرکرد 72,379,739 1,311,988,172,929 45,381,570
44 دوغارون 229,858,355 1,232,873,124,078 42,224,285
45 بجنورد 108,243,298 1,203,835,029,197 41,392,188
46 لطف آباد 109,729,691 1,192,616,356,898 41,065,272
47 منطقه ازاد بندر انزلی 55,852,966 1,178,981,003,716 40,506,524
48 امیرآباد 422,578,722 1,117,726,681,860 38,414,640
49 ماهیرود 39,561,536 1,099,764,731,632 37,812,640
50 منطقه ازاد جلفا 42,251,178 1,093,049,530,517 37,568,400
51 مجتمع فولاد مبارکه 45,667,035 1,090,315,465,841 37,439,227
52 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 315,394,330 954,352,905,519 32,977,533
53 منطقه ویژه پیام 23,533,402 936,261,620,522 32,198,750
54 منطقه آزاد حسن رود 6,299,859 916,915,486,124 31,584,114
55 سرو 35,944,397 910,823,597,883 31,417,252
56 سرخس 180,217,745 854,507,394,276 29,249,272
57 بازرگان 55,522,512 841,464,567,905 29,215,960
58 سیرجان 5,049,335 842,214,877,265 29,030,765
59 چذابه -مرزبستان 208,231,231 801,062,406,010 28,283,035
60 میلک 75,423,604 815,213,346,483 28,148,020
61 منطقه ویژه دوغارون 58,306,747 773,374,853,349 27,046,726
62 بازارچه میرجاوه 57,587,835 773,348,868,168 26,852,538
63 گرگان 16,966,631 649,245,899,743 22,419,231
64 اهواز 25,383,466 623,092,975,315 21,321,943
65 بازارچه پرویزخان 55,747,261 604,013,470,934 21,264,794
66 ساری 22,363,060 613,694,787,302 21,234,127
67 جلفا 26,492,240 613,470,334,605 21,205,045
68 بیرجند 145,207,421 590,261,255,224 20,414,520
69 فرودگاه شیراز 15,599,454 566,931,148,477 19,558,073
70 منطقه ویژه اقتصادی لرستان 26,055,689 505,120,792,283 17,322,542
71 آبادان 37,971,254 476,270,865,950 16,413,189
72 بازارچه ماهیرود 123,154,959 462,036,929,577 15,989,296
73 منطقه ویزه اقتصادی سرخس 15,957,965 439,249,490,346 15,455,163
74 ملایر 65,216,014 405,918,952,919 14,102,346
75 بناب 5,801,636 402,709,444,182 14,069,329
76 بازارچه دوغارون 35,369,464 397,473,670,581 13,929,992
77 بیله سوار 24,284,440 402,460,660,258 13,919,923
78 سنندج 19,921,736 398,599,991,526 13,629,760
79 فرودگاه اصفهان 110,596 390,470,738,422 13,443,827
80 گناوه 9,555,253 360,453,668,740 12,410,300
81 مراغه 37,375,775 353,616,616,283 12,139,963
82 بندر ترکمن 10,808,593 347,344,536,846 11,963,536
83 چوئبده 4,635,339 322,820,795,570 11,058,993
84 میرجاوه 109,027,939 312,774,568,980 10,824,832
85 اردبیل 7,206,102 274,952,688,777 9,460,645
86 منطقه ویژه اقتصادی یزد 13,346,457 267,683,845,762 9,241,183
87 بانه 61,617,221 257,492,718,700 8,883,247
88 بازارچه کیله سردشت 24,197,174 254,139,300,100 8,725,945
89 منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 3,794,952 201,328,845,910 6,923,381
90 بازارچه باجگیران 1,019,840 194,406,041,127 6,748,582
91 بازارچه شوشمی 10,706,746 173,377,452,140 5,978,963
92 منطقه ویژه نوشهر 7,007,406 167,653,624,719 5,813,100
93 خوی 9,706,986 154,812,912,086 5,297,361
94 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 38,749,769 147,162,012,152 5,091,958
95 باجگیران 6,276,036 145,404,162,833 4,978,482
96 بازارچه کوهک-سراوان 4,080,916 135,437,125,769 4,703,154
97 اروندکنار 1,105,640 136,523,452,476 4,691,334
98 چابهار 109,414,211 128,863,234,998 4,428,980
99 بروجن 6,840,250 110,775,457,323 3,823,794
100 نوردوز 24,497,425 107,463,572,674 3,728,162
101 مهاباد 16,291,315 107,015,085,813 3,693,656
102 دیلم 1,431,460 92,632,526,370 3,178,006
103 بازارچه رازی-خوی 10,377,318 85,810,763,337 3,036,378
104 خرم آباد 3,591,622 84,611,698,977 2,906,593
105 فرودگاه لار 41,837,713 82,218,286,090 2,864,510
106 بازارچه مهران 9,825,451 73,953,549,966 2,604,118
107 یاسوج 440,394 58,748,186,168 2,021,886
108 کیش 15,000 43,914,000,000 1,554,093
109 بازارچه صنم بلاغی 1,034,249 37,408,496,582 1,322,126
110 منطقه ویژه بوشهر 2,141,185 27,383,733,810 970,977
111 فرودگاه لامرد 21,740,000 25,733,900,800 861,760
112 فریدون کنار 227,336 24,491,371,829 839,182
113 بازارچه دوکوهانه 629,475 18,942,452,334 649,079
114 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر2 530,000 11,180,509,000 450,500
115 قشم 7,022,550 11,335,864,693 386,340
116 امور نمایشگاهی تهران 24,970 9,702,766,747 341,283
117 بازارچه سیرانبند 123,339 9,973,444,656 340,841
118 بازارچه ساری سو 23,231 5,895,350,000 208,973
119 منطقه آزادچابهار 223,015 5,067,528,382 174,328
120 سردشت 47,078 4,584,242,865 159,219
121 پاوه 20,340 4,486,520,302 153,460
122 منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 101,919 3,607,347,662 120,686
123 پلدشت 23,696 521,320,980 18,502
124 حوزه 3 امانات پستی 128 289,677,266 10,218
جمع کل : 37,921,349,252 477,736,073,660,009 16,467,504,698

 

گزارش رشد اقتصادی ایران شش ماه اول سال 94

براساس نتایج حساب های ملی فصلی (مقدماتی) اعلام شده توسط مرکز آمار ایران  نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در شش ماهه اول سال 1394 یک درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی 5.7 درصد، رشته فعالیت های گروه صنعت منفی 1.1 درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات 0.9 درصد رشد داشته است.

نام بخش
نرخ رشد شش ماهه نخست سال 94
گروه کشاورزی 5.7 درصد
گروه صنعت  1.1 – درصد
گروه خدمات 0.9 درصد

آمار صادرات ایران در شش ماه اول سال 94

ایران در شش ماه اول سال 94 به میزان 16 میلیارد و 467 میلیون دلار صادرات داشته است که کشورهای چین، عراق و امارات به ترتیب بیشترین واردات را از ایران داشته اند.

سال 94 کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 چین 12,161,625,220 108,044,755,570,996 3,730,660,790
2 عراق 7,583,590,445 89,299,707,502,649 3,076,305,072
3 امارات متحده عربی 4,535,630,511 81,190,007,237,262 2,797,675,031
4 هند 3,367,803,406 39,624,599,892,030 1,366,758,943
5 افغانستان 1,937,847,777 36,812,980,160,130 1,268,680,213
6 ترکیه 857,601,240 19,434,612,792,213 672,841,604
7 ترکمنستان 983,883,672 11,370,012,145,661 391,079,903
8 ایتالیا 388,189,006 8,845,240,469,741 302,630,983
9 پاکستان 718,420,873 8,235,841,824,522 283,746,979
10 عمان 281,929,721 5,651,231,878,150 194,154,654
11 مصر 503,755,439 5,154,635,919,924 177,799,931
12 آذربایجان 310,851,513 3,856,303,246,447 132,835,183
13 آلمان 14,140,191 3,812,252,536,366 130,957,848
14 اسپانیا 134,351,648 3,796,674,857,868 130,546,291
15 کویت 689,021,834 3,546,205,906,467 121,941,208
16 عربستان سعودی 221,882,287 3,158,014,262,882 108,219,837
17 اردن 210,038,123 2,893,591,882,451 99,869,158
18 تایلند 188,746,813 2,823,405,658,398 98,343,582
19 فدراسیون روسیه 277,550,103 2,374,006,363,804 82,186,274
20 قطر 697,157,568 2,294,607,463,120 78,712,056
21 قزاقستان 198,714,383 2,089,043,524,176 72,029,859
22 ویتنام 64,326,736 1,931,967,781,355 66,200,492
23 ارمنستان 114,746,910 1,858,379,766,588 63,847,339
24 تایوان 87,593,788 1,850,601,137,408 63,417,184
25 تاجیکستان 60,295,260 1,734,589,652,846 59,659,425
26 بنگلادش 140,367,585 1,690,185,997,009 58,740,226
27 جمهوری کره 26,792,516 1,663,877,692,751 57,111,558
28 سری لانکا 98,536,836 1,515,097,527,417 52,108,816
29 میانمار 109,719,471 1,384,072,563,028 47,393,628
30 ازبکستان 36,412,622 1,371,360,032,536 47,108,154
31 گرجستان 115,107,792 1,366,814,559,968 46,874,710
32 بلژیک 57,752,426 1,122,880,835,601 38,263,996
33 هنگ کنگ 6,092,417 1,103,816,858,962 37,576,700
34 اندونزی 83,254,170 1,057,076,661,759 36,277,793
35 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) 28,481,679 992,611,592,484 35,060,337
36 جمهوری عربی سوریه 10,881,341 1,020,220,662,450 34,874,887
37 سودان 57,008,502 906,403,366,119 31,512,399
38 لبنان 4,380,441 856,843,567,570 29,473,591
39 کنیا 63,682,624 858,068,829,845 29,383,070
40 هلند 7,044,742 664,179,436,388 22,763,874
41 مالزی 34,255,813 553,078,318,346 19,222,113
42 ژاپن 1,328,969 559,607,422,635 19,131,402
43 انگلستان 3,398,066 504,026,276,392 17,366,038
44 پرتغال 22,848,728 511,030,026,566 17,212,698
45 جمهوری متحده تانزانیا 39,701,236 479,233,490,176 16,514,857
46 سومالی 74,636,114 348,466,837,632 12,042,698
47 فیلیپین 58,938,945 334,860,699,775 11,775,511
48 آفریقای جنوبی 6,972,873 318,063,047,066 11,071,890
49 استرالیا 5,923,256 306,529,380,699 10,526,253
50 جیبوتی 21,575,862 269,031,891,513 9,270,681
51 لهستان 2,086,577 251,451,113,018 8,651,797
52 فرانسه 2,832,500 249,156,103,320 8,568,446
53 اوکراین 4,045,320 234,501,330,848 8,144,402
54 قرقیزستان 4,367,402 229,477,465,415 7,864,320
55 یمن 3,946,485 223,057,609,364 7,738,499
56 سوئد 1,476,287 208,467,974,429 7,079,454
57 تونس 4,253,910 161,732,405,158 5,589,433
58 بحرین 2,558,724 149,185,852,041 5,132,579
59 ساحل عاج 2,932,900 146,753,423,603 5,088,592
60 یونان 3,228,109 144,098,846,467 4,940,693
61 بلغارستان 4,028,847 143,268,629,000 4,939,495
62 کانادا 2,021,404 141,120,391,381 4,862,725
63 موزامبیک 150,666,798 136,982,999,296 4,730,870
64 اتریش 1,491,415 136,399,241,995 4,680,905
65 سوئیس 247,939 126,514,233,260 4,297,594
66 سنگاپور 1,058,770 121,975,573,464 4,217,571
67 رومانی 3,409,685 118,359,011,311 4,071,540
68 دانمارک 860,479 111,977,193,978 3,838,355
69 برزیل 596,218 109,177,881,815 3,759,240
70 منطقه آزاد کیش 245,125 97,224,485,400 3,395,093
71 سایر کشورهای خارجی 116,036 96,843,339,479 3,278,466
72 جمهوری چک 1,247,396 69,887,136,713 2,401,259
73 اسلواکی 432,910 66,125,740,300 2,292,630
74 مکزیک 399,664 61,430,276,373 2,088,968
75 لیتوانی 511,899 56,454,182,760 1,931,466
76 الجزایر 768,478 56,247,599,050 1,917,898
77 مجارستان 1,165,597 50,729,953,201 1,741,929
78 (بلوروس ( روسیه سفید 1,718,591 48,960,799,663 1,678,910
79 صربستان 1,058,562 40,953,505,514 1,399,301
80 مراکش 18,680 35,024,440,930 1,206,616
81 نیجریه 922,277 34,412,929,893 1,181,345
82 نیوزیلند 806,471 30,014,958,265 1,033,613
83 کوبا 99,249 27,787,308,197 951,715
84 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 673,518 26,383,452,091 918,223
85 آلبانی 184,466 25,684,818,439 886,454
86 کامبوج 1,267,200 20,293,173,000 688,050
87 اتیوپی 1,174,434 19,470,839,413 658,169
88 اوگاندا 1,007,947 19,107,250,048 651,540
89 جماهیرعربی لیبی 107,203 18,012,039,997 621,460
90 آنگولا 625,000 16,433,325,000 562,309
91 کامرون 494,116 15,204,388,369 526,343
92 بوسنی وهرزگوین 235,171 12,967,227,903 453,465
93 ایالات متحده آمریکا 43,651 12,247,745,566 418,672
94 سنگال 110,316 11,748,033,725 407,541
95 اسلوونی 520,854 11,553,958,253 397,471
96 زیمبابوه 144,667 11,488,855,684 384,121
97 جمهوری مولداوی 203,259 11,043,878,127 379,760
98 نروژ 121,573 10,948,764,104 376,056
99 قبرس 320,819 10,827,879,291 368,756
100 غنا 473,076 10,236,217,434 352,091
101 یوگسلاوی 182,700 9,298,465,949 323,502
102 مالی 626,221 9,321,278,520 314,170
103 سنت هلن 6,300 8,387,797,181 294,319
104 کلمبیا 19,882 6,983,919,791 240,261
105 شیلی 41,940 7,007,105,935 238,415
106 (لتونی(لاتویا 123,125 6,609,859,169 231,396
107 کنگو 514,961 6,672,699,797 230,121
108 نیجر 66,060 5,613,933,687 194,072
109 بنین 200,100 5,563,963,422 192,510
110 گابن 52,660 5,460,014,466 187,944
111 اکوادور 196,472 5,164,987,660 178,356
112 نپال 399,428 4,691,921,715 165,763
113 زامبیا 17,617 4,321,547,377 150,528
114 فنلاند 66,644 3,564,533,733 125,169
115 گینه 57,952 3,219,775,544 111,631
116 موریس 64,376 3,096,214,522 108,535
117 کرواسی 22,420 2,832,036,200 95,970
118 مالتا 22,100 2,474,353,000 82,627
119 بوروکینافاسو 39,459 2,069,942,866 71,410
120 سرزمین انگلیسی اقیانوس هند 22,999 1,993,603,220 66,698
121 مغولستان 37,447 1,586,216,910 54,644
122 پاناما 16,368 1,514,098,608 51,216
123 پرو 15,900 1,419,024,000 48,000
124 استونی 60,429 1,017,136,314 35,112
125 آنتارکتیکا 45,770 888,335,000 29,750
126 لیبریا 25,830 723,059,190 25,745
127 بولیوی 620 630,012,690 22,258
128 پاراگوئه 625 628,979,280 21,423
129 آرژانتین 35,011 584,713,320 20,000
130 آنتیگوآ و بارابادا 2,187 589,604,265 19,683
131 جمهوری آفریقای مرکزی 224,240 569,625,300 19,060
132 رواندا 17,150 533,068,305 18,833
133 گواتمالا 605 479,478,160 16,331
134 مالدیوز 5,023 298,122,112 9,952
135 (برونئی (دارالسلام 950 106,373,400 3,788
136 فروشگاه آزاد شاهد 216 45,069,915 1,592
جمع کل : 37,921,349,252 477,736,073,660,009 16,467,504,698

 

آمار واردات ایران در شش ماه اول سال 94

ایران در شش ماه اول سال 94 بیش از 20 میلیارد و 851 میلیون دلار واردات داشته است که کشور چین، امارات، کره و ترکیه به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

سال 94 کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 چین 2,463,583,763 152,168,047,273,341 5,263,876,716
2 امارات متحده عربی 3,192,405,439 119,031,016,270,013 4,167,033,662
3 جمهوری کره 939,225,909 53,769,593,865,529 1,861,956,527
4 ترکیه 1,588,410,777 46,672,368,230,372 1,609,673,015
5 هند 1,456,563,098 36,802,906,210,808 1,273,179,821
6 سوئیس 2,299,100,385 33,109,243,253,210 1,140,489,902
7 آلمان 316,813,216 25,735,043,714,329 890,193,917
8 ایتالیا 61,807,289 12,954,202,119,537 447,480,317
9 فرانسه 33,176,665 10,552,407,459,006 360,804,546
10 هلند 747,406,199 9,883,952,046,615 339,599,770
11 سنگاپور 667,937,550 8,302,753,085,394 286,518,948
12 فدراسیون روسیه 654,544,344 8,132,460,664,630 281,409,183
13 تایوان 79,528,928 6,988,699,880,050 241,999,355
14 برزیل 267,405,275 6,313,723,792,920 215,533,918
15 انگلستان 586,458,379 5,478,485,001,170 190,600,077
16 بلژیک 20,557,000 4,779,658,132,198 164,484,670
17 مالزی 114,294,706 3,943,091,605,908 136,151,197
18 ژاپن 13,494,535 3,858,998,915,953 133,015,111
19 سوئد 7,648,177 3,549,487,876,690 122,286,907
20 پاکستان 92,836,598 3,292,354,197,509 113,657,542
21 تایلند 122,527,155 2,893,820,407,112 99,272,302
22 اوکراین 206,880,158 2,894,019,083,698 99,271,494
23 دانمارک 3,918,797 2,606,945,841,530 89,615,522
24 اسپانیا 25,739,641 2,553,223,758,104 89,094,748
25 اتریش 22,038,453 2,370,826,065,885 82,165,025
26 فنلاند 3,071,771 2,156,818,106,041 74,278,860
27 قزاقستان 143,365,028 1,720,260,282,927 58,923,524
28 ایرلند 5,759,978 1,661,678,638,047 57,213,585
29 آرژانتین 84,817,658 1,614,052,402,366 55,066,016
30 اندونزی 60,445,390 1,470,606,240,406 50,886,748
31 سری لانکا 16,305,060 1,463,057,331,623 50,408,875
32 بحرین 265,474,866 1,433,002,193,518 50,290,334
33 فیلیپین 54,643,636 1,266,218,443,115 43,830,682
34 هنگ کنگ 19,427,470 1,251,303,830,017 43,232,602
35 کانادا 70,342,952 1,176,540,958,396 40,223,279
36 ایالات متحده آمریکا 19,698,347 1,102,362,157,802 37,270,032
37 عمان 33,851,609 871,423,018,212 30,877,088
38 عراق 31,247,174 831,243,314,869 28,855,523
39 (بلوروس ( روسیه سفید 4,767,439 703,347,646,531 24,217,954
40 عربستان سعودی 8,600,395 701,526,160,900 24,048,066
41 نیوزیلند 6,361,676 693,980,677,000 23,898,859
42 منطقه ازاد بندرانزلی 55,470,898 683,999,387,689 23,280,914
43 آفریقای جنوبی 2,148,063 689,252,524,365 23,265,078
44 بلغارستان 4,403,741 652,462,741,914 23,089,049
45 کویت 3,268,009 579,905,619,216 20,069,324
46 لبنان 1,091,819 520,294,075,588 17,962,956
47 رومانی 20,371,320 507,436,068,887 17,429,336
48 بنگلادش 15,057,164 500,828,225,132 17,269,217
49 لیختن اشتاین 342,397 459,506,839,683 15,924,774
50 جمهوری چک 4,134,633 451,199,269,367 15,423,063
51 لهستان 2,024,177 422,747,405,231 14,632,290
52 ازبکستان 20,799,317 410,828,039,381 14,160,536
53 ترکمنستان 21,796,263 402,347,323,310 13,692,462
54 تاجیکستان 9,777,417 391,108,065,067 13,533,903
55 منطقه آزاد چابهار 17,733,835 394,572,331,088 13,394,017
56 ویتنام 3,560,764 376,195,487,108 12,958,693
57 یونان 4,314,212 354,670,708,216 12,263,141
58 منطقه آزاد کیش 3,138,804 349,699,667,367 11,929,591
59 قبرس 22,237,762 323,313,923,369 11,361,078
60 استرالیا 4,238,949 325,992,641,548 11,097,356
61 لوگزامبورگ 877,090 321,928,705,545 11,065,153
62 شیلی 5,030,562 313,379,725,127 10,756,121
63 آذربایجان 28,789,681 311,391,251,809 10,720,869
64 سایر کشورهای خارجی 29,768,684 277,549,947,619 9,666,003
65 اردن 9,531,615 261,173,930,301 9,313,809
66 اروگوئه 6,591,800 248,928,341,189 8,561,639
67 افغانستان 8,653,456 235,159,843,472 8,079,236
68 صربستان 18,402,546 217,970,423,343 7,439,361
69 سوازیلند 256,945 196,955,261,303 6,795,274
70 گرجستان 9,308,646 192,680,082,698 6,613,240
71 ارمنستان 2,957,940 156,069,694,327 5,409,746
72 جمهوری عربی سوریه 3,555,749 147,804,298,489 5,100,778
73 اکوادور 5,199,191 115,041,724,709 4,008,031
74 مجارستان 846,464 107,200,359,545 3,679,462
75 اسلوونی 817,700 105,493,721,706 3,638,403
76 (لتونی(لاتویا 10,948,868 103,225,253,941 3,610,314
77 پرتغال 2,302,173 100,361,407,718 3,457,045
78 نروژ 435,753 91,148,863,457 3,152,677
79 ایسلند 228,489 77,830,940,529 2,640,796
80 اسلواکی 1,220,887 75,068,850,115 2,596,631
81 کنیا 673,529 68,883,699,313 2,383,630
82 لیتوانی 1,127,931 67,525,615,721 2,311,835
83 جزایرانتیل هلند 8,956,000 63,820,622,601 2,130,480
84 غنا 800,010 60,663,281,886 2,118,447
85 پاناما 6,503,980 61,115,125,187 2,079,431
86 اسکاتلند 48,410 46,790,373,958 1,580,919
87 کرواسی 106,343 43,482,307,657 1,510,652
88 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 749,996 42,559,199,150 1,468,420
89 هائیتی 243 42,402,436,184 1,427,211
90 قطر 198,975 40,901,622,954 1,416,835
91 مکزیک 72,364 35,827,330,215 1,242,118
92 قرقیزستان 669,960 33,904,455,614 1,188,926
93 تونس 1,058,741 33,290,663,690 1,153,908
94 استونی 667,358 33,044,648,934 1,139,947
95 مصر 262,455 26,508,615,737 911,970
96 هندوراس 538,080 25,367,552,865 853,155
97 سومالی 886,110 22,178,183,413 773,089
98 موریس 101,135 17,697,418,241 598,990
99 موناکو 17,450 16,738,487,581 573,608
100 منطقه ویژه اقتصادی حسن رود 110,038 14,933,588,148 523,676
101 منطقه آزاد قشم 167,679 8,159,885,198 281,428
102 کلمبیا 47,458 7,914,987,964 268,452
103 (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 16,993 7,620,924,746 267,070
104 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 135,203 5,433,860,190 196,105
105 یوگسلاوی 59,595 4,809,999,978 161,717
106 سنگال 125,730 4,570,186,248 155,573
107 سورینام 57,398 4,509,825,129 152,334
108 پرو 3,450 4,141,629,553 139,317
109 بوسنی وهرزگوین 138,309 3,841,170,215 132,544
110 مالتا 190 2,803,074,717 93,988
111 سودان 27,160 2,401,980,887 83,363
112 جمهوری مولداوی 68,970 2,491,591,598 83,178
113 ساحل عاج 18,525 2,162,394,187 73,145
114 منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم 7,450 2,137,010,863 72,591
115 کاستاریکا 110,530 1,946,275,139 65,468
116 کامرون 10,976 1,626,693,804 54,752
117 جمهوری دومینیکن 881 1,506,332,602 51,351
118 بوتسوانا 468 793,464,728 27,116
119 جیبوتی 580 631,303,497 22,066
120 هامبورگ 25,120 479,037,477 16,049
121 مراکش 54 69,182,318 2,349
122 آروبا 210 55,833,271 1,868
123 گوادلوپ 21 26,372,331 880
جمع کل : 17,198,688,723 602,075,241,369,427 20,851,717,530

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم

 

سال متوسط به : قیمت فروش سکه (طرح قدیم) درصد تغییر نسبت به دوره قبل متوسط به : قیمت فروش سکه (طرح جدید) درصد تغییر نسبت به دوره قبل
1384 1,228,501 17.5 1,065,827 18.2
1385 1,679,554 36.7 1,441,962 35.3
1386 1,906,786 13.5 1,728,768 19.9
1387 2,316,420 21.5 2,053,927 18.8
1388 2,466,160 6.5 2,415,080 17.6
1389 3,496,085 41.8 3,250,651 34.6
1390 5,889,918 68.5 5,671,373 74.5
1391 10,206,195 73.3 10,205,736 80.0
1392 10,463,261 2.5 10,603,785 3.9
1393 9,629,599 -8.0 9,651,776 -9.0

جدول بالا نرخ متوسط سکه تمام بهار آزادی بین سالهای 84 تا سال 94 و تغییرات آن را نشان می دهد. جدول فوق نشان می دهد که بالاترین افزایش قیمت سکه در سال 91 با 80 درصد افزایش رخ داده است و بعد از آن سال 90 و 85 قرار دارد.

البته افزایش در سالهای 91 و 90 به علت کاهش شدید ارزش ریال ایران مقابل دلار بود و افزایش در سال 85 به علت افزایش نرخ جهانی طلا می باشد.

جدول تغییرات نرخ سکه در بازار تهران در سال 94 :

 

ماه متوسط به : قیمت فروش سکه (طرح قدیم) درصد تغییر نسبت به دوره قبل متوسط به : قیمت فروش سکه (طرح جدید) درصد تغییر نسبت به دوره قبل
قروردین 9,555,633 -0.8 9,578,657 -0.9
اردیبهشت 9,471,936 -0.9 9,487,732 -0.9
خرداد 9,209,450 -2.8 9,224,025 -2.8
تیر 8,900,488 -3.4 8,922,358 -3.3
مرداد